Monde­linge vragen Grens­over­schrij­dende uitspraken bij Jaarclub Bandolero


Indiendatum: 15 dec. 2022

Mondelinge vragen 2, 15 december 2022

“Een trio is beter dan seks met één hoer,” het is slechts één van de zinnetjes die afgelopen maandag opdoken in de grensoverschrijdende en vrouwonvriendelijke teksten afkomstig van Jaarclub Bandolero van studentenverenging Veritas. De berichten zijn een reactie op de noodzakelijke cultuurverandering die bij veel studentenverenigingen is ingezet om te zorgen voor een sociaal veilige studentenwereld voor iedereen. Iets waar ook Veritas, o.a. met het ondertekenen van een intentieverklaring om de sociale veiligheid te verbeteren, hard mee bezig is.

Het moge duidelijk zijn dat Jaarclub Bandolero de cultuurverandering niet nodig acht. Hetgeen in niet mis te verstane termen en met afschuwelijke homofobe en vrouwonvriendelijke bewoordingen valt op te maken uit de berichten. Wij zijn als fracties blij te lezen dat Veritas in een reactie afstand neemt van deze Jaarclub die onder hun bestuur hangt. Desalniettemin hebben we ook vragen over de verdere consequenties hiervan voor deze Jaarclub en haar leden. Wij zijn ons er als fracties van bewust dat het handelen van zulke verenigingen niet onder de direct verantwoordelijkheid valt van het college. Toch vinden wij dit grensoverschrijdende gedrag dermate schadelijk en onacceptabel dat we van mening zijn dat actie nodig is. Ook zijn wij benieuwd hoe de gemeente hier in bredere zin een rol kan spelen bij het stimuleren van de broodnodige cultuurverandering binnen de studentenwereld om Utrecht een mooie en veilige studentenstad voor iedereen te laten zijn.

  1. Is de wethouder het met ons eens dat deze uitingen dermate grensoverschrijdend zijn dat deze consequenties zouden moeten hebben voor de betreffende jaarclub en haar leden? Zo ja, is de wethouder bereid hierover in gesprek te gaan met Veritas?
  2. Heeft het college recentelijk ook andere signalen van grensoverschrijdend gedrag of uitingen in de studentenwereld ontvangen?
  3. Welke rol kan het college spelen in het stimuleren van een cultuurverandering binnen de studentenwereld in Utrecht en welke stappen kunnen hierin gezet worden?
  4. Cultuurverandering vraagt inzet van alle partijen, van onderwijsinstellingen tot verenigingen en de gemeente. Ondanks de goede intenties is nu gebleken dat een manifest daarin niet voldoende is. Kan de wethouder in gesprek gaan met alle betrokken partijen over hoe deze cultuurverandering versneld kan worden en welke consequenties er verbonden kunnen worden aan bepaald grensoverschrijdend gedrag?

Titus Stam, Partij van de Arbeid
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Maartje Vermeulen, GroenLinks
Mariam al-Saqaff, VVD
Bert van Steeg, CDA
Kelly de Haan, BIJ1