Monde­linge vragen Mag het licht uit bij Portaal?


Indiendatum: 15 dec. 2022

In april 2022 stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over lichtvervuiling door Mitros, die bij een renovatie (tuin)verlichting had aangebracht die bewoners niet zelf konden uitzetten, met alle lichtvervuiling, overlast voor wilde dieren en energiekosten van dien. Nu kregen we onlangs een melding van huurders van Portaal, die precies hetzelfde verhaal vertellen. Ze kwamen zelf niet verder bij Portaal en de gemeente, daarom stelt de Partij voor de Dieren wederom vragen:

  1. Het college beloofde na onze schriftelijke vragen dat ze in haar reguliere gesprekken met woningbouwcorporaties hen zou “attenderen op overlast door lichtvervuiling bij buitenverlichting en mogelijkheden om energie te besparen”. We zijn een half jaar verder, dus er hebben ongetwijfeld gesprekken plaatsgevonden. Wat waren de reacties van de corporaties? En wat is het vervolg?
  2. Portaal liet bewoners weten dat de buitenverlichting vereist zou zijn in verband met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Het PKVW stelt echter nergens dat voordeurverlichting permanent moet branden. Bovendien stelt de handleiding van dit keurmerk dat verlichting bij de voordeur niet nodig is als "een openbare verlichtingsarmatuur binnen 7,5 meter aanwezig is", wat in de Bloemenbuurt het geval is. Klopt het dat de openbare verlichting in de Geraniumstraat hieraan voldoet en voor het PKVW dus geen permanent brandende buitenverlichting nodig is?
  3. We kregen specifiek een melding over woningen van Portaal in de Bloemenbuurt, wat over bijna 500 woningen gaat. Kan het college toezeggen om - los van de reguliere gesprekken - over specifiek deze casus Portaal te verzoeken lichtsensoren of lichtknoppen te installeren en de verlichting naar boven voldoende af te schermen?
  4. Op foto’s is te zien dat ook de openbare verlichting naar boven uitstraalt. Is het college bereid om deze armaturen zo spoedig mogelijk af te schermen of te vervangen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren