Monde­linge vragen Rigou­reuze bescha­diging Itali­aanse popu­lieren Rijn­ken­ne­merlaan


Indiendatum: 30 mrt. 2023

Mondelinge vragen 2, 30 maart 2023

Afgelopen weken zijn de Italiaanse populieren langs de Rijnkennemerlaan rigoureus gesnoeid, de onderste 4 meter van de stammen zijn volledig kaal gemaakt.

In het wijkbericht dat bewoners ná de werkzaamheden ontvingen werd de reden van snoei uitgelegd. Er zijn een paar bomen omgewaaid, daarom zijn de bomen geïnspecteerd. Er was dood hout en te zware takken. De onderste takken zouden te laag over het fietspad en de weg hangen, waarbij verwezen wordt naar een wettelijke doorgang.

Het is een eenmalige ingreep waar het uiterlijk van de bomen sterk door wijzigt, vergelijkbaar met het kandelaberen van bomen. In die gevallen is een kapvergunning voor het aantasten van bomen nodig, welke voor de Rijnkennemerlaan niet is aangevraagd.

Takken van álle bomen langs de kilometerslange laan zijn of worden nu gesnoeid, ook takken die niet richting weg of fietspad groeien en bomen die verder weg van het pad staan. Inmiddels is het broedseizoen begonnen en er zijn in elk geval al nestelende eksters waargenomen in de bomen. Zij worden dus nu verstoord door de snoeiwerkzaamheden.

Onze fracties hebben hierom de volgende vragen:

  1. Kan college per direct stoppen met snoeiwerkzaamheden, eventueel vervolg indien noodzakelijk in elk geval tot na het broedseizoen uitstellen maar in elk geval eerst de absolute noodzaak hiertoe beter laten onderzoeken per individuele boom?
  2. Bij sommige bomen kan sprake zijn van dode takken of “plakoksels” met risico op het afbreken van takken. Kan het college toezeggen dit per boom te controleren en alleen die takken uit te zagen die daadwerkelijk een risico vormen, in plaats van een kilometerslange rij bomen allemaal kaal te zagen?
  3. Waarom is überhaupt niet per boom gekeken naar eventuele dode takken of plakoksels en zijn niet alleen die takken en de takken die daadwerkelijk het fietspad hinderen gesnoeid?
  4. Er is en wordt gewerkt tijdens het broedseizoen. Er zitten eksternesten in de bomen. Het betreft al met al 7 km weglengte (2 zijdes 3,5 km). Hoe heeft het college zich verzekerd dat er werkelijk geen enkel nest is verstoord of beschadigd in al deze bomen?
  5. In het wijkbericht wordt verwezen naar een inspectie van de bomen. Door wie is de inspectie uitgevoerd, is voor elke afzonderlijke boom de veiligheid beoordeeld en kan de raad hiervan het inspectierapport ontvangen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
David Bosch, PVV
Charlotte Passier, Volt
Myrthe Minnaert, BIJ1
Marijn de Pagter, VVD

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Schrappen ecologische ambities Groene Lint Overvecht

Lees verder

Mondelinge vragen Inclusieve eed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer