Monde­linge vragen Slechte ener­gie­labels


Indiendatum: 15 dec. 2022

Mondelinge vragen 6, 15 december 2022

Circa 15.000 woningen in Utrecht hebben een laag energielabel (E,F of G) volgens onlangs verschenen onderzoek van Natuur en Milieu. In absolute aantallen staat Utrecht daarmee in de top 10 van Nederland. In tijden van klimaatcrisis waarin we volop energie en CO2 moeten besparen is dit eigenlijk ondenkbaar. Het college heeft hoge ambities als het gaat om duurzaamheid. Daarom is het belangrijk dat we extra aandacht besteden hoe we de achterblijvende woningen kunnen ondersteunen op weg naar een groen energielabel. De fracties van D66, PvdA, PvdD, VVD, VOLT en CDA hebben daarom de volgende vragen:

  1. Deelt het college onze mening dat 15.000 woningen met een slecht energielabel er 15.000 te veel zijn?
  2. Uit het onderzoek blijk dat bijna de helft van het totale aantal woningen in Nederland niet over een energielabel beschikt. In Utrecht is dat 46%. Wat kan de wethouder, naast de bestaande inspanningen, doen om uiterlijk voor 2025 te zorgen dat voor alle Utrechtse woningen inzichtelijk is hoe duurzaam hun woning is?
  3. De minister van K&E heeft tijdens de begrotingsbehandeling van EZK aangegeven dat er zoveel geld in het nationaal isolatieprogramma zit, dat hij zorgen heeft of hij het wel allemaal weggezet krijgt, ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Welke plannen gaat het college in 2023 indienen bij het rijk om in aanmerking te komen voor de middelen uit het nationaal isolatieprogramma? Is het college bereid om met aanvullende claims te komen op dit fonds, door bijvoorbeeld door de de doelgroep van energieboxen en fixteams (evt. In lichtere vorm) uit te breiden? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college bereid om samen met de G4-gemeenten een onderzoek te initiƫren naar de belemmeringen die worden ervaren bij financiering en (landelijke) wet- en regelgeving om huizen te verduurzamen en daarmee naar een beter energielabel te krijgen? Zo nee, waarom niet?

Ralph Peters, D66
Ilse Raaijmakers, PvdA
Maarten van Heuven, PvdD
Gertjan te Hoonte, VVD
Veerle Smit, VOLT
Jantine Zwinkels, CDA