Monde­linge vragen Inclu­sieve eed


Indiendatum: 30 mrt. 2023

Mondelinge vragen 4, 30 maart 2023

Raadsleden kunnen bij de installatie en beëdiging enkel kiezen tussen de christelijke eed of de belofte. Ondanks dat raadsleden verschillende godsdiensten aanhangen of levensovertuigingen hebben, is het voor hen niet mogelijk om bij het afleggen van de eed naar een andere god of goden te verwijzen. Terwijl het voor sommigen wel heel belangrijk en betekenisvol is om hun politieke ambt op deze manier te beginnen. Op dit moment is het door landelijke wetgeving niet mogelijk om religieuze varianten van de eed af te leggen, omdat afwijkingen van de eed ongeldig zijn. Het is duidelijk dat dit probleem dus niet in Utrecht of op gemeentelijk niveau op te lossen is want de gemeentewet dient eerst gewijzigd te worden om eedafleggingen, waarbij naar andere goden wordt gerefereerd, geldig te maken.

De fracties van BIJ1, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, Student & Starter en Volt vinden dat dit wel mogelijk zou moeten zijn en hebben daarom de volgende vragen:

1. Utrecht streeft een inclusieve gemeente te zijn. Deelt het college de mening dat een inclusieve eed, waarin het mogelijk is om naar een andere god te verwijzen, hier een cruciaal onderdeel van is?

2. Burgemeesters, zoals Theo Wetering burgemeester van Tilburg, zetten zich in voor een aanpassing van de gemeentewet door te lobbyen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor een inclusieve eed (bron). Is het college bereid om zich bij deze lobby aan te sluiten en de Raad hierover op de hoogte te houden?

3. Ziet de het college nog andere mogelijkheden waarop de gemeente Utrecht zich kan inzetten voor een inclusieve eed?

4. Gemeenten gaan wel over de inhoud van de ambtseed. Zo kunnen ambtenaren in de gemeente Ede bij het afleggen van hun eed bijvoorbeeld verwijzen naar Allah. In Utrecht hebben we naast de belofte nog geen inclusieve ambtseed maar een wijziging in het Handboek Utrechts Personeel kan dit mogelijk maken. Wat kan de het college hierin betekenen?

Noura Oul Fakir, BIJ1
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Esma Kendir, Student & Starter
Ruud Maas, Volt

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Rigoureuze beschadiging Italiaanse populieren Rijnkennemerlaan

Lees verder

Mondelinge vragen Einde winteropvang: wat nu?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer