Monde­linge vragen Sluit geen Utrechtse gezinnen af van water


Indiendatum: 14 apr. 2022

Mondelinge vragen 7, 14 april 2022

Vorige week heeft een rechter in Den Haag besloten dat het niet per definitie onrechtmatig is om gezinnen af te sluiten van water als ouders de rekening hiervoor niet kunnen betalen. Dit meldt Defence for Children nadat zij en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten de Nederlandse Staat hierover voor de rechten hebben gedaagd. Zij oordelen dat afsluiten van water in strijd is met kinder- en mensenrechten.

Zo hebben kinderen op grond van het Kinderrechtenverdrag van de VN het zelfstandige recht op schoon drinkwater, wat ook volgt uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De rechter oordeelt echter dat dit recht niet absoluut is, wel oordeelt hij dat waterbedrijven gezinnen niet zomaar af mogen sluiten. De PvdA, Partij voor de Dieren, DENK, EenUtrecht, D66, Bij1, SP en Student & Starter hebben hierover de volgende vragen:

1. Is bekend hoeveel huishoudens afgelopen jaar in Utrecht afgesloten zijn van drinkwater en hoe vaak dit gezinnen met kinderen betrof? Zo ja, hoe vaak is dit voorgekomen en zo niet, kan dit alsnog in beeld worden gebracht?

2. Als de praktijk nu kán zijn dat gezinnen worden afgesloten van water, in welke situatie kan een publiek waterbedrijf daar nu toe besluiten? En deelt de wethouder dat eerdere stappen moeten zijn om gezinnen voor wie afsluiting dreigt in contact te brengen met bijvoorbeeld schuldhulpverlening?

3. Deelt de wethouder met de PvdA en andere fracties dat kinderen nooit afgesloten zouden moeten worden van schoon drinkwater omdat dit een basisbehoefte is? Zo ja, welke afspraken bestaan hierover met de publieke waterbedrijven in Utrecht en als die er niet zijn, is de wethouder bereid die te maken? Zo niet, waarom niet?

Hester Assen, PvdA
Ilse Raaijmakers, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Venita Dada-Anthonij, D66
Noura Oul Fakir, Bij1
Yvonne Hessel, SP
Sabrina van den Brink, Student en Starter