Monde­linge vragen Leegstand Burge­meester Reiger­straat


Indiendatum: 7 apr. 2022

Mondelinge vragen 4, donderdag 7 april 2022

Op de Burgemeester Reigerstraat staan al jarenlang 4 panden leeg, te weten de nummers 47 t/m 53. Onlangs stelde Groenlinks, samen met D66, PvdA, PvdD, SP, S&S en Denk schriftelijke vragen nr. 33 Stop de leegstand waarin wij vroegen op te treden tegen leegstand zoals op de Reigerstraat. Eerder, in 2019 stelde de VVD schriftelijke vragen nr. 65 over de leegstand van de panden. In december 2017 reeds stelde de SP, GroenLinks en de PvdA mondelinge vragen over Wagendwarsstraat 48, het pand gelegen aan de achterzijde van de Reigerstraat panden.

Er hebben in het verleden diverse aanvragen van de eigenaar gelopen om de panden te verbouwen dan wel slopen en vervangen door nieuwbouw. De eerste aanvraag, voor nummer 53, dateert van maart 2013. Verleende vergunningen hiervoor zijn inmiddels ouder dan 3 jaar. Het beleid van de gemeente is om vergunningen die binnen 3 jaar niet gebruikt worden in te trekken.

Aan de achterzijde van de panden ligt het pand Wagendwarsstraat 48. Dit hangt hiermee samen omdat de eigenaar dat pand wilde slopen voor het laden en lossen van de toekomstige detailhandel in de leegstaande Burgemeester Reigerstraat panden.

De Burgemeester Reigerstraat is onderdeel van beschermd stadsgezicht. En de leegstaande panden vormen daarbinnen een mooi ensemble. De langdurige leegstand en het slechte onderhoud van deze panden is buurtbewoners en aanpalende winkeliers al jarenlang een doorn in het oog. Het is bovenal niet te verantwoorden dat deze panden in tijden van woningnood zeer langdurig leegstaan.

Dit leidt bij de fracties van de GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, PVV, EenUtrecht, D66, Student & Starter, Stadsbelang Utrecht en de VVD tot de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat de langdurige leegstand op de Burgemeester Reigerstraat 47 t/m 53 ongewenst is, helemaal gezien de wooncrisis?
  2. De eerder verleende vergunningen zijn allemaal ouder dan 3 jaar. Is het college bereid om deze, conform het beleid, in te trekken? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college het met ons eens dat de nummers 47 t/m 53 beeldbepalende panden zijn?
  4. Zo ja, is het college bereid om met de eigenaar om tafel te gaan en een plan te maken wat uitgaat van behoud, onderhoud en gebruik van de panden op een zo kort mogelijke termijn? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college het met ons eens dat de gevels van de panden in ieder geval behouden moeten blijven? Zo ja, kunnen we dat voorwaardelijk maken voor de plannen?
  6. Indien de eigenaar niet wil meewerken, kan het college dan onderhoud en gebruik van deze panden afdwingen? Bijvoorbeeld via bouw- en woningtoezicht?
  7. Zo niet, wat heeft het college dan nodig om onderhoud en gebruik van de woningen af te dwingen?

Gesteld door:

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Mirthe Biemans, PvdA
Tim Schipper, SP
David Bosch PVV
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Has Bakker, D66
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Maarten Spil, Stadsbelang Utrecht
Tess Meerding, VVD

Indiendatum: 7 apr. 2022
Antwoorddatum: 7 apr. 2022

Mondelinge vragen 4, donderdag 7 april 2022

Op de Burgemeester Reigerstraat staan al jarenlang 4 panden leeg, te weten de nummers 47 t/m 53. Onlangs stelde Groenlinks, samen met D66, PvdA, PvdD, SP, S&S en Denk schriftelijke vragen nr. 33 Stop de leegstand waarin wij vroegen op te treden tegen leegstand zoals op de Reigerstraat. Eerder, in 2019 stelde de VVD schriftelijke vragen nr. 65 over de leegstand van de panden. In december 2017 reeds stelde de SP, GroenLinks en de PvdA mondelinge vragen over Wagendwarsstraat 48, het pand gelegen aan de achterzijde van de Reigerstraat panden.

Er hebben in het verleden diverse aanvragen van de eigenaar gelopen om de panden te verbouwen dan wel slopen en vervangen door nieuwbouw. De eerste aanvraag, voor nummer 53, dateert van maart 2013. Verleende vergunningen hiervoor zijn inmiddels ouder dan 3 jaar. Het beleid van de gemeente is om vergunningen die binnen 3 jaar niet gebruikt worden in te trekken.

Aan de achterzijde van de panden ligt het pand Wagendwarsstraat 48. Dit hangt hiermee samen omdat de eigenaar dat pand wilde slopen voor het laden en lossen van de toekomstige detailhandel in de leegstaande Burgemeester Reigerstraat panden.

De Burgemeester Reigerstraat is onderdeel van beschermd stadsgezicht. En de leegstaande panden vormen daarbinnen een mooi ensemble. De langdurige leegstand en het slechte onderhoud van deze panden is buurtbewoners en aanpalende winkeliers al jarenlang een doorn in het oog. Het is bovenal niet te verantwoorden dat deze panden in tijden van woningnood zeer langdurig leegstaan.

Dit leidt bij de fracties van de GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, PVV, EenUtrecht, D66, Student & Starter, Stadsbelang Utrecht en de VVD tot de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat de langdurige leegstand op de Burgemeester Reigerstraat 47 t/m 53 ongewenst is, helemaal gezien de wooncrisis?

Wij zijn het ermee eens dat langdurige leegstand, zeker in tijden van woningnood, ongewenst is. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn wij verscheidene keren met de vergunninghouder in gesprek geweest. De
mogelijkheid is geboden om een aanvraag in te dienen om de kelder te verruimen. Deze mogelijkheid heeft de vergunninghouder echter niet aangegrepen. De vergunninghouder houdt vast
aan zijn oorspronkelijke plan waar echter geen vergunning voor is.


2. De eerder verleende vergunningen zijn allemaal ouder dan 3 jaar. Is het college bereid om deze, conform het beleid, in te trekken? Zo nee, waarom niet?
Om een en ander niet te frustreren, zijn wij nog niet overgegaan tot het intrekken van verleende vergunningen. Op voorhand sluiten wij dat echter niet uit. Wij hopen dat de vergunninghouder zo snel mogelijk start met de ontwikkeling die is vergund.

3. Is het college het met ons eens dat de nummers 47 t/m 53 beeldbepalende panden zijn?

De panden zijn gelegen in een beschermd stadsgezicht en hebben een dubbele bestemming: waarde cultuurhistorie en waarde archeologie. Op grond daarvan zal, als het pand wordt verbouwd,
een verscherpte beoordeling plaatsvinden over de voorgestelde verbouwing en zal bekeken worden of die past binnen de uitgangspunten van het beschermde stadsgezicht.

4. Zo ja, is het college bereid om met de eigenaar om tafel te gaan en een plan te maken wat uitgaat van behoud, onderhoud en gebruik van de panden op een zo kort mogelijke termijn? Zo nee, waarom niet?

Er zijn bruikbare vergunningen op basis waarvan de eigenaar zou kunnen ontwikkelen. Er is zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg gevoerd. Wij zijn altijd bereid om in gesprek te gaan, maar de
vergunninghouder moet zich wel aan de regels houden.

5. Is het college het met ons eens dat de gevels van de panden in ieder geval behouden moeten blijven? Zo ja, kunnen we dat voorwaardelijk maken voor de plannen?

De tekeningen op basis waarvan de vergunning is verleend, lijken conform de bestaande situatie te zijn. De gevels zouden daarbij worden behouden. Zodra de plannen worden uitgevoerd, zullen wij erop toezien dat dit zo is.

6. Indien de eigenaar niet wil meewerken, kan het college dan onderhoud en gebruik van deze panden afdwingen? Bijvoorbeeld via bouw- en woningtoezicht?

Alleen als een pand constructief voor de omgeving een gevaar vormt voor panden in de nabije omgeving is het mogelijk om handhavend op te treden. Naar aanleiding van een melding zijn wij
enige tijd geleden bezig geweest en hebben wij geconstateerd dat er constructief geen gevaar is. Wij hebben wel een kozijn dat openstond aangetroffen. Dat is dichtgezet.

7. Zo niet, wat heeft het college dan nodig om onderhoud en gebruik van de woningen af te dwingen?

Wat is er nodig om eventueel gebruik en onderhoud af te dwingen? Voor het afdwingen van goed onderhoud hebben wij op dit moment geen instrumentarium. Wij kunnen alleen optreden als er
sprake is van een gevaarlijke situatie. Op dit moment ligt het wetsvoorstel Goed verhuurderschap bij de Raad van State. De gemeente Utrecht zet zich samen met de andere G4-gemeenten in om in die
wet voorwaarden voor goed onderhoud op te nemen. Via de leegstandsverordening, waar de raad al eerder vragen over heeft gesteld - nr. 33 - is gezegd dat wij dat graag zouden willen doen, maar dat
leegstandsaanpak ook afhankelijk is van financiƫle middelen voor handhaving en toezicht. Dus als u vraagt wat nodig is, dan bent u volgens mij vandaag begonnen met onderhandelen. Wellicht een
suggestie.

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Mirthe Biemans, PvdA
Tim Schipper, SP
David Bosch PVV
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Has Bakker, D66
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Maarten Spil, Stadsbelang Utrecht
Tess Meerding, VVD

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Ruimte voor URV op Sportpark Overvecht-Noord

Lees verder

Mondelinge vragen Sluit geen Utrechtse gezinnen af van water

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer