Schrif­te­lijke vragen Bomen en groen water geven in droge tijden


Indiendatum: 22 sep. 2022

Schriftelijke vragen, 22 september 2022

Afgelopen zomer werd de natuur opnieuw geconfronteerd met extreme droogte. En als gevolg van klimaatverandering zal dit in de toekomst alleen maar vaker gaan voorkomen. Hierdoor hebben bomen en struiken het ook in Utrecht moeilijk. Niet alleen door het gebrek aan regen, maar ook door het zeer lage grondwaterpeil, waardoor ze met hun wortels niet meer bij water kunnen.

Als gevolg van droogtestress zijn bomen vervroegd in ‘herfstmodus’ gegaan en laten ze hun bladeren vallen. Er zijn ook bomen en struiken doodgegaan door deze droogte. Op langere termijn kan de conditie van bomen verslechteren als gevolg van droogte en worden bomen kwetsbaarder voor stormen en/of ziektes, lees hier.

De Partij voor de Dieren vraagt zich wat de gemeente al doet om bomen zo goed mogelijk door droge periodes te helpen en welke mogelijkheden er zijn om iets extra’s te doen. Drinkwaterbedrijven roepen in droge tijden op om tuinen niet te besproeien om zo water te besparen. In Utrecht is echter geen tekort aan oppervlaktewater en golden tot nog toe geen beperkingen op het gebruik daarvan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Wat zijn de afwegingen van het college om bij droogte bomen wel of geen water te geven?
  2. Hoeveel bomen zijn in de afgelopen droge periode bewaterd door de gemeente? En hoe verhoudt dat zich tot het totaal aantal bomen in de gemeente?
  3. Als bomen bewaterd worden, waar komt dit water dan vandaan? Is het drinkwater, oppervlaktewater uit Utrecht, of iets anders?
  4. Op welke manier – rekening houdend met welke aspecten en kenmerken van zowel de bomen zelf, de ondergrond als de omgeving – wordt bepaald welke bomen wel en niet in aanmerking komen om extra water te krijgen in droge periodes?
  5. Wat is het beleid op het water geven aan andere natuur zoals struikgewas?
  6. Hoe wordt er bij nieuwe aanplant rekening gehouden met en geanticipeerd op de gevolgen van droogte, en ook het waarschijnlijk toenemen van periodes van extreme droogte?
  7. Omdat nieuwe aanplant kwetsbaarder is, wordt ook de overlevingskans van nieuwe aanplant in het kader van de herplantplicht kleiner. Het kan dan dat aan de herplantplicht voldaan wordt maar de nieuwe aanplant vervolgens doodgaat door droogte. Wordt wanneer er herplantplicht is opgelegd extra gecontroleerd of deze herplant een droge periode overleeft? En als bij controle blijkt dat dit niet zo is, een aanvullende/nieuwe herplantplicht opgelegd?
  8. Hoe wordt op lange termijn de gevolgen van een droge periode voor de stedelijke natuur gemonitord? Hoe voorkomen we dat bomen eerst verzwakt raken door droogte en daarna minder in staat zijn een storm te doorstaan?
  9. Welke mogelijkheden ziet het college om in een volgende droge periode ruimhartiger te zijn in het water geven aan bomen, zodat ook bomen die op het eerste oog de droogte wel overleven toch wat extra’s krijgen om in goede conditie te blijven? Is het college bereid om die mogelijkheden dan ook in de praktijk te brengen?
  10. Onder andere in 2018 hadden Utrechtse bomen het ook al zwaar als gevolg van extreme droogte. Welke lessen zijn daar destijds uit geleerd en wat is er sindsdien veranderd in het beleid voor beheer van groen tijdens droogte?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren