Schrif­te­lijke vragen Zorgen over popu­la­riteit houtstook door oplopen gasprijzen


Indiendatum: 15 sep. 2022

Schriftelijke vragen 158, 2022

Als reactie op het feit dat de gasprijzen oplopen en de energierekening voor iedereen alleen maar hoger wordt, kopen steeds meer mensen een houtkachel. Mensen denken namelijk dat het stoken van hout een stuk goedkoper is (wat niet eens waar is volgens recent onderzoek van Milieu Centraal). Maar houtstook is wel slecht voor het milieu en de volksgezondheid. De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren uitte middels vragen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zorgen over de toenemende populariteit van de houtkachel. GroenLinks en Partij voor de Dieren werken aan een initiatiefvoorstel om houtstook verder terug te dringen. Vooruitlopend hierop hebben we de volgende vragen:

  1. Wat vindt het college van de signalen dat de verkoop van pellet- en houtkachels en haardhout de afgelopen tijd is gestegen, vanwege de hoge gasprijzen?
  2. In hoeverre maakt ook het college zich zorgen dat de luchtkwaliteit deze herfst en winter waarschijnlijk zal verslechteren, omdat veel Utrechters een houtkachel hebben gekocht?
  3. Welke acties ziet het college voor zichzelf om te voorkomen dat de luchtkwaliteit aankomende herfst en winter zal verslechteren door een toename van houtstook?
  4. In hoeverre is het college het met ons eens dat we in Utrecht meer beleid tegen houtstook moeten ontwikkelen om de luchtkwaliteit te verbeteren?
  5. Is het college bereid om bij het rijk te pleiten voor beleid dat inwoners ontmoedigt een houtkachel te kopen? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks