Monde­linge vragen Oversteek HOV baan en Lombokpark


Indiendatum: 15 sep. 2022

Mondelinge vragen 4, 15 september 2022

In de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein en het PvE/FO Lombokplein, beiden door de gemeenteraad vastgesteld, is een gelijkvloerse oversteek over de HOV-baan bij de Leidseveertunnel opgenomen ten behoeve van de ontsluiting van het Park Plaza Hotel, De Stek en de woningen op het Smakkelaarspark. Het PvE/FO is tot stand gekomen in afstemming met de provincie, waarbij is afgesproken om in de VO fase samen tot een goede en veilige uitwerking van de gelijkvloerse oversteek te komen.

In de raadsbrief vrijgave ontwerpbestemmingsplan Lombokplein is de gemeenteraad geïnformeerd dat gedurende de VO fase onverwacht is gebleken dat de gelijkvloerse oversteek door de provinciale veiligheidsadviseurs sterk wordt afgeraden, gezien de veiligheidsrisico’s en de exploitatiegevolgen in geval van een aanrijding met een tram of een bus.

In de raadsbrief staat dat volgens het college een gelijkvloerse oversteek op een veilige manier ingepast kan worden en dat scenario’s met een ongelijkvloerse kruising onwenselijk zijn. Hierdoor blijft er onvoldoende kwaliteit over om nog van een park te kunnen spreken en het gaat ten koste van groen, verblijfs- en gebruikskwaliteit van het gebied en de recreatieve groene route langs de Leidse Rijn.

In het kader van het VO doorloopt de gemeente een proces met de provincie om te komen tot een acceptabele oplossing van deze oversteek. Diverse betrokkenen, waaronder de Ontwikkelgroep Lombok Centraal, benaderen de gemeente en de provincie omdat ook zij zich zorgen maken over de oversteek. De fracties zijn van mening dat een veilige gelijkvloerse kruising mogelijk is en dat de scenario’s met een ongelijkvloerse kruising onwenselijk zijn.

De fracties hebben de volgende vragen:

  1. Kan het College bevestigen dat zij nog steeds vindt dat een veilige gelijkvloerse kruising mogelijk is en dat de scenario’s met een ongelijkvloerse kruising onwenselijk zijn?
  2. Sinds wanneer weet het College dat de provincie bezwaar heeft? Weet het College waarom de provincie pas zo laat in het proces met deze bezwaren gekomen is? Wat betekent het voor het project dat de provincie zo laat met hun bezwaar komt?
  3. Wat is de actuele stand van zaken ten aanzien van het proces met de provincie om te komen tot een acceptabele oplossing voor deze oversteek?
  4. Kan de raad en betrokkenen zoals de Ontwikkelgroep Lombok Centraal geïnformeerd worden over de adviezen en onderbouwing van de veiligheidsadviseurs van de provincie en de gemeente?
  5. Wat kan de raad doen om eraan bij te dragen dat er een veilige gelijkvloerse oversteek komt met beperkte risico’s voor het verstoren van de dienstregeling?

Fred Dekkers, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Has Bakker, D66
Joost Vasters, D66
Job van den Enk, S&S
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Charlotte Passier, Volt
Bert van Steeg, CDA