Monde­linge vragen Emmaboom


Indiendatum: 7 jan. 2021

Mondelinge vragen 3, 7 januari 2021

Maandagochtend is op het Lepelenburg de monumentale gele treurwilg (boomnummer 1891709, plantjaar 1934) omgevallen. Deze ‘Emmaboom’ werd indertijd neergezet door de Utrechtse schoolkinderen" ter herinnering aan het overlijden van koningin-moeder Emma, een jaar eerder. De forse boom viel over de weg heen op een aantal geparkeerde auto's, gelukkig vielen er geen menselijke slachtoffers.

Deze gebeurtenis leidt bij de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren tot de volgende vragen.

1. Wanneer en hoe is deze boom voor het laatst door de gemeente gecontroleerd op veiligheid voor de omgeving? Is hierbij enige aanwijzing gevonden voor het mogelijk omvallen van de boom? Zo ja, wat heeft de gemeente gedaan om dit te voorkomen? Zo nee, hoe is dan te verklaren dat deze boom toch is omgevallen?

2. Welk risico bestaat er dat de factoren die een rol kunnen hebben gespeeld bij het omvallen van de boom ook voor andere bomen in de stad spelen? Wat gaat de gemeente doen om de conditie van de bomen in dit gebied beter te monitoren en deze bomen beter te beschermen tegen bijvoorbeeld de gevolgen van (zwaar) verkeer en grondwerkzaamheden?

3. Hoe en wanneer wordt deze boom vervangen? Is de wethouder het met onze fracties eens dat het herplanten met een flinke boom hier het uitgangspunt moet zijn? Zo nee, waarom niet?

Het oostelijk Singelgebied kenmerkt zich door de vele monumentale bomen. Deze geven een bijzondere uitstraling aan de binnenstad en voor de biodiversiteit en beperking van de klimaatproblemen van groot belang. Helaas zullen in de komende jaren verschillende monumentale bomen door leeftijd en/of ziekten sneuvelen. De Stichting Behoud Lepelenburg en omgeving heeft hierop gewezen.

4. Is de wethouder bereid om een vervangingsplan voor de monumentale bomen op te stellen in aanvulling op de Beheervisie Singelgebied en het ambtelijke Beheerplan Zocherpark? Zo nee, waarom niet?

Erwin Virginia, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 7 jan. 2021
Antwoorddatum: 7 jan. 2021

Mondelinge vragen 3, 7 januari 2021

Maandagochtend is op het Lepelenburg de monumentale gele treurwilg (boomnummer 1891709, plantjaar 1934) omgevallen. Deze ‘Emmaboom’ werd indertijd neergezet door de Utrechtse schoolkinderen" ter herinnering aan het overlijden van koningin-moeder Emma, een jaar eerder. De forse boom viel over de weg heen op een aantal geparkeerde auto's, gelukkig vielen er geen menselijke slachtoffers.

Deze gebeurtenis leidt bij de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren tot de volgende vragen.

1. Wanneer en hoe is deze boom voor het laatst door de gemeente gecontroleerd op veiligheid voor de omgeving? Is hierbij enige aanwijzing gevonden voor het mogelijk omvallen van de boom? Zo ja, wat heeft de gemeente gedaan om dit te voorkomen? Zo nee, hoe is dan te verklaren dat deze boom toch is omgevallen?

2. Welk risico bestaat er dat de factoren die een rol kunnen hebben gespeeld bij het omvallen van de boom ook voor andere bomen in de stad spelen? Wat gaat de gemeente doen om de conditie van de bomen in dit gebied beter te monitoren en deze bomen beter te beschermen tegen bijvoorbeeld de gevolgen van (zwaar) verkeer en grondwerkzaamheden?

3. Hoe en wanneer wordt deze boom vervangen? Is de wethouder het met onze fracties eens dat het herplanten met een flinke boom hier het uitgangspunt moet zijn? Zo nee, waarom niet?

Het oostelijk Singelgebied kenmerkt zich door de vele monumentale bomen. Deze geven een bijzondere uitstraling aan de binnenstad en voor de biodiversiteit en beperking van de klimaatproblemen van groot belang. Helaas zullen in de komende jaren verschillende monumentale bomen door leeftijd en/of ziekten sneuvelen. De Stichting Behoud Lepelenburg en omgeving heeft hierop gewezen.

4. Is de wethouder bereid om een vervangingsplan voor de monumentale bomen op te stellen in aanvulling op de Beheervisie Singelgebied en het ambtelijke Beheerplan Zocherpark? Zo nee, waarom niet?

Voorzitter! Wij zijn erg geschrokken van wat maandag jl. is gebeurd. Dit had veel slechter kunnen aflopen, gezien de plek en het tijdstip waarop de boom omviel. Gelukkig zijn er geen menselijke slachtoffers gevallen. Door wat er zaterdag jl. bij Slot Oud- Zuilen is gebeurd, is erop gewezen dat het omvallen van een boom echt veel slechter kan aflopen. Dit is voor ons een serieuze zaak. Wij moeten de oorzaken van het omvallen van de boom diepgaand bekijken. De grote vraag is hoe deze boom heeft kunnen omvallen, gezien alle inspecties die eerder hebben plaatsgevonden. Pas aan de hand daarvan kunnen wij beoordelen wat dit betekent voor andere bomen in de stad. Wij willen ook de inspectiemethode zelf onder de loep nemen, omdat er, zoals in het memo is beschreven, wel degelijk een uitvoerige inspectie heeft plaatsgevonden. Wij willen weten of dat in november 2020 goed is gebeurd en of er aanleiding is om te kunnen zeggen dat onze inspectiemethode aan de hand van dit ongeval misschien aanvulling behoeft. Wij komen er bij de raad op terug. Wij willen op de bewuste plek zeker overgaan tot het herplanten van een boom. Wij willen dat doen in goed overleg met de omgeving. Wij zullen bekijken of op de ontstane plek een grotere maat boom kan worden neergezet.
Een vervangingsplan voor de monumentale bomen in aanvulling op de Beheervisie Singelgebied en het ambtelijke Beheerplan Zocherpark vinden wij een goed idee. Wij werken op die manier ook - naar volle tevredenheid - in het Wilhelminapark. Wij overleggen binnenkort met de Stichting Behoud Lepelenburg om daar iets vergelijkbaars te doen.

Erwin Virginia, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Stand van zaken met betrekking tot hinder, vergunningen en handhaving De Trip Lage Weide

Lees verder

Mondelinge vragen Houtstook in corporatiewoningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer