Monde­linge vragen Felle bouw­lampen bij het Stati­ons­gebied


Indiendatum: 24 nov. 2022

Mondelinge vragen 4, 24 november 2022

Momenteel wordt er veel gebouwd in Utrecht, bijvoorbeeld rondom het Stationsgebied. Denk hierbij aan de Galaxy Tower en Wonderwoods. ’s Nachts branden bij deze bouwlocaties grote, felle bouwlampen. We begrijpen dat de lampen 's nachts bijdragen aan (sociale) veiligheid, maar zien ook een aantal bezwaren. De lampen zijn niet alleen vervelend voor omwonenden om in te kijken, maar zorgen ook voor energieverspilling en lichtvervuiling. Daarom hebben wij hierover de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het feit dat er ’s nachts felle bouwlampen branden in gebieden waar gebouwd wordt?
  2. Is het college het met de fracties eens dat het onwenselijk is dat er in de nacht felle bouwlampen branden, o.a. in het kader van energieverspilling en lichtvervuiling voor mens en dier?
  3. Welke afspraken worden er gemaakt met bouwbedrijven over het voorkomen van lichtvervuiling?
  4. Is het college bereid om met bouwbedrijven in gesprek te gaan over het voorkomen van lichtvervuiling?
  5. Is het college bereid er samen met bouwbedrijven voor te zorgen samen dat er ’s nachts minder of minder felle bouwlampen branden, bijvoorbeeld bij de Galaxy Tower en Wonderwoods, maar ook breder? Zo ja, op welke wijze?

Tijmen Compagnie, ChristenUnie
Saskia Oskam, Partij voor de Dieren