Monde­linge vragen Rigou­reuze bescha­diging Itali­aanse popu­lieren Rijn­ken­ne­merlaan


Indiendatum: 30 mrt. 2023

Mondelinge vragen 2, 30 maart 2023

Afgelopen weken zijn de Italiaanse populieren langs de Rijnkennemerlaan rigoureus gesnoeid, de onderste 4 meter van de stammen zijn volledig kaal gemaakt.

In het wijkbericht dat bewoners ná de werkzaamheden ontvingen werd de reden van snoei uitgelegd. Er zijn een paar bomen omgewaaid, daarom zijn de bomen geïnspecteerd. Er was dood hout en te zware takken. De onderste takken zouden te laag over het fietspad en de weg hangen, waarbij verwezen wordt naar een wettelijke doorgang.

Het is een eenmalige ingreep waar het uiterlijk van de bomen sterk door wijzigt, vergelijkbaar met het kandelaberen van bomen. In die gevallen is een kapvergunning voor het aantasten van bomen nodig, welke voor de Rijnkennemerlaan niet is aangevraagd.

Takken van álle bomen langs de kilometerslange laan zijn of worden nu gesnoeid, ook takken die niet richting weg of fietspad groeien en bomen die verder weg van het pad staan. Inmiddels is het broedseizoen begonnen en er zijn in elk geval al nestelende eksters waargenomen in de bomen. Zij worden dus nu verstoord door de snoeiwerkzaamheden.

Onze fracties hebben hierom de volgende vragen:

  1. Kan college per direct stoppen met snoeiwerkzaamheden, eventueel vervolg indien noodzakelijk in elk geval tot na het broedseizoen uitstellen maar in elk geval eerst de absolute noodzaak hiertoe beter laten onderzoeken per individuele boom?
  2. Bij sommige bomen kan sprake zijn van dode takken of “plakoksels” met risico op het afbreken van takken. Kan het college toezeggen dit per boom te controleren en alleen die takken uit te zagen die daadwerkelijk een risico vormen, in plaats van een kilometerslange rij bomen allemaal kaal te zagen?
  3. Waarom is überhaupt niet per boom gekeken naar eventuele dode takken of plakoksels en zijn niet alleen die takken en de takken die daadwerkelijk het fietspad hinderen gesnoeid?
  4. Er is en wordt gewerkt tijdens het broedseizoen. Er zitten eksternesten in de bomen. Het betreft al met al 7 km weglengte (2 zijdes 3,5 km). Hoe heeft het college zich verzekerd dat er werkelijk geen enkel nest is verstoord of beschadigd in al deze bomen?
  5. In het wijkbericht wordt verwezen naar een inspectie van de bomen. Door wie is de inspectie uitgevoerd, is voor elke afzonderlijke boom de veiligheid beoordeeld en kan de raad hiervan het inspectierapport ontvangen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
David Bosch, PVV
Charlotte Passier, Volt
Myrthe Minnaert, BIJ1
Marijn de Pagter, VVD

Indiendatum: 30 mrt. 2023
Antwoorddatum: 30 mrt. 2023

Mondelinge vragen 2, 30 maart 2023

Afgelopen weken zijn de Italiaanse populieren langs de Rijnkennemerlaan rigoureus gesnoeid, de onderste 4 meter van de stammen zijn volledig kaal gemaakt.

In het wijkbericht dat bewoners ná de werkzaamheden ontvingen werd de reden van snoei uitgelegd. Er zijn een paar bomen omgewaaid, daarom zijn de bomen geïnspecteerd. Er was dood hout en te zware takken. De onderste takken zouden te laag over het fietspad en de weg hangen, waarbij verwezen wordt naar een wettelijke doorgang.

Het is een eenmalige ingreep waar het uiterlijk van de bomen sterk door wijzigt, vergelijkbaar met het kandelaberen van bomen. In die gevallen is een kapvergunning voor het aantasten van bomen nodig, welke voor de Rijnkennemerlaan niet is aangevraagd.

Takken van álle bomen langs de kilometerslange laan zijn of worden nu gesnoeid, ook takken die niet richting weg of fietspad groeien en bomen die verder weg van het pad staan. Inmiddels is het broedseizoen begonnen en er zijn in elk geval al nestelende eksters waargenomen in de bomen. Zij worden dus nu verstoord door de snoeiwerkzaamheden.

Onze fracties hebben hierom de volgende vragen:

  1. Kan college per direct stoppen met snoeiwerkzaamheden, eventueel vervolg indien noodzakelijk in elk geval tot na het broedseizoen uitstellen maar in elk geval eerst de absolute noodzaak hiertoe beter laten onderzoeken per individuele boom?
  2. Bij sommige bomen kan sprake zijn van dode takken of “plakoksels” met risico op het afbreken van takken. Kan het college toezeggen dit per boom te controleren en alleen die takken uit te zagen die daadwerkelijk een risico vormen, in plaats van een kilometerslange rij bomen allemaal kaal te zagen?
  3. Waarom is überhaupt niet per boom gekeken naar eventuele dode takken of plakoksels en zijn niet alleen die takken en de takken die daadwerkelijk het fietspad hinderen gesnoeid?
  4. Er is en wordt gewerkt tijdens het broedseizoen. Er zitten eksternesten in de bomen. Het betreft al met al 7 km weglengte (2 zijdes 3,5 km). Hoe heeft het college zich verzekerd dat er werkelijk geen enkel nest is verstoord of beschadigd in al deze bomen?
  5. In het wijkbericht wordt verwezen naar een inspectie van de bomen. Door wie is de inspectie uitgevoerd, is voor elke afzonderlijke boom de veiligheid beoordeeld en kan de raad hiervan het inspectierapport ontvangen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
David Bosch, PVV
Charlotte Passier, Volt
Myrthe Minnaert, BIJ1
Marijn de Pagter, VVD

Antwoord: In antwoord op vraag 1 kan ik aangeven dat de snoeiwerkzaamheden inmiddels afgerond zijn per 24 maart, dus daarmee is er ook gestopt met deze werkzaamheden.
De vragen 2 en 3 zal ik samen beantwoorden, want zij gaan beide over de aanleiding en de controle. Alle bomen zijn gecontroleerd op veiligheid, maar het snoeien van de takken heeft te maken met meerdere vormen van veiligheid. Naar aanleiding van deze inspecties is er bij een aantal zaken ook geadviseerd om bepaalde maatregelen te nemen. In de meeste bomen is er voor een gedeelte dood hout geconstateerd en bij enkele bomen zijn er zware takken in combinatie met een slechte aanhechting. Bij deze snoeiactie zijn alleen de risicotakken uit de kroon van de boom verwijderd. Er zijn ook andere takken uit de boom aan de onderkant verwijderd. Daarbij is wel degelijk naar iedere boom gekeken in verband met het veiligheidsprobleem dat het oplevert. De onderste takken hebben we moeten snoeien om te voldoen aan de wettelijke doorrijhoogte, zodat de takken geen hinder veroorzaken op het fietspad. We hebben de takken aan de kant van het grasveld op dezelfde hoogte verwijderd en dit doen we, zodat de boom aan twee kanten hetzelfde beeld geeft in plaats van een
scheve boom. Over een aantal jaar is de stam ook weer bedekt met takken en dan hoeven de snoeimaatregelen waarschijnlijk ook een stuk minder rigoureus te zijn en kan het ook minder bezwaarlijk zijn om alleen aan de kant van het fietspad de takken te snoeien.
In antwoord op vraag 4 merk ik op dat net als andere gemeenten de gemeente Utrecht zich ook houdt aan de Wet natuurbescherming. Vanwege de kans op broedende vogels proberen we in het broedseizoen zo min mogelijk werkzaamheden uit te voeren, maar vogels kunnen wel het gehele jaar broeden. Daarom zijn we er altijd op bedacht, of het nu in het broedseizoen is of daarbuiten. Vanwege de kans op verstoring van broedende vogels is dat ook van tevoren gecontroleerd en is er ook gekeken of er vogels in de nesten zijn. Op de plekken waar daarvan sprake was, is gekeken of de vogels er dan ook in zitten. In de eksternesten zijn geen broedende vogels aangetroffen. Dat heeft ermee te maken dat een ekster vaak meerdere nesten heeft die ze niet daadwerkelijk allemaal gebruiken als broedplaats. Daardoor konden de snoeiwerkzaamheden ook worden uitgevoerd.

Het antwoord op vraag 5 is dat de inspecties inderdaad zijn uitgevoerd door een boomtechnisch adviseur in opdracht van de gemeente Utrecht. Hier is een gecertificeerde boomveiligheidsinspecteur bij ingezet. Ze zijn inderdaad afzonderlijk gedaan. Deze informatie is ook beschikbaar.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Schrappen ecologische ambities Groene Lint Overvecht

Lees verder

Mondelinge vragen Inclusieve eed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer