Monde­linge Vragen Embargo Voor­jaarsnota 2017


Indiendatum: 11 mei 2017

Mondelinge vragen 9, 11 mei 2017

De dag voor de presentatie van de Voorjaarsnota 2016 was de inhoud al te lezen in het AD/UN. En dat terwijl de Voorjaarsnota en jaarstukken onder embargo waren verstrekt. In de Gedragscode Integriteit die deze raad op 14 april 2016 heeft vastgesteld hebben we afgesproken dat raadsleden geen mededeling doen over stukken die een raadslid onder embargo heeft verkregen, totdat het embargo is opgeheven.

Deze gang van zaken leidt ertoe dat het college dit jaar voornemens is de Voorjaarsnota zonder embargo te presenteren omdat er onvoldoende garanties kunnen worden gegeven over de naleving van het embargo.

Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP, CDA, Stadsbelang Utrecht, ChristenUnie, Student en Starter en de Partij voor de Dieren de volgende vraag:

1. Is het college bereid de Voorjaarsnota 2017 volgens dezelfde procedure en onder dezelfde voorwaarden als in 2016 aan de raad te verstrekken, met dien verstande dat de fracties tekenen voor het embargo? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 11 mei 2017
Antwoorddatum: 11 mei 2017

Mondelinge vragen 9, 11 mei 2017

De dag voor de presentatie van de Voorjaarsnota 2016 was de inhoud al te lezen in het AD/UN. En dat terwijl de Voorjaarsnota en jaarstukken onder embargo waren verstrekt. In de Gedragscode Integriteit die deze raad op 14 april 2016 heeft vastgesteld hebben we afgesproken dat raadsleden geen mededeling doen over stukken die een raadslid onder embargo heeft verkregen, totdat het embargo is opgeheven.

Deze gang van zaken leidt ertoe dat het college dit jaar voornemens is de Voorjaarsnota zonder embargo te presenteren omdat er onvoldoende garanties kunnen worden gegeven over de naleving van het embargo.

Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP, CDA, Stadsbelang Utrecht, ChristenUnie, Student en Starter en de Partij voor de Dieren de volgende vraag:

1. Is het college bereid de Voorjaarsnota 2017 volgens dezelfde procedure en onder dezelfde voorwaarden als in 2016 aan de raad te verstrekken, met dien verstande dat de fracties tekenen voor het embargo? Zo nee, waarom niet?

De heer KREIJKAMP (wethouder): Voorzitter! Ik moet hierover helder zijn: ik ben geen voorstander van embargo's. Ik vind ze hopeloos ouderwets. Ik ben ervoor dat alles in één keer naar buiten gaat zodat de raad, de media en alle inwoners van de stad de informatie tot zich kunnen nemen. Desalniettemin heb ik de raad deze week een voorstel gedaan omdat de wens bestond om het embargo te effectueren.

Bij een embargo horen spelregels. Iedereen die het embargo onderschrijft, ontvangt de stukken. Ik ben blij met de brede ondertekening van deze vragen. De fractievoorzitters hebben de vragen allemaal ondertekend. Ik constateer dat alle fracties het embargo onderschrijven. Dat is voor mij voldoende. Wij zien elkaar maandag.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Ontwikkelingen Utrechtse Horeca

Lees verder

Mondelinge vragen Onderzoek invoering ja/ja stickers voor reclamefolders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer