Schrif­te­lijke vragen Zonne­pa­nelen op corpo­ra­tie­wo­ningen


Indiendatum: 3 nov. 2022

Schriftelijke vragen 190/2022

Gezien de huidige klimaat- en energiecrisis zijn er steeds meer mensen die graag zonnepanelen op hun dak plaatsen. Huurders van woningcorporaties zijn daarbij afhankelijk van de corporatie. Er bereiken ons signalen dat het op dit moment bij Portaal niet mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen en dat dit zeker nog een jaar kan duren. Dat lijkt ons gezien de huidige klimaat-energiecrisis niet wenselijk en levert de vraag op hoe dit bij andere woningcorporaties gesteld is. Daarom de volgende vragen:

1. Wat is het beleid van de verschillende corporaties in Utrecht inzake het zelf aanschaffen van zonnepanelen door huurders dan wel het plaatsen van zonnepanelen door de corporaties?

2. Klopt het dat het bij in ieder geval Portaal eerder mogelijk was om zelf zonnepanelen aan te schaffen, en deze bij het verlaten van de huurwoning te verkopen aan de corporatie?

3. Deelt het college de wens dat dit zo snel mogelijk (weer) mogelijk gemaakt moet worden bij zowel Portaal als de andere Utrechtse corporaties?

4. In het coalitieakkoord staat al dat er afspraken gemaakt zullen worden met de woningcorporaties over meer zon-op-dak. Deze afspraken zijn urgenter dan ooit. Kan de
wethouder de mogelijkheid dat huurders zelf zonnepanelen aanschaffen meenemen in de prestatieafspraken die op dit moment worden gemaakt met de corporaties?

5. Welke andere afspraken ambieert het college als gaat om “meer zon-op-dak” van de corporaties? Zijn deze ook inzet van de huidige prestatieafspraken?

6. Welke instrumenten heeft het college om zon op dak bij corporatiewoningen meer af te dwingen? Is het college bereid die te gebruiken?

Meike Hellevoort, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ralph Peters, D66
Mahmut Sungur, DENK
Charlotte Passier, VOLT
Jantine Zwinkels, CDA
Myrthe Minnaert, BIJ1
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Gert Dijkstra, EenUtrecht

Indiendatum: 3 nov. 2022
Antwoorddatum: 13 dec. 2022

Schriftelijke vragen 190/2022

Gezien de huidige klimaat- en energiecrisis zijn er steeds meer mensen die graag zonnepanelen op hun dak plaatsen. Huurders van woningcorporaties zijn daarbij afhankelijk van de corporatie. Er bereiken ons signalen dat het op dit moment bij Portaal niet mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen en dat dit zeker nog een jaar kan duren. Dat lijkt ons gezien de huidige klimaat-energiecrisis niet wenselijk en levert de vraag op hoe dit bij andere woningcorporaties gesteld is. Daarom de volgende vragen:

1. Wat is het beleid van de verschillende corporaties in Utrecht inzake het zelf aanschaffen van zonnepanelen door huurders dan wel het plaatsen van zonnepanelen door de corporaties?

Antwoord: De mogelijkheid om zelfstandig als huurder voorzieningen, zoals zonnepanelen, aan te brengen valt onder het beleid Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) van woningcorporaties. Corporaties geven aan dat de huurders zeer beperkt van ZAV-beleid gebruik maken om zonnepanelen aan te schaffen. De woningcorporaties Mitros, Portaal en Groenwest bieden huurders geen mogelijkheid (meer) om zonnepanelen zelfstandig te plaatsen. Bo-Ex biedt die mogelijkheid nog wel. Portaal heeft aangegeven deze mogelijkheid in de toekomst weer beschikbaar te maken. De vier genoemde corporaties hebben zon op dak programma’s voor iedere huurder met een geschikt dak. In het aanbod is volgens de woningcorporaties de huur van panelen lager dan de besparing van energielasten. Via deze programma’s worden zonnepanelen planmatig aangeboden. De woningcorporaties kunnen binnen deze programma’s sturen op veiligheid, ontzorging van de huurder en de koppeling met dakrenovatie en -isolatie.

2. Klopt het dat het bij in ieder geval Portaal eerder mogelijk was om zelf zonnepanelen aan te schaffen, en deze bij het verlaten van de huurwoning te verkopen aan de corporatie?

Antwoord: Portaal is tijdelijk gestopt met het honoreren van ZAV-aanvragen. Portaal werkt aan een verbetering van het administratief systeem wat moet ondersteunen bij een goede registratie van zonnepanelen (en andere ZAV-aanvragen). Wanneer dit systeem voldoende verbeterd is, wordt het weer mogelijk om zonnepanelen aan te vragen.
Portaal stelt eisen aan de zonnepanelen-installatie, o.a. dat het veilig wordt aangesloten op hun dak en meterkast. Bij een akkoord kan de huurder panelen inkopen of huren, en daarmee wordt de huurder verantwoordelijk voor het systeem. De huurder kan bij inkoop het systeem door verkopen aan een volgende huurder. Die volgende huurder heeft geen verplichting om deze panelen over te nemen (of om de huurovereenkomst van de panelen over te nemen). Binnen de zon op dak programma’s van woningcorporaties is het op een andere manier georganiseerd. Wanneer een nieuwe huurder akkoord gaat met de huurovereenkomst van de woning en die woning heeft reeds geïnstalleerde zonnepanelen, dan dient de huurder tegelijkertijd akkoord te gaan met de huurovereenkomst van zonnepanelen.

3. Deelt het college de wens dat dit zo snel mogelijk (weer) mogelijk gemaakt moet worden bij zowel Portaal als de andere Utrechtse corporaties?

Antwoord: Wij zijn van mening dat corporaties voor al hun huurders met een geschikt dak zonnepanelen mogelijk dienen te maken. Zeker gezien de huidige energieprijzen, bieden zonnepanelen de mogelijkheid om energielasten van huurders te verlagen. Huurders maken zeer beperkt gebruik van het ZAV-beleid geven corporaties aan.
Het aanbieden van zonnepanelen via een programma maakt ontzorging van huurders mogelijk. Daarnaast hebben huurders geen investeringskosten.
Wij zijn benieuwd hoe corporaties ervoor zorgen dat meer bewoners ingaan op hun aanbod, en in het bijzonder bewoners in energiearmoede. Hier gaat de gemeente op inzetten bij het maken van de nieuwe prestatieafspraken.

4. In het coalitieakkoord staat al dat er afspraken gemaakt zullen worden met de woningcorporaties over meer zon-op-dak. Deze afspraken zijn urgenter dan ooit. Kan de
wethouder de mogelijkheid dat huurders zelf zonnepanelen aanschaffen meenemen in de prestatieafspraken die op dit moment worden gemaakt met de corporaties?

Antwoord: Wij zien graag een jaarlijkse stijging van het aantal huurders met panelen, zeker bij bewoners in energiearmoede. Hier gaat de gemeente op inzetten bij het maken van de nieuwe prestatieafspraken.

5. Welke andere afspraken ambieert het college als gaat om “meer zon-op-dak” van de corporaties? Zijn deze ook inzet van de huidige prestatieafspraken?

Antwoord: Met corporaties willen we afspraken maken over het verhogen van het zon op dak percentage en het verlagen van energiearmoede daarmee. We gaan daarbij letten op de aanpak ervan, of het tot een hogere conversie zon op dak kan leiden, in het bijzonder bij de groep in energiearmoede.

6. Welke instrumenten heeft het college om zon op dak bij corporatiewoningen meer af te dwingen? Is het college bereid die te gebruiken?

Antwoord: Wij hebben geen dwingende instrumenten om zon op dak te verplichten bij corporatiewoningen. Zij maakt afspraken met corporaties via de prestatieafspraken.

Meike Hellevoort, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ralph Peters, D66
Mahmut Sungur, DENK
Charlotte Passier, VOLT
Jantine Zwinkels, CDA
Myrthe Minnaert, BIJ1
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Gert Dijkstra, EenUtrecht

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Energietoeslag voor heel Nederland, behalve de studenten die wonen op de Uithof

Lees verder

Schriftelijke vragen Verkoop sociale huur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer