Schrif­te­lijke vragen Uitsluiten verduur­zaming huur­wo­ningen


Indiendatum: 20 dec. 2022

Schriftelijke vragen 226/2022

Huurders van corporatiewoningen hebben gemaild dat zij geheel worden uitgesloten voor de verduurzaming van hun huurwoningen. Dit zit hen dwars. Met een pakket van verschillende maatregelen worden huurhuizen enerzijds binnen en anderzijds buiten verduurzaamd door corporatie(s). Sommige huurders hebben net alles binnenshuis opgeknapt, aangezien de corporatie dit liet liggen. Deze bewoners willen daarom aanspraak maken op de maatregelen voor buitenshuis en niet binnenshuis. Dit verzoek wordt echter niet geaccepteerd door de corporaties. Deze bewoners worden actief overgeslagen en vissen nu achter het net. De straten die het betreft zijn zover bekend: de Bazelstraat, Van der Pekstraat, de Hanrathstraat, de M. de Klerkstraat en de La Croixstraat.

1. In hoeverre deelt het college dat de gehele uitsluiting van verduurzamingsmaatregelen niet past bij de wens om zoveel mogelijk te verduurzamen?

2. Waarom bestaat er een dergelijk onderscheid, van alles of niks, en is er gekozen om niet elke mogelijkheid tot verduurzaming aan te grijpen, ook wanneer dit een gedeelte van de maatregelen betreft?

3. In de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen (2021/298), vraag 4, geeft het college aan in gesprek te gaan met corporaties over de mogelijkheden voor keuzevrijheid van huurders. In hoeverre vindt het college dat er bij de geschetste alles of niets regeling, sprake is van keuzevrijheid voor bewoners van huurwoningen? Welke conclusies zijn er getrokken n.a.v. de gesprekken met corporaties over de keuzevrijheid van huurders?

4. Is het college bereid om in gesprek te gaan met corporatie(s) en hierin aan te dringen op een tegemoetkoming van de huidige bewoners die zijn overgeslagen?

5. Hoe wordt er in het vervolg omgegaan met de keuzevrijheid van huurders met betrekking tot de verduurzamingsmaatregelen? Blijven de maatregelen gezien worden als één pakket, waar wel of niet voor gekozen kan worden, óf wordt maatwerk toegepast?

6. Welke versnelling kunnen de woningcorporaties nog extra maken in het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, nu gezien de hoge energieprijzen de terugverdientijd van deze maatregelen steeds korter wordt?

7. Wanneer kunnen we een terugkoppeling verwachten van het bovenstaande?

Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Has Bakker, D66
Stevie Nolten, BIJ1
Myrthe Minnaert, BIJ1