Monde­linge vragen Voorkom groen­ver­wij­dering binnen­terrein achter Harz/Karpaten in Lunetten


Indiendatum: 22 sep. 2022

Mondelinge vragen 2, 22 september 2022

Vorige maand werden bewoners van Lunetten via een wijkbericht geïnformeerd over de voorgenomen kap van 22 vergunningplichtige bomen en het verwijderen van nog meer bomen en struikgewas. Er is onder meer te lezen: "Er staan te veel bomen op het binnenterrein achter de huizen... Hierdoor verdrukken bomen elkaar, is het erg donker en zijn er veel meldingen over sociale onveiligheid.” Een onaangenaam bericht waarover zij bij de raad aan de bel trokken. Bewoners willen niet dat er groen verwijderd wordt in hun wijk en maken zich zorgen over de dieren die in het betreffende bosplantsoen leven.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks delen die zorgen en zijn bovendien niet overtuigd van de noodzaak om zoveel natuur te verwijderen uit het bosplantsoen op het binnenterrein achter Harz/Karpaten/Apennijnen. Het merendeel van de bomen die de gemeente wil kappen heeft een voldoende of goede toekomstverwachting. Het is een gegeven dat bomen licht tegenhouden, maar daarmee zorgen ze ook voor schaduw, het tegengaan van hittestress en een schuilplaats voor dieren. Juist in een bosplantsoen zou ruimte gegeven moeten worden aan natuur en zou de gemeente terughoudend moeten zijn met bomen bestempelen als “ongewenst”.

Daarom de volgende vragen:

1. Als redenen voor kap worden gegeven: bomen verdrukken elkaar, bomen zorgen dat het erg donker is en er zijn meldingen over sociale onveiligheid. Welke van deze redenen is doorslaggevend geweest voor het besluit een kapvergunning aan te vragen?

2. Realiseert het college zich dat wanneer na kap de overblijvende bomen meer groeiruimte krijgen, deze bomen ook meer licht zullen wegnemen en het nog steeds donker blijft op het binnenterrein?

3. Van hoeveel verschillende adressen zijn meldingen over sociale onveiligheid ontvangen?

4. Zijn er inmiddels al zienswijzen of andere reacties op het wijkbericht binnengekomen? Zo ja hoeveel?

5. Behalve de 22 vergunningplichtige bomen wil de gemeente ook een aantal zaailingen en aan weerszijden van het pad 2 meter struikgewas verwijderen. Is het college zich ervan bewust dat juist dit struikgewas de plek is waar egels, muizen en vogels in schuilen en zich momenteel voorbereiden op hun winterslaap? Hoe wordt in de planning van werkzaamheden rekening gehouden met enerzijds broedseizoen en anderzijds winterslaapseizoen?

6. Kan het college toezeggen de hier voorgenomen natuurvernietiging te heroverwegen?

7. Áls de bomenkap onverwacht toch door zou gaan, waarmee en wanneer worden de 22 vergunningplichtige bomen gecompenseerd? En op wat voor manier vindt compensatie plaats voor te verwijderen dunnere bomen en struikgewas?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks

Indiendatum: 22 sep. 2022
Antwoorddatum: 22 sep. 2022

Mondelinge vragen 2, 22 september 2022

Vorige maand werden bewoners van Lunetten via een wijkbericht geïnformeerd over de voorgenomen kap van 22 vergunningplichtige bomen en het verwijderen van nog meer bomen en struikgewas. Er is onder meer te lezen: "Er staan te veel bomen op het binnenterrein achter de huizen... Hierdoor verdrukken bomen elkaar, is het erg donker en zijn er veel meldingen over sociale onveiligheid.” Een onaangenaam bericht waarover zij bij de raad aan de bel trokken. Bewoners willen niet dat er groen verwijderd wordt in hun wijk en maken zich zorgen over de dieren die in het betreffende bosplantsoen leven.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks delen die zorgen en zijn bovendien niet overtuigd van de noodzaak om zoveel natuur te verwijderen uit het bosplantsoen op het binnenterrein achter Harz/Karpaten/Apennijnen. Het merendeel van de bomen die de gemeente wil kappen heeft een voldoende of goede toekomstverwachting. Het is een gegeven dat bomen licht tegenhouden, maar daarmee zorgen ze ook voor schaduw, het tegengaan van hittestress en een schuilplaats voor dieren. Juist in een bosplantsoen zou ruimte gegeven moeten worden aan natuur en zou de gemeente terughoudend moeten zijn met bomen bestempelen als “ongewenst”.

Daarom de volgende vragen:

1. Als redenen voor kap worden gegeven: bomen verdrukken elkaar, bomen zorgen dat het erg donker is en er zijn meldingen over sociale onveiligheid. Welke van deze redenen is doorslaggevend geweest voor het besluit een kapvergunning aan te vragen?

Antwoord: De aanleiding voor de ingreep is dat de bomen te dicht op elkaar staan en elkaar verdrukken. Door nu in te grijpen, verbeteren wij de kwaliteit van een bosplantsoen en behouden wij het voor de toekomst. Een kwalitatief goed bosplantsoen bestaat uit een gelaagde opbouw met een kruidenlaag, heesters en jonge en oudere bomen. Ik denk dat men de opsomming moet zien als een contextbeschrijving in plaats van de volledige weergave van de reden.

2. Realiseert het college zich dat wanneer na kap de overblijvende bomen meer groeiruimte krijgen, deze bomen ook meer licht zullen wegnemen en het nog steeds donker blijft op het binnenterrein?

Antwoord: Door gericht in te grijpen, komt er lucht en licht in de bosplantsoenen en ontstaat er meer gelaagdheid. Dit geeft een andere schaduwwerking dan de huidige situatie. Nu staan er hoge bomen die een massieve schaduw geven.

3. Van hoeveel verschillende adressen zijn meldingen over sociale onveiligheid ontvangen?

Antwoord: In 2021 zijn rond dit bosplantsoen 57 meldingen gedaan waarvan 50 politiemeldingen over uiteenlopende zaken van diefstal tot overlast. Daarnaast zijn bij de
gemeente zeven meldingen ingekomen over onder andere drugsoverlast en verblijf door dak- en thuislozen. Wij kunnen niet zeggen van hoeveel verschillende adressen berichten zijn ontvangen.

4. Zijn er inmiddels al zienswijzen of andere reacties op het wijkbericht binnengekomen? Zo ja hoeveel?

Antwoord: Nee, er is geen zienswijze ingediend. Naar aanleiding van het wijkbericht heeft de wijkopzichter met een bewoner gesproken en heeft gezegd welke bomen worden bedoeld. De bewoner dacht dat er andere en/of meer bomen zouden worden gerooid en zei door het antwoord gerustgesteld te zijn.

5. Behalve de 22 vergunningplichtige bomen wil de gemeente ook een aantal zaailingen en aan weerszijden van het pad 2 meter struikgewas verwijderen. Is het college zich ervan bewust dat juist dit struikgewas de plek is waar egels, muizen en vogels in schuilen en zich momenteel voorbereiden op hun winterslaap? Hoe wordt in de planning van werkzaamheden rekening gehouden met enerzijds broedseizoen en anderzijds winterslaapseizoen?

Antwoord: Wij houden aan weerszijden van het pad één meter vrij. Dat wordt in het wijkbericht vermeld. Egels houden vooral op droge en rustige plekken hun winterslaap. De eerste meter naast het pad is vaak nat en druk. Dat is een stuk meer dan rond de andere plekken langs de flat. Wij verwachten niet dat dieren op die plek overwinteren, aangezien de rest van het gebied veel betere schuilmogelijkheden heeft. Daarbij worden bij groenwerkzaamheden altijd direct vóór de werkzaamheden gebieden gecheckt en daarmee wordt eventuele ongewenste verstoring van flora en fauna voorkomen. Wij zullen deze procedure ook volgen bij groenwerkzaamheden.

6. Kan het college toezeggen de hier voorgenomen natuurvernietiging te heroverwegen?

Antwoord: Wij zijn niet van plan om die toezegging te doen. Wij vinden het namelijk van belang dat wij in ons bosplantsoen onderhoud plegen. Wij doen dat om de kwaliteit van het bosplantsoen - specifiek de biodiversiteit - in stand te houden en te verbeteren met het oog op de toekomst. Dat zal er bovendien voor zorgen dat bomen elkaar niet verdrukken en dat er een evenwichtige samenstelling van bomen, heesters en andere begroeiing kan ontstaan.

7. Áls de bomenkap onverwacht toch door zou gaan, waarmee en wanneer worden de 22 vergunningplichtige bomen gecompenseerd? En op wat voor manier vindt compensatie plaats voor te verwijderen dunnere bomen en struikgewas?

Antwoord: De vergunningsplichtige bomen worden gecompenseerd door de aanplant van 22 nieuwe bomen met een omtrek van 20 tot 25 cm. Wij volgen hiermee de herplantplicht en de APV binnen drie jaar. Dunnere bomen en struiken worden niet direct gecompenseerd, omdat ze geen onderdeel uitmaken van de herplantplicht.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks