Monde­linge vragen Gezonde Stad Index 2022


Indiendatum: 24 nov. 2022

Mondelinge vragen 2, 24 november 2022

Deze week publiceerde adviesbureau Arcadis opnieuw de Gezonde Stad Index. De positie van Utrecht is in deze ranglijst gezakt. Vooral op “gezond milieu” en “gezonde buitenruimte” presteert Utrecht niet goed. Dat lijkt de fractie van de Partij voor de Dieren alles behalve een goede zaak met het oog op de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Utrecht moet gezonder worden, en kan ook leren van de andere steden die beter scoren. Daarom de volgende vragen:

  1. Deelt de wethouder dat het kwalijk is dat Utrecht is gezakt in de ranglijst van de Gezonde Stad Index? Zo nee, waarom niet?
  2. Welk beleid gaat Utrecht voeren om weer op te klimmen in deze ranglijst?
  3. Hoe denkt de wethouder erover om bij de steden hoger op de ranglijst te gaan informeren, en te leren van de situaties aldaar?

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren