Monde­linge vragen Voorkom groen­ver­wij­dering binnen­terrein achter Harz/Karpaten in Lunetten


Indiendatum: 22 sep. 2022

Mondelinge vragen 2, 22 september 2022

Vorige maand werden bewoners van Lunetten via een wijkbericht geïnformeerd over de voorgenomen kap van 22 vergunningplichtige bomen en het verwijderen van nog meer bomen en struikgewas. Er is onder meer te lezen: "Er staan te veel bomen op het binnenterrein achter de huizen... Hierdoor verdrukken bomen elkaar, is het erg donker en zijn er veel meldingen over sociale onveiligheid.” Een onaangenaam bericht waarover zij bij de raad aan de bel trokken. Bewoners willen niet dat er groen verwijderd wordt in hun wijk en maken zich zorgen over de dieren die in het betreffende bosplantsoen leven.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks delen die zorgen en zijn bovendien niet overtuigd van de noodzaak om zoveel natuur te verwijderen uit het bosplantsoen op het binnenterrein achter Harz/Karpaten/Apennijnen. Het merendeel van de bomen die de gemeente wil kappen heeft een voldoende of goede toekomstverwachting. Het is een gegeven dat bomen licht tegenhouden, maar daarmee zorgen ze ook voor schaduw, het tegengaan van hittestress en een schuilplaats voor dieren. Juist in een bosplantsoen zou ruimte gegeven moeten worden aan natuur en zou de gemeente terughoudend moeten zijn met bomen bestempelen als “ongewenst”.

Daarom de volgende vragen:

1. Als redenen voor kap worden gegeven: bomen verdrukken elkaar, bomen zorgen dat het erg donker is en er zijn meldingen over sociale onveiligheid. Welke van deze redenen is doorslaggevend geweest voor het besluit een kapvergunning aan te vragen?

2. Realiseert het college zich dat wanneer na kap de overblijvende bomen meer groeiruimte krijgen, deze bomen ook meer licht zullen wegnemen en het nog steeds donker blijft op het binnenterrein?

3. Van hoeveel verschillende adressen zijn meldingen over sociale onveiligheid ontvangen?

4. Zijn er inmiddels al zienswijzen of andere reacties op het wijkbericht binnengekomen? Zo ja hoeveel?

5. Behalve de 22 vergunningplichtige bomen wil de gemeente ook een aantal zaailingen en aan weerszijden van het pad 2 meter struikgewas verwijderen. Is het college zich ervan bewust dat juist dit struikgewas de plek is waar egels, muizen en vogels in schuilen en zich momenteel voorbereiden op hun winterslaap? Hoe wordt in de planning van werkzaamheden rekening gehouden met enerzijds broedseizoen en anderzijds winterslaapseizoen?

6. Kan het college toezeggen de hier voorgenomen natuurvernietiging te heroverwegen?

7. Áls de bomenkap onverwacht toch door zou gaan, waarmee en wanneer worden de 22 vergunningplichtige bomen gecompenseerd? En op wat voor manier vindt compensatie plaats voor te verwijderen dunnere bomen en struikgewas?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks