Monde­linge vragen Einde winter­opvang: wat nu?


Indiendatum: 30 mrt. 2023

Mondelinge vragen 5, 30 maart 2023

Op 1 april eindigt de periode van de winteropvang. De Koud Weer Regeling kan niet meer afgeroepen worden en dus slapen weer meer mensen noodgedwongen op straat. Dankzij een motie (2022/318) en amendement (2022/95) van de raad zijn er afgelopen winterperiode extra permanente opvangplekken gecreëerd voor dakloze mensen in een kwetsbare positie (permanente winteropvang voor ‘niet-rechthebbenden’). Zo zorgden we ervoor dat de meest kwetsbaren in de winterperiode een dak boven hun hoofd hadden. Opvang draagt namelijk bij aan herstel en mogelijke oplossingen voor de problemen van mensen.

Daarover hebben de fracties van PvdA, BIJ1, Partij voor de Dieren, Student & Starter en GroenLinks de volgende vragen:

1. Wat gebeurt er na 1 april met de mensen die afgelopen winter gebruik konden maken van de permanente winteropvang?

2. Welke mogelijkheden ziet het college om voor kwetsbare daklozen opvang te blijven bieden?

Eerder stelde een aantal fracties vragen over de onwenselijkheid van het jojo-beleid van de winteropvang (afwisselend open en dicht, afhankelijk van de temperatuur), waardoor mensen af en aan op straat komen te staan.

3. Is Utrecht bereid om met de G4 bij het Rijk te lobbyen voor extra middelen voor het verruimen van de winteropvang zodat niemand in de winter op straat hoeft te slapen?

Ilse Raaijmakers, PvdD
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Noura Oul Fakir, BIJ1
Esma Kendir, Student & Starter
Julia Kleinrensink, GroenLinks

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Inclusieve eed

Lees verder

Mondelinge vragen Zorgen over uitbuiting Oekraïense vluchtelingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer