Monde­linge vragen Mag het licht uit bij Portaal?


Indiendatum: 15 dec. 2022

Mondelinge vragen 1, 15 december 2022

In april 2022 stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over lichtvervuiling door Mitros, die bij een renovatie (tuin)verlichting had aangebracht die bewoners niet zelf konden uitzetten, met alle lichtvervuiling, overlast voor wilde dieren en energiekosten van dien. Nu kregen we onlangs een melding van huurders van Portaal, die precies hetzelfde verhaal vertellen. Ze kwamen zelf niet verder bij Portaal en de gemeente, daarom stelt de Partij voor de Dieren wederom vragen:

  1. Het college beloofde na onze schriftelijke vragen dat ze in haar reguliere gesprekken met woningbouwcorporaties hen zou “attenderen op overlast door lichtvervuiling bij buitenverlichting en mogelijkheden om energie te besparen”. We zijn een half jaar verder, dus er hebben ongetwijfeld gesprekken plaatsgevonden. Wat waren de reacties van de corporaties? En wat is het vervolg?
  2. Portaal liet bewoners weten dat de buitenverlichting vereist zou zijn in verband met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Het PKVW stelt echter nergens dat voordeurverlichting permanent moet branden. Bovendien stelt de handleiding van dit keurmerk dat verlichting bij de voordeur niet nodig is als "een openbare verlichtingsarmatuur binnen 7,5 meter aanwezig is", wat in de Bloemenbuurt het geval is. Klopt het dat de openbare verlichting in de Geraniumstraat hieraan voldoet en voor het PKVW dus geen permanent brandende buitenverlichting nodig is?
  3. We kregen specifiek een melding over woningen van Portaal in de Bloemenbuurt, wat over bijna 500 woningen gaat. Kan het college toezeggen om - los van de reguliere gesprekken - over specifiek deze casus Portaal te verzoeken lichtsensoren of lichtknoppen te installeren en de verlichting naar boven voldoende af te schermen?
  4. Op foto’s is te zien dat ook de openbare verlichting naar boven uitstraalt. Is het college bereid om deze armaturen zo spoedig mogelijk af te schermen of te vervangen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 15 dec. 2022
Antwoorddatum: 15 dec. 2022

Mondelinge vragen 1, 15 december 2022

In april 2022 stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over lichtvervuiling door Mitros, die bij een renovatie (tuin)verlichting had aangebracht die bewoners niet zelf konden uitzetten, met alle lichtvervuiling, overlast voor wilde dieren en energiekosten van dien. Nu kregen we onlangs een melding van huurders van Portaal, die precies hetzelfde verhaal vertellen. Ze kwamen zelf niet verder bij Portaal en de gemeente, daarom stelt de Partij voor de Dieren wederom vragen:

1. Het college beloofde na onze schriftelijke vragen dat ze in haar reguliere gesprekken met woningbouwcorporaties hen zou “attenderen op overlast door lichtvervuiling bij buitenverlichting en mogelijkheden om energie te besparen”. We zijn een half jaar verder, dus er hebben ongetwijfeld gesprekken plaatsgevonden. Wat waren de reacties van de corporaties? En wat is het vervolg?

Antwoord: In het brede perspectief van diervriendelijk bouwen, groen en energie besparen, spreken wij ook met de woningbouwcorporaties. Een gesprek over overlast door lichtvervuiling bij buitenverlichting heeft helaas nog niet plaatsgevonden. Wij hebben in het afgelopen jaar met de corporaties wél veel overleg gevoerd over onze ambities en prioriteiten. Hierdoor is dit specifieke punt nog niet aan bod gekomen. Ik wil uiteraard wel toezeggen om dit begin volgend jaar bij het eerstvolgende overleg op de pakken en om de PvdD-fractie daar een terugkoppeling over te geven.

2. Portaal liet bewoners weten dat de buitenverlichting vereist zou zijn in verband met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Het PKVW stelt echter nergens dat voordeurverlichting permanent moet branden. Bovendien stelt de handleiding van dit keurmerk dat verlichting bij de voordeur niet nodig is als "een openbare verlichtingsarmatuur binnen 7,5 meter aanwezig is", wat in de Bloemenbuurt het geval is. Klopt het dat de openbare verlichting in de Geraniumstraat hieraan voldoet en voor het PKVW dus geen permanent brandende buitenverlichting nodig is?

Antwoord: De corporatie en het politiekeurmerk "Veilig wonen"-bedrijven zijn het aanspreekpunt inzake de certificering van de beveiligingsmaatregelen van de woning. De
certificaten van de Geraniumstraat zijn na een collectieve renovatie individueel vergeven. De keurmerkbedrijven werken vanuit de handleiding 2020 Bestaande bouw van het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid. Een van de vereisten die in de handleiding zijn opgenomen, behelst de verlichting bij de buitendeuren. Er bestaat inderdaad een afstandsmarge voor algemene verlichting van 7,5 m. Hierbij zijn ook specifieke omgevingsfactoren belangrijk. Voor de situatie in de Geraniumstraat stellen wij voor om samen met Portaal, de bewoners en dit specifieke keurmerkbedrijf te bekijken welk verlichtingsniveau binnen de normering aanpasbaar is aan de wensen van de bewoners. Hierbij kan ook een verlichtingsexpert van de gemeente Utrecht aansluiten. Door op locaties te inspecteren kunnen wij aan de hand van de praktijk vaststellen wat dit betekent voor de lichtsterkte, de wattages en of alternatieven mogelijk zijn.

3. We kregen specifiek een melding over woningen van Portaal in de Bloemenbuurt, wat over bijna 500 woningen gaat. Kan het college toezeggen om - los van de reguliere gesprekken - over specifiek deze casus Portaal te verzoeken lichtsensoren of lichtknoppen te installeren en de verlichting naar boven voldoende af te schermen?

Antwoord: Het gesprek over lichtvervuiling bij de buitenverlichting wordt aan het begin van volgend jaar gevoerd. De Bloemenbuurt kan daarbij als voorbeeld dienen.
Op welke manier de corporaties de lichtvervuiling aanpakken, is onderwerp van gesprek. Het zou ook op een andere manier kunnen, bijvoorbeeld door het gebruik van minder felle lampen. Wij komen daar uiteraard op terug.

4. Op foto’s is te zien dat ook de openbare verlichting naar boven uitstraalt. Is het college bereid om deze armaturen zo spoedig mogelijk af te schermen of te vervangen?

Antwoord: Het is een beetje lastig om op basis van één foto een oordeel te vellen over deze specifieke situatie. De foto kan een vertekend beeld geven. De armatuur op de foto
lijkt op een armatuur met een kap die groter is dan de lichtdoorlatende bol eronder. Het is bij zo'n armatuur vrijwel onmogelijk dat de lichtuitstraling naar boven plaatsvindt. Ook in de Bloemenbuurt wordt deze standaard woonwijkverlichting toegepast. De armatuur komt overeen met de meest gebruikte typen in Utrecht. Wij zullen op de locatie gaan kijken.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren