Schrif­te­lijke vragen Bescherm de wesp


Indiendatum: 3 nov. 2022

Schriftelijke vragen 185/2022

Na de nationale vogel-, bijen- en vlindertellingen, vond eind augustus de eerste Nationale Wespentelling plaats. Deze telling, georganiseerd door de Wespenstichting, is niet alleen bedoeld om een actueel beeld te krijgen van de stand van wespen in Nederland, maar ook om meer bewustzijn te kweken voor het nut van wespen, als poging om ze van hun negatieve imago te verlossen.

Net als bijen zijn wespen namelijk belangrijke bestuivers van bloemen. Daarnaast vangen ze vliegen, dazen en muggen, dieren die mensen vaak (ook) als plaagdieren zien. Ook ruimen ze kadavers op in de natuur.

Het ‘agressieve’ beeld dat mensen vaak bij wespen hebben is een overdreven stereotype: wespen steken alleen als ze zich bedreigd voelen, bijvoorbeeld door mensen die ze proberen weg te slaan. Van de 10 wespensoorten die voorkomen in Nederland zijn bovendien maar 2 soorten aangetrokken tot zoete drankjes, de zogeheten limonadewespen, en enkel gedurende de zomer.

Door dit foute beeld dat mensen hebben van wespen worden wespennesten meestal chemisch bestreden. Dat is dodelijk voor alle nuttige bestuivers en opruimers en er komen chemische bestrijdingsmiddelen in het milieu terecht die ook giftig zijn voor huisdieren en andere insecten. Op de site van de gemeente Utrecht staat “wespen in de openbare ruimte bestrijden we als deze een gevaar vormen voor de omgeving.” De Partij voor de Dieren en GroenLinks willen weten hoe het zit in Utrecht en hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren en GroenLinks eens dat ook wespen bescherming verdienen en nuttig zijn voor de biodiversiteit en natuur? Zo nee, waarom niet?

2. Maakt het college bij het doden van wespen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen? Zo ja, welke en in welke hoeveelheden? Zo nee, op welke manier(en) worden wespen wel gedood door/in opdracht van de gemeente?

3. Wie wordt er in de gemeente Utrecht ingeschakeld voor het doden van de wespen? Zijn dit eigen medewerkers en/of bestrijdingsbedrijven? Indien het laatste: welke bedrijven zijn dit?

Voor de bestrijding van de eikenprocessierups is de gemeente gelukkig al met het gebruik van gif gestopt, zodat andere insecten en vogels hier niet meer aan doodgaan. Omdat ook gif tegen wespen schadelijk is voor onder meer vogels en andere insecten is het logisch om hier ook mee te stoppen.

4. Deelt het college dit en kan het college toezeggen om te stoppen met het gebruik van dodelijk gif? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?

5. Wat bedoelt het college met de websitetekst “Als deze een gevaar vormen voor de omgeving”? Wanneer is er gevaar, wat zijn de criteria?

De Wespenstichting probeert om dierenleed en milieuschade te voorkomen door mensen te informeren over wespen, door wespennesten te verplaatsen in plaats van te verdelgen, en door mensen te trainen in diervriendelijke oplossingen voor overlast door wespen volgens een stappenplan.

6. Is het college bereid om contact te zoeken met de Wespenstichting (net als zij gedaan heeft met de Vlinderstichting, Vogelbescherming en Bijenstichting) voor de beste aanpak, mensen te verwijzen naar hun stappenplan en om de medewerkers van de gemeente Utrecht volgens dit stappenplan te trainen, en daarmee ook te stoppen met de samenwerking met commerciële bestrijdingsbedrijven? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid om vóór de zomer van 2023 de inwoners van Utrecht te informeren over het nut van wespen en de “do’s en dont’s” bij ‘overlast’ door wespen in de eigen omgeving, bijvoorbeeld door de informatie op de website van de gemeente aan te passen en een bericht op te nemen in de gemeentelijke nieuwsbrieven en social mediapagina’s? Zo nee, waarom niet?

8. Op dit moment worden wespennesten die door de Wespenstichting worden verplaatst meestal geplaatst in de tuin van een van de bestuursleden, overigens zonder overlast voor omwonenden tot gevolg. Vanzelfsprekend is deze ruimte ontoereikend voor grote aantallen wespennesten. Is het college bereid om te onderzoeken of er binnen de gemeente locaties zijn waar wespennesten voor de volgende zomer door bevoegde instanties geplaatst zouden kunnen worden en waar er geen risico is op overlast? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Saskia Oskam, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks