Monde­linge vragen Grens­over­schrij­dende uitspraken bij Jaarclub Bandolero


Indiendatum: 15 dec. 2022

Mondelinge vragen 2, 15 december 2022

“Een trio is beter dan seks met één hoer,” het is slechts één van de zinnetjes die afgelopen maandag opdoken in de grensoverschrijdende en vrouwonvriendelijke teksten afkomstig van Jaarclub Bandolero van studentenverenging Veritas. De berichten zijn een reactie op de noodzakelijke cultuurverandering die bij veel studentenverenigingen is ingezet om te zorgen voor een sociaal veilige studentenwereld voor iedereen. Iets waar ook Veritas, o.a. met het ondertekenen van een intentieverklaring om de sociale veiligheid te verbeteren, hard mee bezig is.

Het moge duidelijk zijn dat Jaarclub Bandolero de cultuurverandering niet nodig acht. Hetgeen in niet mis te verstane termen en met afschuwelijke homofobe en vrouwonvriendelijke bewoordingen valt op te maken uit de berichten. Wij zijn als fracties blij te lezen dat Veritas in een reactie afstand neemt van deze Jaarclub die onder hun bestuur hangt. Desalniettemin hebben we ook vragen over de verdere consequenties hiervan voor deze Jaarclub en haar leden. Wij zijn ons er als fracties van bewust dat het handelen van zulke verenigingen niet onder de direct verantwoordelijkheid valt van het college. Toch vinden wij dit grensoverschrijdende gedrag dermate schadelijk en onacceptabel dat we van mening zijn dat actie nodig is. Ook zijn wij benieuwd hoe de gemeente hier in bredere zin een rol kan spelen bij het stimuleren van de broodnodige cultuurverandering binnen de studentenwereld om Utrecht een mooie en veilige studentenstad voor iedereen te laten zijn.

1. Is de wethouder het met ons eens dat deze uitingen dermate grensoverschrijdend zijn dat deze consequenties zouden moeten hebben voor de betreffende jaarclub en haar leden? Zo ja, is de wethouder bereid hierover in gesprek te gaan met Veritas?

2. Heeft het college recentelijk ook andere signalen van grensoverschrijdend gedrag of uitingen in de studentenwereld ontvangen?

3. Welke rol kan het college spelen in het stimuleren van een cultuurverandering binnen de studentenwereld in Utrecht en welke stappen kunnen hierin gezet worden?

4. Cultuurverandering vraagt inzet van alle partijen, van onderwijsinstellingen tot verenigingen en de gemeente. Ondanks de goede intenties is nu gebleken dat een manifest daarin niet voldoende is. Kan de wethouder in gesprek gaan met alle betrokken partijen over hoe deze cultuurverandering versneld kan worden en welke consequenties er verbonden kunnen worden aan bepaald grensoverschrijdend gedrag?

Titus Stam, Partij van de Arbeid
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Maartje Vermeulen, GroenLinks
Mariam al-Saqaff, VVD
Bert van Steeg, CDA
Kelly de Haan, BIJ1

Indiendatum: 15 dec. 2022
Antwoorddatum: 15 dec. 2022

Mondelinge vragen 2, 15 december 2022

“Een trio is beter dan seks met één hoer,” het is slechts één van de zinnetjes die afgelopen maandag opdoken in de grensoverschrijdende en vrouwonvriendelijke teksten afkomstig van Jaarclub Bandolero van studentenverenging Veritas. De berichten zijn een reactie op de noodzakelijke cultuurverandering die bij veel studentenverenigingen is ingezet om te zorgen voor een sociaal veilige studentenwereld voor iedereen. Iets waar ook Veritas, o.a. met het ondertekenen van een intentieverklaring om de sociale veiligheid te verbeteren, hard mee bezig is.

Het moge duidelijk zijn dat Jaarclub Bandolero de cultuurverandering niet nodig acht. Hetgeen in niet mis te verstane termen en met afschuwelijke homofobe en vrouwonvriendelijke bewoordingen valt op te maken uit de berichten. Wij zijn als fracties blij te lezen dat Veritas in een reactie afstand neemt van deze Jaarclub die onder hun bestuur hangt. Desalniettemin hebben we ook vragen over de verdere consequenties hiervan voor deze Jaarclub en haar leden. Wij zijn ons er als fracties van bewust dat het handelen van zulke verenigingen niet onder de direct verantwoordelijkheid valt van het college. Toch vinden wij dit grensoverschrijdende gedrag dermate schadelijk en onacceptabel dat we van mening zijn dat actie nodig is. Ook zijn wij benieuwd hoe de gemeente hier in bredere zin een rol kan spelen bij het stimuleren van de broodnodige cultuurverandering binnen de studentenwereld om Utrecht een mooie en veilige studentenstad voor iedereen te laten zijn.

1. Is de wethouder het met ons eens dat deze uitingen dermate grensoverschrijdend zijn dat deze consequenties zouden moeten hebben voor de betreffende jaarclub en haar leden? Zo ja, is de wethouder bereid hierover in gesprek te gaan met Veritas?

Antwoord: Wij - de gemeente Utrecht - maar ook onze partners in het onderwijs zetten ons in voor een cultuur waarin iedereen zich veilig voelt en waar dit soort berichten tot het verleden behoren. Wij hebben zowel gisteren als eergisteren met Veritas contact gehad. Er is een aantal stappen gezet. Er is een interne rechtsprocedure gestart. Dat staat ook in de statuten, het huishoudelijke reglement. Dat betekent dat Veritas heeft besloten om de betrokkenen lopende deze interne rechtsprocedure te schorsen totdat er een uitspraak is gedaan. Dat betekent dat zij zijn uitgesloten van deelname aan activiteiten en dat hen de toegang tot het pand is ontzegd. Men zegt ook dat door deze maatregelen het binnen de vereniging duidelijk is dat er een grens is overschreden en dat dit niet wordt getolereerd.

Ten tweede heeft Veritas ons gezegd dat ze het incident wil gebruiken om binnen de vereniging weer breed in gesprek te gaan over de vraag "Wat vinden wij nu normaal met elkaar?". Veritas heeft ons ook gezegd dat ze ook met de aan hen gelieerde belanghebbenden - jaarclubs, allerlei disputen en subverenigingen - het gesprek willen voeren over een veilige sfeer en over het voorkómen van grensoverschrijdend gedrag.

2. Heeft het college recentelijk ook andere signalen van grensoverschrijdend gedrag of uitingen in de studentenwereld ontvangen?

Antwoord: Wij hebben op dit moment geen andere concrete signalen, maar wij beseffen dat als het college de signalen niet heeft, dat niet betekent dat hetzelfde niet ook op andere plekken aan de hand is. Dat betekent dat wij dus dit gesprek constant moeten voeren en dat wij constant de grens moeten bepalen en markeren.

3. Welke rol kan het college spelen in het stimuleren van een cultuurverandering binnen de studentenwereld in Utrecht en welke stappen kunnen hierin gezet worden?

Antwoord: Met studentenorganisaties, de universiteit, hogescholen en Vidius zijn contacten gelegd over de cultuurverandering. Over structureel overleg heeft men van het college een brief ontvangen, net als over handelingsverlegenheid. Studentenverenigingen worden workshops aangeboden. Wij voeren ook gesprekken met horecaondernemers, personeel en beveiligers om als het gebeurt dat te herkennen en te kunnen ingrijpen. De raad heeft de uitnodiging ontvangen: volgende week woensdag is er een bijeenkomst met als thema "grensoverschrijdend gedrag niet in onze stad", waar ook Mariëtte Hamer zal komen om met ons het gesprek te voeren over hoe wij dat hier in Utrecht doen en hoe wij dat beter kunnen doen. Ook namens de burgemeester vraag ik aandacht voor het actieplan straatintimidatie, waarbij ook veel aandacht is voor dit thema en er allerlei acties zijn gericht op het voorkomen van wangedrag.

4. Cultuurverandering vraagt inzet van alle partijen, van onderwijsinstellingen tot verenigingen en de gemeente. Ondanks de goede intenties is nu gebleken dat een manifest daarin niet voldoende is. Kan de wethouder in gesprek gaan met alle betrokken partijen over hoe deze cultuurverandering versneld kan worden en welke consequenties er verbonden kunnen worden aan bepaald grensoverschrijdend gedrag?

Antwoord: Cultuurverandering vraagt zeker een inzet van alle partijen, maar vraagt ook tijd. Frequent overleg, frequent de grens bepalen, normeren en ervoor zorgen dat de cultuurverandering daar plaatsvindt waar die moet plaatsvinden - namelijk binnen verenigingen - en dat men zelf het nieuwe normaal accepteert.

Titus Stam, Partij van de Arbeid
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Maartje Vermeulen, GroenLinks
Mariam al-Saqaff, VVD
Bert van Steeg, CDA
Kelly de Haan, BIJ1

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Mag het licht uit bij Portaal?

Lees verder

Mondelinge vragen Slechte energielabels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer