Monde­linge vragen Ener­gie­ver­bruik digitale recla­me­borden


Indiendatum: 22 sep. 2022

Mondelinge vragen 3, 22 september 2022

Er zijn de laatste jaren steeds meer digitale reclameborden opgedoken in het straatbeeld van Utrecht. Deze trend zie je in steden wereldwijd. De Guardian1 heeft achterhaald dat 1 digitaal reclamebord in Manchester evenveel elektriciteit gebruikt als drie huishoudens. In deze tijd van energietekorten, waarin we als stad veel spreken over energiebesparing, vinden we het belangrijk om ook in Utrecht oog te hebben voor niet-noodzakelijk energieverbruik in de openbare ruimte. Daarom stellen wij de volgende vragen:

1. Is de wethouder het met ons eens dat energiebesparing een belangrijk doel is wat ook in de openbare ruimte moet worden nagestreefd?

2. Hoeveel energie verbruiken de digitale reclameborden in Utrecht? En welke invloed heeft de gemeente Utrecht op het bestaan en gebruik van deze reclameborden?

3. Is het college bereid om maatregelen te nemen om energieverspilling door reclameuitingen in de openbare ruimte tegen te gaan? Zo ja, aan welke maatregelen denkt het college?

Mirthe Biemans, PvdA
Ilse Raaijmakers, PvdA
Maarten van Heuven, PvdD
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Ralph Peters, D66
Rachel Heijne, GroenLinks
Annemarijn Oudejans, Student & Starter