Monde­linge vragen Emmaboom


Indiendatum: 7 jan. 2021

Mondelinge vragen 3, 7 januari 2021

Maandagochtend is op het Lepelenburg de monumentale gele treurwilg (boomnummer 1891709, plantjaar 1934) omgevallen. Deze ‘Emmaboom’ werd indertijd neergezet door de Utrechtse schoolkinderen" ter herinnering aan het overlijden van koningin-moeder Emma, een jaar eerder. De forse boom viel over de weg heen op een aantal geparkeerde auto's, gelukkig vielen er geen menselijke slachtoffers.

Deze gebeurtenis leidt bij de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren tot de volgende vragen.

1. Wanneer en hoe is deze boom voor het laatst door de gemeente gecontroleerd op veiligheid voor de omgeving? Is hierbij enige aanwijzing gevonden voor het mogelijk omvallen van de boom? Zo ja, wat heeft de gemeente gedaan om dit te voorkomen? Zo nee, hoe is dan te verklaren dat deze boom toch is omgevallen?

2. Welk risico bestaat er dat de factoren die een rol kunnen hebben gespeeld bij het omvallen van de boom ook voor andere bomen in de stad spelen? Wat gaat de gemeente doen om de conditie van de bomen in dit gebied beter te monitoren en deze bomen beter te beschermen tegen bijvoorbeeld de gevolgen van (zwaar) verkeer en grondwerkzaamheden?

3. Hoe en wanneer wordt deze boom vervangen? Is de wethouder het met onze fracties eens dat het herplanten met een flinke boom hier het uitgangspunt moet zijn? Zo nee, waarom niet?

Het oostelijk Singelgebied kenmerkt zich door de vele monumentale bomen. Deze geven een bijzondere uitstraling aan de binnenstad en voor de biodiversiteit en beperking van de klimaatproblemen van groot belang. Helaas zullen in de komende jaren verschillende monumentale bomen door leeftijd en/of ziekten sneuvelen. De Stichting Behoud Lepelenburg en omgeving heeft hierop gewezen.

4. Is de wethouder bereid om een vervangingsplan voor de monumentale bomen op te stellen in aanvulling op de Beheervisie Singelgebied en het ambtelijke Beheerplan Zocherpark? Zo nee, waarom niet?

Erwin Virginia, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren