Monde­linge vragen Ener­gie­ver­bruik digitale recla­me­borden


Indiendatum: 22 sep. 2022

Mondelinge vragen 3, 22 september 2022

Er zijn de laatste jaren steeds meer digitale reclameborden opgedoken in het straatbeeld van Utrecht. Deze trend zie je in steden wereldwijd. De Guardian1 heeft achterhaald dat 1 digitaal reclamebord in Manchester evenveel elektriciteit gebruikt als drie huishoudens. In deze tijd van energietekorten, waarin we als stad veel spreken over energiebesparing, vinden we het belangrijk om ook in Utrecht oog te hebben voor niet-noodzakelijk energieverbruik in de openbare ruimte. Daarom stellen wij de volgende vragen:

1. Is de wethouder het met ons eens dat energiebesparing een belangrijk doel is wat ook in de openbare ruimte moet worden nagestreefd?

2. Hoeveel energie verbruiken de digitale reclameborden in Utrecht? En welke invloed heeft de gemeente Utrecht op het bestaan en gebruik van deze reclameborden?

3. Is het college bereid om maatregelen te nemen om energieverspilling door reclameuitingen in de openbare ruimte tegen te gaan? Zo ja, aan welke maatregelen denkt het college?

Mirthe Biemans, PvdA
Ilse Raaijmakers, PvdA
Maarten van Heuven, PvdD
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Ralph Peters, D66
Rachel Heijne, GroenLinks
Annemarijn Oudejans, Student & Starter

Indiendatum: 22 sep. 2022
Antwoorddatum: 22 sep. 2022

Mondelinge vragen 3, 22 september 2022

Er zijn de laatste jaren steeds meer digitale reclameborden opgedoken in het straatbeeld van Utrecht. Deze trend zie je in steden wereldwijd. De Guardian1 heeft achterhaald dat 1 digitaal reclamebord in Manchester evenveel elektriciteit gebruikt als drie huishoudens. In deze tijd van energietekorten, waarin we als stad veel spreken over energiebesparing, vinden we het belangrijk om ook in Utrecht oog te hebben voor niet-noodzakelijk energieverbruik in de openbare ruimte. Daarom stellen wij de volgende vragen:

1. Is de wethouder het met ons eens dat energiebesparing een belangrijk doel is wat ook in de openbare ruimte moet worden nagestreefd?

Antwoord: Wij zijn het met de indieners van deze vragen eens dat energiebesparing een belangrijk doel is en dat dit moet worden nagestreefd. In het coalitieakkoord staat dat wordt nagestreefd om waar mogelijk verlichting te dimmen en om onnodige verlichting weg te halen.

2. Hoeveel energie verbruiken de digitale reclameborden in Utrecht? En welke invloed heeft de gemeente Utrecht op het bestaan en gebruik van deze reclameborden?

Antwoord: Ik kan inzicht in het energiegebruik geven. In Utrecht staan in totaal 479 abri's, 230 reclamevitrines van 2 m² en 10 billboards. Verreweg het grootste deel daarvan
beschikt over analoge reclame. Er zijn 51 digitale LED-schermen waarvan 10 billboards van 6,5 m², 32 vrijstaande reclamevitrines van 75in en 9 abri's, ook van 75in. Het energiegebruik van billboards is op jaarbasis 7.811 kWh; het energieverbruik van de 75in-schermen, dus de abri's en de vrijstaande reclame is 1.911 kWh en ieder digitaal scherm heeft sensoren die ervoor zorgen dat de lichten automatisch worden aangepast aan de situatie, dus tijdens bewolkte dagen, in de schemering en 's nachts is het stroomgebruik lager.

3. Is het college bereid om maatregelen te nemen om energieverspilling door reclameuitingen in de openbare ruimte tegen te gaan? Zo ja, aan welke maatregelen denkt het college?

Antwoord: Vooruitlopend op vraag 3 is de digitale reclame in 2017 onderdeel is geweest van de uitvraag van de aanbesteding naar de exploitatie van reclame in de openbare ruimte. In die aanvraag was duurzaamheid één van de gunningcriteria. Dat was aan te tonen met de omvang van het energieverbruik en de geschatte energieopbrengst, dus hoe hoger de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie hoe hoger de score. De exploitant heeft 96 abri's voorzien van een zonnepaneel en 316 van een seleendak. De toepassing van digitale reclame is daarmee onderdeel van deze concessie. Wij kunnen de afspraak daaromtrent dus niet eenzijdig wijzigen zonder juridische en financiële consequenties. De overeenkomst heeft een looptijd van 15 jaar - t/m 31 oktober 2033 - met de mogelijkheid voor een verlenging met 5 jaar. In het coalitieakkoord hebben wij genoteerd dat reclameverlichting 's nachts uit gaat. Wij bekijken de mogelijkheden van andere vormen van energiebesparing. Wij spreken daarover met de exploitant. Wij zijn bereid om de raad daarover te informeren in de al toegezegde brief over reclame in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Mirthe Biemans, PvdA
Ilse Raaijmakers, PvdA
Maarten van Heuven, PvdD
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Ralph Peters, D66
Rachel Heijne, GroenLinks
Annemarijn Oudejans, Student & Starter

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Voorkom groenverwijdering binnenterrein achter Harz/Karpaten in Lunetten

Lees verder

Mondelinge vragen Demonstratie Utrecht #WijMakenPlek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer