Monde­linge vragen Een plek in de stad voor Kytopia


Indiendatum: 10 jan. 2019

Mondelinge vragen 3, 10 januari 2019

Kytopia, het creatieve muziekatelier van Colin Benders dat met 27 werkruimtes aan maar liefst 80 muzikanten een werkplek biedt, dreigt binnenkort dakloos te worden. De muzikale broedplaats huist nu nog in het oude Tivoli-pand aan de Oudegracht in Utrecht. Hoewel Kytopia het graag anders had gezien, was de locatie aan de Oudegracht tijdelijk van aard.

Eind oktober is een nieuwe ontwikkelaar gevonden voor het pand en daarom is er voor Kytopia vanaf 31 maart geen plek meer. Kytopia heeft de afgelopen jaren intensief gezocht naar een andere, permanente, locatie. Een locatie geschikt maken als muzikale werkruimte vraagt forse investeringen, voornamelijk ivm de geluidsdichtheid. Kytopia deed deze investeringen eerder op hun locatie aan de Zeedijk en daarna aan de Oudegracht, maar in de vier jaar dat men van deze locaties gebruik kon maken kwamen deze investeringen er niet uit.

Ondanks een intensieve zoektocht is een nieuwe locatie voor Kytopia nog altijd niet gevonden. Als er binnen een maand geen oplossing gevonden is, dreigt Kytopia dakloos te worden.

In antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren bij de Programmabegroting 2019 zegt het college: “Met Kytopia zijn we al geruime tijd op zoek naar een geschikte plek bij vertrek uit Oudegracht 245. We denken daarin mee, bemiddelen met eigenaren en met projectontwikkelaars (wanneer in ons netwerk). Zodra Kytopia een geschikte plek vindt, kan er sprake zijn van een onrendabele top. In dat geval kunnen wij een incidentele bijdrage leveren na inhoudelijke en financiële beoordeling van het voorliggende plan.”

In het coalitieakkoord staat te lezen dat het vastgoedbeleid veranderd wordt waarbij de maatschappelijke waarde centraal staat. Dit lijkt voor Kytopia helaas te laat te komen.

De PvdA, D66, de SP, de Partij voor de Dieren, GroenLinks en Student & Starter vinden het belangrijk dat er voor creatief muzikaal talent een plek is in onze stad. Deze broedplaatsen kunnen wellicht soms een tijdelijk karakter hebben, maar zeker wanneer het gaat om muzikale werkruimtes moeten die langdurig of permanent beschikbaar zijn. De partijen zouden, vooruitlopend op het nieuwe vastgoedbeleid, graag al zien dat we hierop anticiperen en de maatschappelijke waarde van vastgoed nu al meer centraal stellen.

We hebben daarom de volgende vragen:

1. Kytopia is ivm de forse investeringen die in een nieuwe locatie gedaan moeten worden niet geholpen met een tijdelijke locatie. Welke kansen zijn er dat er op tijd een geschikte permanente locatie beschikbaar is voor de 80 muzikanten? Kan de wethouder aangeven welke inspanningen hiertoe nu en in het verleden zijn gedaan?

2. Hoe kijkt de wethouder aan tegen een mogelijk vertrek van Kytopia uit onze stad, of zelfs de consequentie dat Kytopia uit elkaar valt wanneer geen geschikte locatie gevonden wordt op korte termijn?

3. Kan de wethouder iets zeggen over leegstaande panden of panden die op korte termijn leeg komen te staan en de geschiktheid hiervan voor Kytopia, zoals het Pieter Baan Centrum?

4. In de antwoorden op de vragen van de PvdD bij de PGB geeft het college aan dat een incidentele bijdrage aan Kytopia een optie is, als een geschikte locatie wordt gevonden. Aan wat voor bijdrage moeten we hierbij denken?

5. Wil het college deze casus gebruiken om van te leren bij het nieuw te ontwikkelen vastgoedbeleid?

6. Zijn de beide wethouders van cultuur en vastgoed bereid in gesprek te treden met Kytopia, over de situatie op de korte en de lange termijn?

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ellen Bijsterbosch, D66
Tim Schipper, SP
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Eva Oosters, Student & Starter
Jan Wijmenga, ChristenUnie

Indiendatum: 10 jan. 2019
Antwoorddatum: 10 jan. 2019

Mondelinge vragen 3, 10 januari 2019

Kytopia, het creatieve muziekatelier van Colin Benders dat met 27 werkruimtes aan maar liefst 80 muzikanten een werkplek biedt, dreigt binnenkort dakloos te worden. De muzikale broedplaats huist nu nog in het oude Tivoli-pand aan de Oudegracht in Utrecht. Hoewel Kytopia het graag anders had gezien, was de locatie aan de Oudegracht tijdelijk van aard.

Eind oktober is een nieuwe ontwikkelaar gevonden voor het pand en daarom is er voor Kytopia vanaf 31 maart geen plek meer. Kytopia heeft de afgelopen jaren intensief gezocht naar een andere, permanente, locatie. Een locatie geschikt maken als muzikale werkruimte vraagt forse investeringen, voornamelijk ivm de geluidsdichtheid. Kytopia deed deze investeringen eerder op hun locatie aan de Zeedijk en daarna aan de Oudegracht, maar in de vier jaar dat men van deze locaties gebruik kon maken kwamen deze investeringen er niet uit.

Ondanks een intensieve zoektocht is een nieuwe locatie voor Kytopia nog altijd niet gevonden. Als er binnen een maand geen oplossing gevonden is, dreigt Kytopia dakloos te worden.

In antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren bij de Programmabegroting 2019 zegt het college: “Met Kytopia zijn we al geruime tijd op zoek naar een geschikte plek bij vertrek uit Oudegracht 245. We denken daarin mee, bemiddelen met eigenaren en met projectontwikkelaars (wanneer in ons netwerk). Zodra Kytopia een geschikte plek vindt, kan er sprake zijn van een onrendabele top. In dat geval kunnen wij een incidentele bijdrage leveren na inhoudelijke en financiële beoordeling van het voorliggende plan.”

In het coalitieakkoord staat te lezen dat het vastgoedbeleid veranderd wordt waarbij de maatschappelijke waarde centraal staat. Dit lijkt voor Kytopia helaas te laat te komen.

De PvdA, D66, de SP, de Partij voor de Dieren, GroenLinks en Student & Starter vinden het belangrijk dat er voor creatief muzikaal talent een plek is in onze stad. Deze broedplaatsen kunnen wellicht soms een tijdelijk karakter hebben, maar zeker wanneer het gaat om muzikale werkruimtes moeten die langdurig of permanent beschikbaar zijn. De partijen zouden, vooruitlopend op het nieuwe vastgoedbeleid, graag al zien dat we hierop anticiperen en de maatschappelijke waarde van vastgoed nu al meer centraal stellen.

We hebben daarom de volgende vragen:

1. Kytopia is ivm de forse investeringen die in een nieuwe locatie gedaan moeten worden niet geholpen met een tijdelijke locatie. Welke kansen zijn er dat er op tijd een geschikte permanente locatie beschikbaar is voor de 80 muzikanten? Kan de wethouder aangeven welke inspanningen hiertoe nu en in het verleden zijn gedaan?

Tussen nu en 31 maart is de kans klein dat een nieuwe, permanente locatie gevonden wordt. Er is gekeken naar een aantal plekken, zoals een loods waar nu de Vrijhaven is, naar het Berlijnplein, en ook naar kavels in het Werkspoorgebied. Die waren ook volgens Kytopia geen logische plekken. Ook via Makelpunt zijn er opties bekeken.

2. Hoe kijkt de wethouder aan tegen een mogelijk vertrek van Kytopia uit onze stad, of zelfs de consequentie dat Kytopia uit elkaar valt wanneer geen geschikte locatie gevonden wordt op korte termijn?

Het vertrek zouden we betreuren. Anders verwoord: super zonde. We doen een maximale inspanning om te helpen, maar het is aan Kytopia om iets te vinden. Het was niet altijd duidelijk hoeveel muzikanten mee zouden gaan, en en dus hoeveel m2 er nodig was. De zoekopdracht wordt nu steeds duidelijker.

3. Kan de wethouder iets zeggen over leegstaande panden of panden die op korte termijn leeg komen te staan en de geschiktheid hiervan voor Kytopia, zoals het Pieter Baan Centrum?

Momenteel vinden er bezichtigingen plaats. Over mogelijke locaties kunnen we niets zeggen totdat meer duidelijk is. Ligt ook aan wat Kytopia wil.

4. In de antwoorden op de vragen van de PvdD bij de Programmabegroting geeft het college aan dat een incidentele bijdrage aan Kytopia een optie is, als een geschikte locatie wordt gevonden. Aan wat voor bijdrage moeten we hierbij denken?

Binnen het programma cultuur zijn er investeringsbijdrages voor infrastructuur. Dan gaat het om 50-100.000 euro, afhankelijk van het plan dat ingediend wordt.

5. Wil het college deze casus gebruiken om van te leren bij het nieuw te ontwikkelen vastgoedbeleid?

Ja. (En na vervolgvraag van de Partij voor de Dieren:) De belangrijkste les kan nu nog niet getrokken worden. De gemeente heeft niet de opdracht om huisvesting te regelen, we hebben ook geen subsidierelatie met Kytopia, dat moet duidelijk zijn, maar we willen er veel aan doen om het te behouden.

6. Zijn de beide wethouders van cultuur en vastgoed bereid in gesprek te treden met Kytopia, over de situatie op de korte en de lange termijn?

Ja.

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ellen Bijsterbosch, D66
Tim Schipper, SP
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Eva Oosters, Student & Starter
Jan Wijmenga, ChristenUnie

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Recreatie in Utrecht

Lees verder

Mondelinge Vragen Van de straat naar de garage

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer