Monde­linge vragen Extreme verhoging stads­ver­warming


Indiendatum: 22 dec. 2022

Mondelinge vragen 1, 22 december 2022

Op 19 december kregen Utrechters met stadsverwarming nieuwe tarieven van Eneco toegestuurd. De tarieven leiden tot diverse reacties richting raadsleden en op social. De maximale warmtetarieven worden gereguleerd door de ACM maar leveranciers zijn vrij in het vast stellen van de tarieven. Per 1 januari komt er een prijsplafond voor het verbruik. Het lijkt er op dat Eneco bijna alle tarief onderdelen heeft verhoogd naar het maximum en voor heel Nederland 1 tarief hanteert en daarmee afwijkt van andere warmteleveranciers in Nederland. Al vaker zijn vanuit de raad zorgen over de tarieven van de stadsverwarming geuit. De fracties hebben daarom nu de volgende vragen, namelijk:

  1. Hoe oordeelt het college over de door Eneco gekozen tarieven in relatie tot het prijsplafond, de gekozen tarieven van andere leveranciers en het ontbreken van verschillende tarieven per net?
  2. Hoe kan het dat de opgelopen gasprijzen zo’n effect hebben terwijl gesteld wordt dat de stadsverwarming voornamelijk op biomassa draait?
  3. Deelt het college dat het prijsplafond bedoeld is om financiële problemen bij inwoners op te lossen en niet om de inkomsten van energieleveranciers te verhogen? Is het college bereid om vanuit dat perspectief Eneco aan te spreken op de nieuwe tarieven?

Eneco krijgt ook een belangrijke rol in de uitbreiding van het stadswarmte net

  1. Deelt het college dat de voorgestelde maximale invulling van de tarieven niet bijdraagt aan vertrouwen in en draagvlak voor stadsverwarming als alternatief om hele wijken van het gas af te laten gaan?
  2. Weegt het college de tarieven mee in de beoordeling van nog lopende voorstellen voor uitbreidingen van het warmtenet?

Gertjan te Hoonte, Utrechtse VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ralph Peters, D66
Rachel Heijne, GroenLinks
Jantine Zwinkels, Cda
Ilse Raaijmakers, Pvda
David Bosch, PVV
Mahmut Sungur, Denk
Rik van der Graaff, Christenunie
Yvonne Hessels, Utrecht Solidair
Annemarijn Oudenjans, Student & Starter
Nando Temming, Stadsbelang Utrecht