Monde­linge vragen Geef kwetsende reclame geen plek in Utrecht


Indiendatum: 8 sep. 2022

Mondelinge vragen 1, 8 september 2022

Het is opgevallen dat er in de stad posters hangen als publiekscampagne van een manifest van Gendertwijfel. Met dit manifest strijdt Gendertwijfel tegen het versoepelen van een wet voor transgenderpersonen. Zie de bijgevoegde afbeelding. De Partij voor de Dieren is van mening dat deze posters kwetsend en onwenselijk zijn. Deze posters, die de groeiende transhaat in de hand werken, zouden geen ruimte moeten krijgen in de publieke ruimte. In Den Haag worden deze posters al verwijderd en in Gouda heeft de Regenboog Alliantie Gouda een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. Dit roept bij de fracties de volgende vragen op:

  1. Is het college het met de indieners eens dat deze posters van Gendertwijfel misleidend, onnodig en gevaarlijk zijn? Zo nee, waarom niet?
  2. Deelt het college de mening dat dit soort reclame-uitingen in de publieke ruimte niet wenselijk zijn? Zo nee, waarom niet?
  3. Gaat het college er werk van maken om deze posters uit de publieke ruimte te (laten) verwijderen?
  4. Hoe kan het dat een dergelijke campagne zomaar toegelaten is tot de openbare ruimte

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Sabrina van den Brink, Student & Starter
Rob van den Enk, Student & Starter
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Stevie Nolten, BIJ1
ilse Raaijmakers, PvdA
Ruud Maas, Volt