Monde­linge vragen Slechte ener­gie­labels


Indiendatum: 15 dec. 2022

Mondelinge vragen 6, 15 december 2022

Circa 15.000 woningen in Utrecht hebben een laag energielabel (E,F of G) volgens onlangs verschenen onderzoek van Natuur en Milieu. In absolute aantallen staat Utrecht daarmee in de top 10 van Nederland. In tijden van klimaatcrisis waarin we volop energie en CO2 moeten besparen is dit eigenlijk ondenkbaar. Het college heeft hoge ambities als het gaat om duurzaamheid. Daarom is het belangrijk dat we extra aandacht besteden hoe we de achterblijvende woningen kunnen ondersteunen op weg naar een groen energielabel. De fracties van D66, PvdA, PvdD, VVD, VOLT en CDA hebben daarom de volgende vragen:

  1. Deelt het college onze mening dat 15.000 woningen met een slecht energielabel er 15.000 te veel zijn?
  2. Uit het onderzoek blijk dat bijna de helft van het totale aantal woningen in Nederland niet over een energielabel beschikt. In Utrecht is dat 46%. Wat kan de wethouder, naast de bestaande inspanningen, doen om uiterlijk voor 2025 te zorgen dat voor alle Utrechtse woningen inzichtelijk is hoe duurzaam hun woning is?
  3. De minister van K&E heeft tijdens de begrotingsbehandeling van EZK aangegeven dat er zoveel geld in het nationaal isolatieprogramma zit, dat hij zorgen heeft of hij het wel allemaal weggezet krijgt, ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Welke plannen gaat het college in 2023 indienen bij het rijk om in aanmerking te komen voor de middelen uit het nationaal isolatieprogramma? Is het college bereid om met aanvullende claims te komen op dit fonds, door bijvoorbeeld door de de doelgroep van energieboxen en fixteams (evt. In lichtere vorm) uit te breiden? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college bereid om samen met de G4-gemeenten een onderzoek te initiëren naar de belemmeringen die worden ervaren bij financiering en (landelijke) wet- en regelgeving om huizen te verduurzamen en daarmee naar een beter energielabel te krijgen? Zo nee, waarom niet?

Ralph Peters, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Gertjan te Hoonte, VVD
Veerle Smit, VOLT
Jantine Zwinkels, CDA

Indiendatum: 15 dec. 2022
Antwoorddatum: 15 dec. 2022

Mondelinge vragen 6, 15 december 2022

Circa 15.000 woningen in Utrecht hebben een laag energielabel (E,F of G) volgens onlangs verschenen onderzoek van Natuur en Milieu. In absolute aantallen staat Utrecht daarmee in de top 10 van Nederland. In tijden van klimaatcrisis waarin we volop energie en CO2 moeten besparen is dit eigenlijk ondenkbaar. Het college heeft hoge ambities als het gaat om duurzaamheid. Daarom is het belangrijk dat we extra aandacht besteden hoe we de achterblijvende woningen kunnen ondersteunen op weg naar een groen energielabel. De fracties van D66, PvdA, PvdD, VVD, VOLT en CDA hebben daarom de volgende vragen:

  1. Deelt het college onze mening dat 15.000 woningen met een slecht energielabel er 15.000 te veel zijn?
  2. Uit het onderzoek blijk dat bijna de helft van het totale aantal woningen in Nederland niet over een energielabel beschikt. In Utrecht is dat 46%. Wat kan de wethouder, naast de bestaande inspanningen, doen om uiterlijk voor 2025 te zorgen dat voor alle Utrechtse woningen inzichtelijk is hoe duurzaam hun woning is?
  3. De minister van K&E heeft tijdens de begrotingsbehandeling van EZK aangegeven dat er zoveel geld in het nationaal isolatieprogramma zit, dat hij zorgen heeft of hij het wel allemaal weggezet krijgt, ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Welke plannen gaat het college in 2023 indienen bij het rijk om in aanmerking te komen voor de middelen uit het nationaal isolatieprogramma? Is het college bereid om met aanvullende claims te komen op dit fonds, door bijvoorbeeld door de de doelgroep van energieboxen en fixteams (evt. In lichtere vorm) uit te breiden? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college bereid om samen met de G4-gemeenten een onderzoek te initiëren naar de belemmeringen die worden ervaren bij financiering en (landelijke) wet- en regelgeving om huizen te verduurzamen en daarmee naar een beter energielabel te krijgen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Er wordt weleens gezegd dat de energietransitie sowieso geen eitje is, maar de besparingskant van al die woningen van afzonderlijke eigenaren is een van de lastigste aspecten. Wij willen niet in het lijstje staan van gemeenten die veel slecht geïsoleerde woningen hebben. Dat is overigens wel iets anders dan het hebben van energielabels. Het zijn in veel gevallen automatisch gegenereerde labels die op basis van de leeftijd van woningen zijn opgesteld die dikwijls niet zijn geactualiseerd. Dan ligt het voor de hand dat een grotere en oudere stad in het geval van automatisch gegenereerde labels vaak meer slechte labels heeft.
Wij willen van de slechte isolatie af. Wij proberen vooral zoveel mogelijk energieadviezen aan de man te brengen. Dat vinden wij belangrijker dan labels. Adviezen bieden handelingsperspectieven en een juister beeld. Ook kunnen er actualisaties in worden opgenomen. Dat biedt mensen een soort handleiding voor het verbeteren van het huis. Daar zetten wij vooral op in. Wij zijn met het Rijk in gesprek om te proberen alles minder vrijblijvend te laten worden. Inzake het nationale isolatieprogramma hebben wij de lobby van de VNG gesteund om er een schepje bovenop te doen. Er is nu € 300 miljoen beschikbaar. Daar zullen wij een plan voor maken, overigens niet voor fixteams en dergelijke, maar voor echte isolatiemaatregelen. Wij willen daar zo ver mogelijk mee aan de gang. Tot nog toe zien ook wij dat er een tekort aan arbeidskrachten is,
maar in onze inkooptrajecten is dat nog geen bottleneck gebleken. Wij proberen al het geld dat er is weg te zetten en er mensen mee te helpen.

De heer Peters sprak over belemmeringen. Waar een en ander vooral door stokt, is dat mensen een aanleiding nodig hebben om aan de slag te gaan. Ook hebben zij vaak last van handelingsverlegenheid. Zij weten niet waar zij moeten beginnen. Zij kunnen door de bomen het bos niet meer zien vanwege de regelingen en weten niet wat zij in hun huis allemaal moeten doen. Dat zijn onze grootste uitdagingen. Als wij van het Nationaal Isolatie Programma meer middelen kunnen krijgen, dan zullen wij proberen om de mensen meer te steunen en om ze meer actief te benaderen. Daarmee hebben wij tot nog toe goede ervaringen. Als dat in goede aarde valt, kunnen wij meters
maken.

Ralph Peters, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Gertjan te Hoonte, VVD
Veerle Smit, VOLT
Jantine Zwinkels, CDA

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Grensoverschrijdende uitspraken bij Jaarclub Bandolero

Lees verder

Schriftelijke vragen Uitsluiten verduurzaming huurwoningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer