Monde­linge vragen Geen huur­ver­hoging door woning­cor­po­raties


Indiendatum: 14 apr. 2022

Mondelinge vragen 6, 14 april 2022

De minderbedeelde Utrechter wordt hard geraakt door de alsmaar stijgende kosten voor levensonderhoud. De inflatie klom naar 12%, de energieprijzen blijven maar stijgen en de boodschappen zijn ook niet meer te betalen. Voorlopig is er ook geen goed vooruitzicht. De gemiddelde Utrechter grijpt naar het hart en kijkt gespannen naar wat er met de huurprijzen gaat gebeuren. Andere woningcorporaties zoals Anna Paulowna nemen het voortouw en voeren geen huurverhoging door, omdat ze het ongepast vinden om nu, bovenop de andere prijsstijgingen, ook nog de huurprijzen per 1 juli aanstaande te verhogen.

We hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat naast de inflatie en de stijgende energielasten een stijging van de huurprijzen met name de Utrechters met een kleine portemonnee extra hard zal treffen waardoor ze financieel in de problemen kunnen komen?

2. Is het college bereid om in dit kader met de Utrechtse woningcorporaties, zoals Portaal, Mitros en Bo-ex, het gesprek aan te gaan en hen dringend te verzoeken om geen huurverhogingen door te voeren voor 2022? Zo nee, waarom niet?

3. Welke mogelijkheden ziet en heeft het college nog meer om Utrechters tegemoet te komen in de heftige effecten van de recente prijsstijgingen?

Mahmut Sungur, DENK
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
David Bosch, PVV
Myrthe Minnaert, Bij1
Tim Schipper, SP
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Rick van der Zweth, PvdA
Has Bakker, D66
Meike Hellevoort, GroenLinks

Indiendatum: 14 apr. 2022
Antwoorddatum: 14 apr. 2022

Mondelinge vragen 6, 14 april 2022

De minderbedeelde Utrechter wordt hard geraakt door de alsmaar stijgende kosten voor levensonderhoud. De inflatie klom naar 12%, de energieprijzen blijven maar stijgen en de boodschappen zijn ook niet meer te betalen. Voorlopig is er ook geen goed vooruitzicht. De gemiddelde Utrechter grijpt naar het hart en kijkt gespannen naar wat er met de huurprijzen gaat gebeuren. Andere woningcorporaties zoals Anna Paulowna nemen het voortouw en voeren geen huurverhoging door, omdat ze het ongepast vinden om nu, bovenop de andere prijsstijgingen, ook nog de huurprijzen per 1 juli aanstaande te verhogen.

We hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat naast de inflatie en de stijgende energielasten een stijging van de huurprijzen met name de Utrechters met een kleine portemonnee extra hard zal treffen waardoor ze financieel in de problemen kunnen komen?

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de stijgende kosten van energielasten en inflatie huurders met een kleine portemonnee mogelijk extra hard treffen en hen financieel in de problemen kunnen brengen.

2. Is het college bereid om in dit kader met de Utrechtse woningcorporaties, zoals Portaal, Mitros en Bo-ex, het gesprek aan te gaan en hen dringend te verzoeken om geen huurverhogingen door te voeren voor 2022? Zo nee, waarom niet?

De betaalbaarheid is een jaarlijks terugkerend onderwerp bij gesprekken over de prestatieafspraken. Daarbij bespreken wij de betaalbaarheid in een bredere context. Het gaat dan niet alleen om de huurverhogingen, maar ook om andere kostenposten, zoals de energielasten, dus om de woonlasten. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen inzake de betaalbaarheid zullen wij daar dit jaar extra de nadruk op leggen en aandacht voor vragen. Deze breed gestelde mondelinge vragen zijn daarvoor nog een extra aansporing. De toegestane maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen per 1 juli a.s. is vastgesteld op 2,3%. Dat is gebaseerd op het gemiddelde inflatiepercentage tot aan december 2021 en ligt daarmee gelukkig wel een stuk lager dan de huidige hoogoplopende inflatie. Er komt echter
ook weer een volgend jaar. Het is een grote zorg.

3. Welke mogelijkheden ziet en heeft het college nog meer om Utrechters tegemoet te komen in de heftige effecten van de recente prijsstijgingen?

Vanaf 1 januari 2021 is de pilot huurkorting definitief gemaakt, waardoor kwetsbare huurders, die hiervoor in aanmerking kwamen, structureel minder huur betalen. Het gaat hier om meer dan alleen huurders ben corporaties. In het algemeen staan wij voor een ruimhartig en sociaal armoedebeleid dat is gericht op rondkomen en meedoen. Daartoe heeft de gemeente een aantal regelingen in het leven geroepen, waaronder de U-pas, de U-polis, de individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand en kwijtschelding van lokale belastingen. Als gevolg van de hoge energiekosten, is onlangs landelijk besloten dat de vergoeding voor energiekosten voor mensen met een laag inkomen is verhoogd van € 200 naar € 800. In Utrecht is dit bedrag al uitgekeerd aan een groep inwoners die bij ons bekend zijn en die een inkomen hebben tot aan 125% van het wettelijk sociaal minimum. De aanvraagprocedure voor de groep met een laag inkomen die wij niet kennen, zal binnenkort afgerond zijn. Ook zij kunnen dan de € 800 tegemoetkoming ontvangen. Daarnaast richt Utrecht zich structureel met de actieagenda "Utrecht schuldenvrij" op het voorkomen en het vroegtijdig opsporen en duurzaam oplossen van schulden.

Mahmut Sungur, DENK
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
David Bosch, PVV
Myrthe Minnaert, Bij1
Tim Schipper, SP
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Rick van der Zweth, PvdA
Has Bakker, D66
Meike Hellevoort, GroenLinks