Monde­linge vragen Ener­gie­toeslag voor heel Nederland, behalve de studenten die wonen op de Uithof


Indiendatum: 3 nov. 2022

Mondelinge vragen 3, 3 november 2022

Op 20 oktober kreeg de raad een mail van 4 studenten die wonen op Utrecht Science Park de Uithof. De reden? Het warmtecontract voor de Utrechtse campus wordt binnenkort vernieuwd, waardoor de bewoners die er wonen vanaf januari 2023 fors meer moeten gaan betalen voor verwarming en warm water. Omdat de gebouwen op de Uithof worden verwarmd door een gasgestookte blokverwarming van de Universiteit Utrecht en zij dus geen eigen energiecontract hebben, komt deze groep niet in aanmerking voor het prijsplafond of enig andere compensatie. SSH verhoogt het voorschot op de verwarmingskosten met 100 euro per maand per persoon. Dit is vijf keer zo veel als hun energieprijzen van voor de inval in Oekraïne.

Dezelfde dag hebben we een brief ontvangen over de samenwerkingsovereenkomst collectief warmte koude opslag op de USP met het doel dat de USP van het gas gaat. Voor de lange termijn is dit een mooie oplossing voor de studenten, voor de korte termijn hebben ondertekende partijen de volgende vragen:

  1. Op welke termijn verwacht de wethouder dat de USP van het gas af kan?
  2. Welke mogelijkheden ziet de wethouder om deze groep in de tussentijd (vanaf januari 2023) financieel tegemoet te komen?
  3. Indien nodig, welke mogelijkheden ziet de wethouder om de studentenwoningen te verduurzamen zodat de energierekening op korte termijn omlaag kan?

Charlotte Passier, Volt
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Gertjan te Hoonte, VVD
Titus Stam, PvdA
Jaime Peiris, Utrecht Solidair
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Mahmut Sungur, Denk

Indiendatum: 3 nov. 2022
Antwoorddatum: 3 nov. 2022

Mondelinge vragen 3, 3 november 2022

Op 20 oktober kreeg de raad een mail van 4 studenten die wonen op Utrecht Science Park de Uithof. De reden? Het warmtecontract voor de Utrechtse campus wordt binnenkort vernieuwd, waardoor de bewoners die er wonen vanaf januari 2023 fors meer moeten gaan betalen voor verwarming en warm water. Omdat de gebouwen op de Uithof worden verwarmd door een gasgestookte blokverwarming van de Universiteit Utrecht en zij dus geen eigen energiecontract hebben, komt deze groep niet in aanmerking voor het prijsplafond of enig andere compensatie. SSH verhoogt het voorschot op de verwarmingskosten met 100 euro per maand per persoon. Dit is vijf keer zo veel als hun energieprijzen van voor de inval in Oekraïne.

Dezelfde dag hebben we een brief ontvangen over de samenwerkingsovereenkomst collectief warmte koude opslag op de USP met het doel dat de USP van het gas gaat. Voor de lange termijn is dit een mooie oplossing voor de studenten, voor de korte termijn hebben ondertekende partijen de volgende vragen:

1. Op welke termijn verwacht de wethouder dat de USP van het gas af kan?

Antwoord: De Stichting Studenten Huisvesting is voor deze complexe situatie afhankelijk van het warmtenet dat door de universiteit Utrecht wordt gerund. Wij hebben met het gebied Science Park - dus ook met de grote partners daar - afgesproken dat die uiterlijk in 2040 van het gas af zijn. Er is ook een aantal complexen van Stichting Studenten Huisvesting (SSH) dat van de nieuwe Warmte Koude Opslag gebruik zal maken. Die zullen op het moment dat het zover is gasloos zijn.


2. Welke mogelijkheden ziet de wethouder om deze groep in de tussentijd (vanaf januari 2023) financieel tegemoet te komen?

Antwoord: Deze vraag heeft betrekking op een motie die door de raad is aangenomen om voor studenten een aantal stappen extra te zetten. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Waarschijnlijk volgende week - dus op heel korte termijn - ontvangt de raad de stand van zaken met betrekking tot deze motie. Als er studenten zijn die in de tussentijd financieel in de knel komen, kunnen zij contact opnemen met het buurtteam of met de gemeente Utrecht. Blokverwarming is ingewikkeld. De vier grote gemeenten hebben daar met betrekking tot het Rijk een punt van gemaakt omdat het in het licht van het prijsplafond nog niet voldoende is gelukt om voor mensen die afhankelijk zijn van blokverwarming een goede regeling te treffen. Wij verwachten dat ook de Kamer hierover wordt geïnformeerd, waarschijnlijk volgende week al. Wie weet, zit daar een oplossing in.

3. Indien nodig, welke mogelijkheden ziet de wethouder om de studentenwoningen te verduurzamen zodat de energierekening op korte termijn omlaag kan?

Antwoord: De verduurzaming van de panden. Eigenlijk zijn de panden op het Science Park van een behoorlijk niveau. De nieuwste panden zijn allemaal voorzien van label A. Het Cambridgecomplex blijft daar iets bij achter, maar is nog steeds gelabeld B of C. Als de SSH binnen haar voorraad prioriteiten zal stellen, zal dat eerder op andere plekken zijn dan op het Science Park. De SSH gaat op het Cambridgecomplex met de ramen aan de slag, omdat er sprake is van schuiframen die voor verbetering vatbaar zijn. Verder kent de SSH de actie dat studenten tot een maximum van € 50 tot € 75 aan tochtstrips, radiatorfolie en LED-lampen kunnen declareren. Wij moedigen studenten vooral aan om ook die kleine stappen te zetten.

Charlotte Passier, Volt
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Gertjan te Hoonte, VVD
Titus Stam, PvdA
Jaime Peiris, Utrecht Solidair
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Mahmut Sungur, Denk