Monde­linge vragen Oversteek HOV baan en Lombokpark


Indiendatum: 15 sep. 2022

Mondelinge vragen 4, 15 september 2022

In de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein en het PvE/FO Lombokplein, beiden door de gemeenteraad vastgesteld, is een gelijkvloerse oversteek over de HOV-baan bij de Leidseveertunnel opgenomen ten behoeve van de ontsluiting van het Park Plaza Hotel, De Stek en de woningen op het Smakkelaarspark. Het PvE/FO is tot stand gekomen in afstemming met de provincie, waarbij is afgesproken om in de VO fase samen tot een goede en veilige uitwerking van de gelijkvloerse oversteek te komen.

In de raadsbrief vrijgave ontwerpbestemmingsplan Lombokplein is de gemeenteraad geïnformeerd dat gedurende de VO fase onverwacht is gebleken dat de gelijkvloerse oversteek door de provinciale veiligheidsadviseurs sterk wordt afgeraden, gezien de veiligheidsrisico’s en de exploitatiegevolgen in geval van een aanrijding met een tram of een bus.

In de raadsbrief staat dat volgens het college een gelijkvloerse oversteek op een veilige manier ingepast kan worden en dat scenario’s met een ongelijkvloerse kruising onwenselijk zijn. Hierdoor blijft er onvoldoende kwaliteit over om nog van een park te kunnen spreken en het gaat ten koste van groen, verblijfs- en gebruikskwaliteit van het gebied en de recreatieve groene route langs de Leidse Rijn.

In het kader van het VO doorloopt de gemeente een proces met de provincie om te komen tot een acceptabele oplossing van deze oversteek. Diverse betrokkenen, waaronder de Ontwikkelgroep Lombok Centraal, benaderen de gemeente en de provincie omdat ook zij zich zorgen maken over de oversteek. De fracties zijn van mening dat een veilige gelijkvloerse kruising mogelijk is en dat de scenario’s met een ongelijkvloerse kruising onwenselijk zijn.

De fracties hebben de volgende vragen:

  1. Kan het College bevestigen dat zij nog steeds vindt dat een veilige gelijkvloerse kruising mogelijk is en dat de scenario’s met een ongelijkvloerse kruising onwenselijk zijn?
  2. Sinds wanneer weet het College dat de provincie bezwaar heeft? Weet het College waarom de provincie pas zo laat in het proces met deze bezwaren gekomen is? Wat betekent het voor het project dat de provincie zo laat met hun bezwaar komt?
  3. Wat is de actuele stand van zaken ten aanzien van het proces met de provincie om te komen tot een acceptabele oplossing voor deze oversteek?
  4. Kan de raad en betrokkenen zoals de Ontwikkelgroep Lombok Centraal geïnformeerd worden over de adviezen en onderbouwing van de veiligheidsadviseurs van de provincie en de gemeente?
  5. Wat kan de raad doen om eraan bij te dragen dat er een veilige gelijkvloerse oversteek komt met beperkte risico’s voor het verstoren van de dienstregeling?

Fred Dekkers, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Has Bakker, D66
Joost Vasters, D66
Job van den Enk, S&S
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Charlotte Passier, Volt
Bert van Steeg, CDA

Indiendatum: 15 sep. 2022
Antwoorddatum: 15 sep. 2022

Mondelinge vragen 4, 15 september 2022

In de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein en het PvE/FO Lombokplein, beiden door de gemeenteraad vastgesteld, is een gelijkvloerse oversteek over de HOV-baan bij de Leidseveertunnel opgenomen ten behoeve van de ontsluiting van het Park Plaza Hotel, De Stek en de woningen op het Smakkelaarspark. Het PvE/FO is tot stand gekomen in afstemming met de provincie, waarbij is afgesproken om in de VO fase samen tot een goede en veilige uitwerking van de gelijkvloerse oversteek te komen.

In de raadsbrief vrijgave ontwerpbestemmingsplan Lombokplein is de gemeenteraad geïnformeerd dat gedurende de VO fase onverwacht is gebleken dat de gelijkvloerse oversteek door de provinciale veiligheidsadviseurs sterk wordt afgeraden, gezien de veiligheidsrisico’s en de exploitatiegevolgen in geval van een aanrijding met een tram of een bus.

In de raadsbrief staat dat volgens het college een gelijkvloerse oversteek op een veilige manier ingepast kan worden en dat scenario’s met een ongelijkvloerse kruising onwenselijk zijn. Hierdoor blijft er onvoldoende kwaliteit over om nog van een park te kunnen spreken en het gaat ten koste van groen, verblijfs- en gebruikskwaliteit van het gebied en de recreatieve groene route langs de Leidse Rijn.

In het kader van het VO doorloopt de gemeente een proces met de provincie om te komen tot een acceptabele oplossing van deze oversteek. Diverse betrokkenen, waaronder de Ontwikkelgroep Lombok Centraal, benaderen de gemeente en de provincie omdat ook zij zich zorgen maken over de oversteek. De fracties zijn van mening dat een veilige gelijkvloerse kruising mogelijk is en dat de scenario’s met een ongelijkvloerse kruising onwenselijk zijn.

De fracties hebben de volgende vragen:

1. Kan het College bevestigen dat zij nog steeds vindt dat een veilige gelijkvloerse kruising mogelijk is en dat de scenario’s met een ongelijkvloerse kruising onwenselijk zijn?

Antwoord: Ja, de inzet van het college is natuurlijk nog steeds een zowel gelijkvloerse als veilige kruising.

2. Sinds wanneer weet het College dat de provincie bezwaar heeft? Weet het College waarom de provincie pas zo laat in het proces met deze bezwaren gekomen is? Wat betekent het voor het project dat de provincie zo laat met hun bezwaar komt?


Antwoord: Wij weten sinds het voorjaar van 2021 dat de provincie van mening is dat de gelijkvloerse oversteek onvoldoende veilig is. Dat is namelijk het moment dat wij de voorlopige ontwerpfase zijn ingegaan. Eerder - ik denk daarbij aan de omgevingsvisie en aan het programma van eisen en het functionele ontwerp - was dat nog niet zo. Toen waren de reacties van de provincie er juist op gericht om in het gezamenlijke ontwerp de gelijkvloerse oversteek veilig te ontwerpen. Ik kan niet helemaal treden in de precieze redenering van de provincie, maar die komt erop neer dat men inmiddels op het standpunt staat dat de gelijkvloerse kruising onveilig is. Wij zijn op dit moment met de provincie in het proces om dat toch nog eens te verdiepen en om te bekijken wat wél mogelijk is. Gevraagd wordt wat dit betekent. Als wij eerder hadden geweten dat de provincie op dit standpunt had gestaan, hadden wij in het ontwerp andere keuzen kunnen maken. Het ontwerp is nu gestoeld op de gelijkvloerse kruising. Als wij het ontwerp moeten aanpassen aan een ongelijkvloerse kruising, dan wordt het huidige ontwerp buitengewoon veel geweld aangedaan. Dan blijft er weinig van het park over.

3. Wat is de actuele stand van zaken ten aanzien van het proces met de provincie om te komen tot een acceptabele oplossing voor deze oversteek?

Antwoord: Wij hebben er met de provincie bestuurlijke gesprekken over gevoerd, waarin wethouder Van Hooijdonk en ikzelf hebben gezegd: als wij dat willen doen, dan moeten wij dat goed doen, ook vanuit het perspectief van de stad en de aanleg van een mooi groen park. Wat ons betreft, kan dat met een veilige, gelijkvloerse oversteekplaats. Wij zijn nu zover dat wij een derde partij vragen om het standpunt van de provincie en de gemeente te bestuderen en om ons vooruit te helpen.

4. Kan de raad en betrokkenen zoals de Ontwikkelgroep Lombok Centraal geïnformeerd worden over de adviezen en onderbouwing van de veiligheidsadviseurs van de provincie en de gemeente?

Antwoord: Wij zullen de raad en de omwonenden hierover regelmatig informeren. Wel merk ik op dat wij midden in het proces met de derde partij zitten. Wij moeten dat wat rust geven om het beste resultaat te bewerkstelligen.

5. Wat kan de raad doen om eraan bij te dragen dat er een veilige gelijkvloerse oversteek komt met beperkte risico’s voor het verstoren van de dienstregeling?

Antwoord:

Het is belangrijk dat wij blijven uitstralen dat wij een groene omgeving willen. Het is belangrijk dat wij ons blijven verdiepen in de vraag hoe een gelijkvloerse kruising met een tram veilig is. Wie weet is het een goed idee om een raadsinformatiebijeenkomst te combineren met een stateninformatiebijeenkomst, zodat alle partijen bij elkaar zijn, over dezelfde informatie beschikken en de dilemma's kunnen bespreken.

Fred Dekkers, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Has Bakker, D66
Joost Vasters, D66
Job van den Enk, S&S
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Charlotte Passier, Volt
Bert van Steeg, CDA

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Verban de vleesreclames

Lees verder

Schriftelijke vragen Zorgen over populariteit houtstook door oplopen gasprijzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer