Monde­linge vragen Gezonde Stad Index 2022


Indiendatum: 24 nov. 2022

Mondelinge vragen 2, 24 november 2022

Deze week publiceerde adviesbureau Arcadis opnieuw de Gezonde Stad Index. De positie van Utrecht is in deze ranglijst gezakt. Vooral op “gezond milieu” en “gezonde buitenruimte” presteert Utrecht niet goed. Dat lijkt de fractie van de Partij voor de Dieren alles behalve een goede zaak met het oog op de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Utrecht moet gezonder worden, en kan ook leren van de andere steden die beter scoren. Daarom de volgende vragen:

  1. Deelt de wethouder dat het kwalijk is dat Utrecht is gezakt in de ranglijst van de Gezonde Stad Index? Zo nee, waarom niet?
  2. Welk beleid gaat Utrecht voeren om weer op te klimmen in deze ranglijst?
  3. Hoe denkt de wethouder erover om bij de steden hoger op de ranglijst te gaan informeren, en te leren van de situaties aldaar?

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 nov. 2022
Antwoorddatum: 24 nov. 2022

Mondelinge vragen 2, 24 november 2022

Deze week publiceerde adviesbureau Arcadis opnieuw de Gezonde Stad Index. De positie van Utrecht is in deze ranglijst gezakt. Vooral op “gezond milieu” en “gezonde buitenruimte” presteert Utrecht niet goed. Dat lijkt de fractie van de Partij voor de Dieren alles behalve een goede zaak met het oog op de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Utrecht moet gezonder worden, en kan ook leren van de andere steden die beter scoren. Daarom de volgende vragen:

1. Deelt de wethouder dat het kwalijk is dat Utrecht is gezakt in de ranglijst van de Gezonde Stad Index? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Natuurlijk vinden wij het jammer om te zien dat wij op de genoemde lijst zijn gezakt. Wij zijn overigens wél vooruitgegaan, maar minder ver dan andere steden. Daarom zijn wij op deze lijst gezakt.

2. Welk beleid gaat Utrecht voeren om weer op te klimmen in deze ranglijst?

Antwoord: Als ik mijn genuanceerde pet opzet, moet ook ik constateren dat Arcadis niet alle aspecten van de gezondheid heeft bekeken. Daarbij kan men zich - gezien de achtergrond van het rapport - van alles voorstellen. Er zijn echter aspecten waarvan wij onderkennen dat wij ter zake een inhaalslag moeten maken. Op het gebied van groen moeten wij een inhaalslag maken - de kwaliteit van groen en de bereikbaarheid van groen - en hetzelfde geldt voor de toegankelijkheid en de nabijheid van speelgelegenheden voor kinderen. Deze opgaven volgen uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht en zijn in het coalitieakkoord verankerd.

3. Hoe denkt de wethouder erover om bij de steden hoger op de ranglijst te gaan informeren, en te leren van de situaties aldaar?

Antwoord: Leren is altijd een goed idee. Het is goed om te melden dat wij dat niet alleen doen met de steden die boven ons staan - dat vind ik een goede suggestie van de vragenstellers - maar ook in het WAO-netwerk. Ik ben lid van een commissie van de WAO die op dit moment in Denemarken aan het vergaderen is. Ik schuif daar af en toe digitaal bij aan. Eén van de zaken die wij daar ontwikkelen, is een nieuwe visie op de brede aanpak van de gezondheid, One Health, waar ook veel aandacht is voor de eiwittransitie en het gevaar van nieuwe zoönose, zoals COVID-19, de ziekte van Lyme en Q-koorts en wat die betekenen in een stedelijke context. Een nieuwtje is dat de WAO-commissie bereid is om volgend jaar naar Utrecht te komen om haar jaarlijkse vergadering te hebben. Wij zullen dat congres steunen. Dat is een mooie kans, niet alleen om van elkaar te leren, maar ook om te laten zien wat Utrecht in huis heeft. Dat is het nieuws van vanmiddag. Ik ben daar best een beetje trots op.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren