Monde­linge vragen Geen huur­ver­hoging door woning­cor­po­raties


Indiendatum: 14 apr. 2022

Mondelinge vragen 6, 14 april 2022

De minderbedeelde Utrechter wordt hard geraakt door de alsmaar stijgende kosten voor levensonderhoud. De inflatie klom naar 12%, de energieprijzen blijven maar stijgen en de boodschappen zijn ook niet meer te betalen. Voorlopig is er ook geen goed vooruitzicht. De gemiddelde Utrechter grijpt naar het hart en kijkt gespannen naar wat er met de huurprijzen gaat gebeuren. Andere woningcorporaties zoals Anna Paulowna nemen het voortouw en voeren geen huurverhoging door, omdat ze het ongepast vinden om nu, bovenop de andere prijsstijgingen, ook nog de huurprijzen per 1 juli aanstaande te verhogen.

We hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat naast de inflatie en de stijgende energielasten een stijging van de huurprijzen met name de Utrechters met een kleine portemonnee extra hard zal treffen waardoor ze financieel in de problemen kunnen komen?

2. Is het college bereid om in dit kader met de Utrechtse woningcorporaties, zoals Portaal, Mitros en Bo-ex, het gesprek aan te gaan en hen dringend te verzoeken om geen huurverhogingen door te voeren voor 2022? Zo nee, waarom niet?

3. Welke mogelijkheden ziet en heeft het college nog meer om Utrechters tegemoet te komen in de heftige effecten van de recente prijsstijgingen?

Mahmut Sungur, DENK
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
David Bosch, PVV
Myrthe Minnaert, Bij1
Tim Schipper, SP
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Rick van der Zweth, PvdA
Has Bakker, D66
Meike Hellevoort, GroenLinks