Monde­linge vragen Geef kwetsende reclame geen plek in Utrecht


Indiendatum: 8 sep. 2022

Mondelinge vragen 1, 8 september 2022

Het is opgevallen dat er in de stad posters hangen als publiekscampagne van een manifest van Gendertwijfel. Met dit manifest strijdt Gendertwijfel tegen het versoepelen van een wet voor transgenderpersonen. Zie de bijgevoegde afbeelding. De Partij voor de Dieren is van mening dat deze posters kwetsend en onwenselijk zijn. Deze posters, die de groeiende transhaat in de hand werken, zouden geen ruimte moeten krijgen in de publieke ruimte. In Den Haag worden deze posters al verwijderd en in Gouda heeft de Regenboog Alliantie Gouda een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. Dit roept bij de fracties de volgende vragen op:

  1. Is het college het met de indieners eens dat deze posters van Gendertwijfel misleidend, onnodig en gevaarlijk zijn? Zo nee, waarom niet?
  2. Deelt het college de mening dat dit soort reclame-uitingen in de publieke ruimte niet wenselijk zijn? Zo nee, waarom niet?
  3. Gaat het college er werk van maken om deze posters uit de publieke ruimte te (laten) verwijderen?
  4. Hoe kan het dat een dergelijke campagne zomaar toegelaten is tot de openbare ruimte?

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Sabrina van den Brink, Student & Starter
Rob van den Enk, Student & Starter
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Stevie Nolten, BIJ1
ilse Raaijmakers, PvdA
Ruud Maas, Volt

Indiendatum: 8 sep. 2022
Antwoorddatum: 8 sep. 2022

Mondelinge vragen 1, 8 september 2022

Het is opgevallen dat er in de stad posters hangen als publiekscampagne van een manifest van Gendertwijfel. Met dit manifest strijdt Gendertwijfel tegen het versoepelen van een wet voor transgenderpersonen. Zie de bijgevoegde afbeelding. De Partij voor de Dieren is van mening dat deze posters kwetsend en onwenselijk zijn. Deze posters, die de groeiende transhaat in de hand werken, zouden geen ruimte moeten krijgen in de publieke ruimte. In Den Haag worden deze posters al verwijderd en in Gouda heeft de Regenboog Alliantie Gouda een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. Dit roept bij de fracties de volgende vragen op:

1. Is het college het met de indieners eens dat deze posters van Gendertwijfel misleidend, onnodig en gevaarlijk zijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het is een mensenrecht om jezelf te mogen zijn, om je vrij te voelen, om te weten dat je integer wordt behandeld en dat je je welkom voelt. Uitspraken die transgenderpersonen kwetsen, horen daar voor wat ons betreft niet bij. U en ik zijn het dus volledig met elkaar eens.

2. Deelt het college de mening dat dit soort reclame-uitingen in de publieke ruimte niet wenselijk zijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Om de kwaliteit van reclame te bewaken, geldt dat die moeten voldoen aan de Nederlandse reclamecode. Die is opgesteld door de gelijkmatige stichting. Reclame mag niet nodeloos kwetsen en mag niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen. Wij hebben contact gehad met een reclame-exploitant. Die heeft geoordeeld dat ongeacht het standpunt van de adverteerders deze reclame niet bij voorbaat in strijd is met de reclamecode. In Den Haag zijn de reclames na een aantal dagen weer teruggeplaatst omdat de exploitant daar tot dezelfde conclusie kwam.

3. Gaat het college er werk van maken om deze posters uit de publieke ruimte te (laten) verwijderen?

Antwoord: De reclame-exploitant zegt dat de locaties in Utrecht deze week zijn verwijderd omdat de campagne is afgelopen.

4. Hoe kan het dat een dergelijke campagne zomaar toegelaten is tot de openbare ruimte?

Antwoord: Het maken van reclame in de openbare ruimte is via concessies bij een aantal reclame-exploitanten ondergebracht. De gemeente is dus beperkt in haar mogelijkheden om reclame te weren op basis van de inhoud ervan. Wij hebben hierover eerder uitgebreid met de raad gesproken in het kader van de fossiele reclame. De mogelijkheden daartoe zijn zowel juridisch, vanwege het recht op vrije meningsuiting, als praktisch beperkt vanwege de langlopende concessieovereenkomst met exploitanten. Daar komt nog bij dat het weren van politieke meningen nog meer meeweegt dan het weren van commerciƫle uitingen, zoals fossiele reclame. Dat laat uiteraard onverlet dat voor wat ons betreft de campagne de plank volledig misslaat. Deze campagne is zeker iets waar het college en de stad niet voor staan. Volgens mij heeft Utrecht dat signaal de afgelopen weken duidelijk laten horen. Wij vinden het goed dat dit signaal in de raad naar voren komt.

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Sabrina van den Brink, Student & Starter
Rob van den Enk, Student & Starter
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Stevie Nolten, BIJ1
ilse Raaijmakers, PvdA
Ruud Maas, Volt