Monde­linge vragen Leegstand Burge­meester Reiger­straat


Indiendatum: apr. 2022

Mondelinge vragen 4, donderdag 7 april 2022

Op de Burgemeester Reigerstraat staan al jarenlang 4 panden leeg, te weten de nummers 47 t/m 53. Onlangs stelde Groenlinks, samen met D66, PvdA, PvdD, SP, S&S en Denk schriftelijke vragen nr. 33 Stop de leegstand waarin wij vroegen op te treden tegen leegstand zoals op de Reigerstraat. Eerder, in 2019 stelde de VVD schriftelijke vragen nr. 65 over de leegstand van de panden. In december 2017 reeds stelde de SP, GroenLinks en de PvdA mondelinge vragen over Wagendwarsstraat 48, het pand gelegen aan de achterzijde van de Reigerstraat panden.

Er hebben in het verleden diverse aanvragen van de eigenaar gelopen om de panden te verbouwen dan wel slopen en vervangen door nieuwbouw. De eerste aanvraag, voor nummer 53, dateert van maart 2013. Verleende vergunningen hiervoor zijn inmiddels ouder dan 3 jaar. Het beleid van de gemeente is om vergunningen die binnen 3 jaar niet gebruikt worden in te trekken.

Aan de achterzijde van de panden ligt het pand Wagendwarsstraat 48. Dit hangt hiermee samen omdat de eigenaar dat pand wilde slopen voor het laden en lossen van de toekomstige detailhandel in de leegstaande Burgemeester Reigerstraat panden.

De Burgemeester Reigerstraat is onderdeel van beschermd stadsgezicht. En de leegstaande panden vormen daarbinnen een mooi ensemble. De langdurige leegstand en het slechte onderhoud van deze panden is buurtbewoners en aanpalende winkeliers al jarenlang een doorn in het oog. Het is bovenal niet te verantwoorden dat deze panden in tijden van woningnood zeer langdurig leegstaan.

Dit leidt bij de fracties van de GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, PVV, EenUtrecht, D66, Student & Starter, Stadsbelang Utrecht en de VVD tot de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat de langdurige leegstand op de Burgemeester Reigerstraat 47 t/m 53 ongewenst is, helemaal gezien de wooncrisis?
  2. De eerder verleende vergunningen zijn allemaal ouder dan 3 jaar. Is het college bereid om deze, conform het beleid, in te trekken? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college het met ons eens dat de nummers 47 t/m 53 beeldbepalende panden zijn?
  4. Zo ja, is het college bereid om met de eigenaar om tafel te gaan en een plan te maken wat uitgaat van behoud, onderhoud en gebruik van de panden op een zo kort mogelijke termijn? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college het met ons eens dat de gevels van de panden in ieder geval behouden moeten blijven? Zo ja, kunnen we dat voorwaardelijk maken voor de plannen?
  6. Indien de eigenaar niet wil meewerken, kan het college dan onderhoud en gebruik van deze panden afdwingen? Bijvoorbeeld via bouw- en woningtoezicht?
  7. Zo niet, wat heeft het college dan nodig om onderhoud en gebruik van de woningen af te dwingen?

Gesteld door:

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Mirthe Biemans, PvdA
Tim Schipper, SP
David Bosch PVV
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Has Bakker, D66
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Maarten Spil, Stadsbelang Utrecht
Tess Meerding, VVD