Monde­linge vragen Een donkerder Nacht van de Nacht in Utrecht


Indiendatum: 8 sep. 2022

Mondelinge vragen 7, 8 september 2022

Zaterdag 29 oktober is het weer zover: de Nacht van de Nacht. De gemeente Utrecht doet al jaren mee aan dit jaarlijkse evenement, dat aandacht vraagt voor de negatieve gevolgen van lichtvervuiling en verspilling van energie. Gezien de huidige ontwikkelingen en de toegenomen kennis over de negatieve gevolgen van lichtvervuiling op het gedrag van insecten, vogels, vleermuizen en andere dieren én de gezondheid van mensen, willen de Partij voor de Dieren en GroenLinks graag weten welke extra inspanningen het college (nog meer) gaat verrichten om lichtvervuiling en energieverspilling tegen te gaan. Utrecht blijft een van de steden met de meeste lichtvervuiling, en Nederland een van de landen waar dit het ergst is. Wij hebben de volgende vragen:

1. Hoe heeft het aantal locaties, waar het college het licht uitdoet tijdens de Nacht van de Nacht, zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?

2. Welke mogelijkheden ziet het college om dit, en ook komende jaren, bij nog meer eigen gebouwen en bouwwerken zoals bruggen in de stad het licht uit te doen?

3. Is het college bereid om meer bedrijven en eigenaren van iconische gebouwen zo ver te krijgen om hun gebouwen niet, of veel minder, aan te lichten en ook de verlichting binnen in die gebouwen uit te doen tijdens de Nacht? Zo nee, waarom niet?

4. Welke kansen ziet het college voor het dimmen van licht voor ook de andere nachten van het jaar? Welke bezwaren staan dit in de weg?

5. In het verleden bleek dat de gemeente diverse schakelkasten en armaturen in de stad moest aanpassen om ze standaard dagelijks uit te schakelen en hiermee onnodige lichtvervuiling tegen te gaan. Hoe ver is het college met het oplossen van deze technische problemen en hoe ver is Utrecht met het eindelijk donkerder maken van de nachten door onder meer alle armaturen die uitstralen naar boven te vervangen?

Saskia Oskam, Partij voor de Dieren
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Charlotte Passier, Volt
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Wilma Duitscher, Een Utrecht

Indiendatum: 8 sep. 2022
Antwoorddatum: 8 sep. 2022

Mondelinge vragen 7, 8 september 2022

Zaterdag 29 oktober is het weer zover: de Nacht van de Nacht. De gemeente Utrecht doet al jaren mee aan dit jaarlijkse evenement, dat aandacht vraagt voor de negatieve gevolgen van lichtvervuiling en verspilling van energie. Gezien de huidige ontwikkelingen en de toegenomen kennis over de negatieve gevolgen van lichtvervuiling op het gedrag van insecten, vogels, vleermuizen en andere dieren én de gezondheid van mensen, willen de Partij voor de Dieren en GroenLinks graag weten welke extra inspanningen het college (nog meer) gaat verrichten om lichtvervuiling en energieverspilling tegen te gaan. Utrecht blijft een van de steden met de meeste lichtvervuiling, en Nederland een van de landen waar dit het ergst is. Wij hebben de volgende vragen:

1. Hoe heeft het aantal locaties, waar het college het licht uitdoet tijdens de Nacht van de Nacht, zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?

Antwoord: Naar aanleiding van de motie uit 2017 getiteld "Aandacht voor de pracht van de nacht" informeren wij de raad jaarlijks over het aantal locaties waar wij in de Nacht van de nacht het licht uit doen.

2. Welke mogelijkheden ziet het college om dit, en ook komende jaren, bij nog meer eigen gebouwen en bouwwerken zoals bruggen in de stad het licht uit te doen?

Antwoord: In 2017 was dit op vijftien locaties het geval en in 2021 waren het er 32. Bij de meest iconische locaties schakelen wij in de Nacht van de nacht de verlichting eerder uit, namelijk om 19.00 uur in plaats van om 23.00 uur. Op dit moment zijn nog geen extra locaties in beeld.

3. Is het college bereid om meer bedrijven en eigenaren van iconische gebouwen zo ver te krijgen om hun gebouwen niet, of veel minder, aan te lichten en ook de verlichting binnen in die gebouwen uit te doen tijdens de Nacht? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De Nacht van de nacht is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. Net als vorig jaar sturen wij een persbericht waarin wij de inwoners en andere instanties en organisaties oproepen om ook aan de Nacht van de nacht mee te doen. Wij geven het goede voorbeeld door te laten zien op welke manier wij zelf meedoen.

4. Welke kansen ziet het college voor het dimmen van licht voor ook de andere nachten van het jaar? Welke bezwaren staan dit in de weg?

Antwoord: Het uitgangspunt is dat alle verlichting van objecten en gebouwen aan de gevel die door de gemeente worden beheerd tussen 23.00 uur en 07.00 uur wordt uitgeschakeld. Het aantal uren dat de meeste verlichting aan staat, is dus maar beperkt. Daaraan voegt het dimmen eigenlijk weinig toe. Daarbij komt dat dit op veel locaties op dit moment een onevenredig hoge investering vergt. Wij dimmen de verlichting wanneer dat mogelijk is. De lichtniveaus zijn tussen de ochtend- en avondschemering minimaal. De verlichting schakelt dus tussen 23.00 uur en 07.00 uur naar 50%. Alle verlichting langs hoofd- en ontsluitingswegen wordt gedimd.

5. In het verleden bleek dat de gemeente diverse schakelkasten en armaturen in de stad moest aanpassen om ze standaard dagelijks uit te schakelen en hiermee onnodige lichtvervuiling tegen te gaan. Hoe ver is het college met het oplossen van deze technische problemen en hoe ver is Utrecht met het eindelijk donkerder maken van de nachten door onder meer alle armaturen die uitstralen naar boven te vervangen?

Antwoord: De aanbesteding voor nieuwe schakelkasten is afgerond. De uitvoering daarvan start aan het einde van het jaar en zal ongeveer twee jaar duren. Hierdoor kunnen de schakeltijden gemakkelijker worden aangepast. Over de uitstraling naar boven: zoals eerder gemeld, proberen wij zo veel mogelijk werk met werk te maken. Bij vervanging van de conventionele verlichting door LED-verlichting plaatsen wij de armaturen zodanig dat die niet langer naar boven stralen. Dat is naar verwachting in 2025 klaar.

Saskia Oskam, Partij voor de Dieren
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Charlotte Passier, Volt
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Wilma Duitscher, Een Utrecht