Monde­linge vragen Ener­gie­toeslag voor studenten


Indiendatum: 1 sep. 2022

Mondelinge vragen 7, 1 september 2022

Uit rondvraag van Nieuwsuur blijkt dat vele studentensteden, waaronder Utrecht, studenten structureel uitsluiten van energietoeslag. Uitzonderingen hierin zijn Zwolle en Delft1. Dit terwijl juristen stellen dat de uitsluiting van studenten van energietoeslag onrechtmatig is2. Eerder hebben wij hier al mondelinge vragen over gesteld. In een aantal steden zijn studenten naar de rechter gestapt om energietoeslag voor studenten af te dwingen. Inmiddels heeft in Nijmegen de rechter3 uitgesproken dat studenten niet als groep mogen worden uitgesloten van deze regeling. Hier hebben wij de volgende vragen over:

1. Hoe komt het dat Zwolle en Delft wel energietoeslag kunnen verlenen aan studenten en valt daar iets uit te halen voor Utrecht?

2. Kunnen we nu al beroep doen op Rijksmiddelen als we in lijn handelen van Zwolle en Delft? Zo nee, waarom niet?

3. Wat betekent dit besluit van de rechter voor de studenten uit Utrecht? Is de gemeente het met de fracties eens dat studenten niet als groep moeten worden uitgesloten van energietoeslag?

4. Op welke manier gaat de gemeente er voor zorgen dat Utrechtse studenten niet als groep worden uitgesloten van de energietoeslag?

Mahmut Sungur, DENK
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Noura Oul Fakir, BIJ1
Bina Chirino, ChristenUnie
Esma Kendir, Student & Starter
Anton Stam, Volt
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Titus Stam, PvdA
Juriaan Otto, EenUtrecht
Julia Kleinrensink, GroenLinks
Berdien van der Wilt, D66

Indiendatum: 1 sep. 2022
Antwoorddatum: 1 sep. 2022

Mondelinge vragen 7, 1 september 2022

Uit rondvraag van Nieuwsuur blijkt dat vele studentensteden, waaronder Utrecht, studenten structureel uitsluiten van energietoeslag. Uitzonderingen hierin zijn Zwolle en Delft1. Dit terwijl juristen stellen dat de uitsluiting van studenten van energietoeslag onrechtmatig is2. Eerder hebben wij hier al mondelinge vragen over gesteld. In een aantal steden zijn studenten naar de rechter gestapt om energietoeslag voor studenten af te dwingen. Inmiddels heeft in Nijmegen de rechter3 uitgesproken dat studenten niet als groep mogen worden uitgesloten van deze regeling. Hier hebben wij de volgende vragen over:

1. Hoe komt het dat Zwolle en Delft wel energietoeslag kunnen verlenen aan studenten en valt daar iets uit te halen voor Utrecht?

Het antwoord op de vragen 1 en 2. De situatie in Zwolle en Delft. Daar is de situatie anders dan in Utrecht, omdat daar verhoudingsgewijs minder studenten zijn dan in Utrecht. In Utrecht zou de potentiële doelgroep meer dan verdubbelen als ook studenten een aanvraag kunnen indienen. Uitkeringstechnisch en financieel gezien is het daarom niet mogelijk om ook in Utrecht over te gaan tot het geven van een uitkering. Daar is echt een landelijke oplossing voor nodig. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ook wij zien dat studenten in de knel komen en dat zij deze financiële tegenslag niet kunnen oplossen. Wij zien ook de noodzaak om daarnaar te handelen. Daarom
hebben wij gisteren, samen met dertien studentensteden en een flink aantal politieke jongerenorganisaties een brief gestuurd naar de ministers Schouten en Dijkgraaf.

2. Kunnen we nu al beroep doen op Rijksmiddelen als we in lijn handelen van Zwolle en Delft? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord 1.

3. Wat betekent dit besluit van de rechter voor de studenten uit Utrecht? Is de gemeente het met de fracties eens dat studenten niet als groep moeten worden uitgesloten van energietoeslag?

Het antwoord op de vragen 3 en 4. De Rechtbank Gelderland heeft in de zaak van de betrokken student geoordeeld dat het uitsluiten van studenten bij de toekenning van energietoeslag onrechtmatig is. Ik ben het ermee eens dat studenten niet bij voorbaat moeten worden uitgesloten. Ook onder studenten zijn er schrijnende gevallen die moeten worden geholpen. Wij willen daarom graag dat studenten voor de gestegen kosten worden gecompenseerd. Maar een individuele gemeente kan dat niet doen. Daarom hebben wij de lobbybrief gestuurd. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de studenten beter in beeld. Wij weten bijvoorbeeld van onze inwoners niet wie er student is, laat staan wie uitwonend is en wat de situatie is. DUO kan deze groep sneller en efficiënter bedienen dan individuele gemeenten. Studenten die in
de tussentijd geldzorgen hebben, kunnen zich bij ons melden.

4. Op welke manier gaat de gemeente er voor zorgen dat Utrechtse studenten niet als groep worden uitgesloten van de energietoeslag?

Zie antwoord 3.

Mahmut Sungur, DENK
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Noura Oul Fakir, BIJ1
Bina Chirino, ChristenUnie
Esma Kendir, Student & Starter
Anton Stam, Volt
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Titus Stam, PvdA
Juriaan Otto, EenUtrecht
Julia Kleinrensink, GroenLinks
Berdien van der Wilt, D66

Interessant voor jou

Mondelinge vragen We laten niemand in de kou staan

Lees verder

Mondelinge vragen Geef kwetsende reclame geen plek in Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer