Monde­linge vragen Ener­gie­toeslag voor studenten


Indiendatum: 1 sep. 2022

Mondelinge vragen 7, 1 september 2022

Uit rondvraag van Nieuwsuur blijkt dat vele studentensteden, waaronder Utrecht, studenten structureel uitsluiten van energietoeslag. Uitzonderingen hierin zijn Zwolle en Delft1. Dit terwijl juristen stellen dat de uitsluiting van studenten van energietoeslag onrechtmatig is2. Eerder hebben wij hier al mondelinge vragen over gesteld. In een aantal steden zijn studenten naar de rechter gestapt om energietoeslag voor studenten af te dwingen. Inmiddels heeft in Nijmegen de rechter3 uitgesproken dat studenten niet als groep mogen worden uitgesloten van deze regeling. Hier hebben wij de volgende vragen over:

1. Hoe komt het dat Zwolle en Delft wel energietoeslag kunnen verlenen aan studenten en valt daar iets uit te halen voor Utrecht?

2. Kunnen we nu al beroep doen op Rijksmiddelen als we in lijn handelen van Zwolle en Delft? Zo nee, waarom niet?

3. Wat betekent dit besluit van de rechter voor de studenten uit Utrecht? Is de gemeente het met de fracties eens dat studenten niet als groep moeten worden uitgesloten van energietoeslag?

4. Op welke manier gaat de gemeente er voor zorgen dat Utrechtse studenten niet als groep worden uitgesloten van de energietoeslag?

Mahmut Sungur, DENK
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Noura Oul Fakir, BIJ1
Bina Chirino, ChristenUnie
Esma Kendir, Student & Starter
Anton Stam, Volt
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Titus Stam, PvdA
Juriaan Otto, EenUtrecht
Julia Kleinrensink, GroenLinks
Berdien van der Wilt, D66