Monde­linge vragen Ruimte voor URV op Sportpark Overvecht-Noord


Indiendatum: 7 apr. 2022

Mondelinge vragen 3, 7 april 2022

In de laatste raadsvergadering is op 10 maart 2022 motie 91 (“Rust op Sportpark Overvecht-Noord") aangenomen, nadat er op 8 maart een technische briefing was waar veel partijen niet bij aanwezig konden zijn door volle agenda's in verkiezingstijd. Motie 91 ging over de gebruikers van Sportpark Overvecht-Noord, waaronder de Utrechtse Rashonden Vereniging (URV) en voetbalclub EDO. Helaas brengt de motie in tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden vooralsnog helemaal geen rust bij de beoogde gebruikers op het sportpark. Hoewel de motie unaniem werd aangenomen roept de motie bij de Partij voor de Dieren toch wat verwarring op over de gevolgen ervan voor de URV. [1]

Naar aanleiding van de noodkreet van URV over de zorgen over hun voortbestaan, die door leden van de URV ook nog kracht bijgezet werd door met veel leden aanwezig te zijn op het Stadhuisplein tijdens de installatie van de nieuwe raad, heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Ziet het college de waarde van URV voor Utrecht, door hun aanbod van betaalbare puppy-, en pubercursussen, sociale contacten tussen baasjes onderling en tussen baasjes en honden, en daarmee ook de bijdrage aan het welzijn van de honden die leren om goed met elkaar en mensen om te gaan? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college van mening dat de belangen van de URV voldoende zijn meegenomen in motie 91? Zo nee, hoe ziet het college het dan?

3. Hoe verhoudt dat wat de motie vraagt (om de week wisselend gebruik van het URV-veld tussen URV en EDO), zich tot het huurcontract tussen gemeente en URV voor dit veld?

4. Wat is het precieze capaciteitstekort van EDO, uitgaande van de Utrechtse capaciteitsberekening, rekening houdend met aanwezig kunstgras en verlichting, en hoe vaak zouden ze dan een extra veld echt nodig hebben?

5. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot uitvoering van de motie en hoe gaat het college in de uitvoering waarborgen dat de belangen van de URV volledig en ruimhartig meegenomen kunnen worden, zodat zij niet te maken krijgen met beschadigingen van hun veld door het voetbalspel (met risico's op blessures bij de honden) en niet in financiële problemen komen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
David Bosch, PVV
Melody Deldjou Fard, GroenLinks

[1] De URV geeft namelijk het volgende aan: “Helaas constateren wij dat bij uitvoering van M91 van ons een veel te hoog financieel offer wordt gevraagd omdat wij gedurende een substantieel deel van de beschikbare veldtijd geen activiteiten kunnen en mogen plannen op ons veld. En dat terwijl wij hoofdhuurder gaan worden van het grasveld, ter plaatse bekend als “veld 12”, grenzend aan de in ons eigendom zijnde sportkantine. De enorme financiële aderlating leidt zonder twijfel tot de ondergang van onze hondenclub. De motie M91 bevat bovendien enkele pertinente onwaarheden en foutieve uitgangspunten. In de hondenwereld is het bijvoorbeeld ondenkbaar om in een zorgvuldig opgebouwde cyclus lessen eens per 2 weken een training/les te geven.”

Indiendatum: 7 apr. 2022
Antwoorddatum: 7 apr. 2022

Mondelinge vragen 3, 7 april 2022

In de laatste raadsvergadering is op 10 maart 2022 motie 91 (“Rust op Sportpark Overvecht-Noord") aangenomen, nadat er op 8 maart een technische briefing was waar veel partijen niet bij aanwezig konden zijn door volle agenda's in verkiezingstijd. Motie 91 ging over de gebruikers van Sportpark Overvecht-Noord, waaronder de Utrechtse Rashonden Vereniging (URV) en voetbalclub EDO. Helaas brengt de motie in tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden vooralsnog helemaal geen rust bij de beoogde gebruikers op het sportpark. Hoewel de motie unaniem werd aangenomen roept de motie bij de Partij voor de Dieren toch wat verwarring op over de gevolgen ervan voor de URV. [1]

Naar aanleiding van de noodkreet van URV over de zorgen over hun voortbestaan, die door leden van de URV ook nog kracht bijgezet werd door met veel leden aanwezig te zijn op het Stadhuisplein tijdens de installatie van de nieuwe raad, heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Ziet het college de waarde van URV voor Utrecht, door hun aanbod van betaalbare puppy-, en pubercursussen, sociale contacten tussen baasjes onderling en tussen baasjes en honden, en daarmee ook de bijdrage aan het welzijn van de honden die leren om goed met elkaar en mensen om te gaan? Zo nee, waarom niet?

Ja, de hondenvereniging hebben net als andere sportverenigingen een belangrijke waarde voor Utrecht.

2. Is het college van mening dat de belangen van de URV voldoende zijn meegenomen in motie 91? Zo nee, hoe ziet het college het dan?

Alle moties, ook motie 91, worden getoetst op uitvoerbaarheid. De afspraken die URV over de verplaatsing van Zuilen naar Sportpark Overvecht Noord zijn gemaakt, worden door de gemeente nagekomen. Er is een mediationtraject gestart om de belangen van alle partijen op het sportpark, dus ook die van URV, te wegen om tot uitvoerbaarheid van de breed gesteunde motie 91 te komen.

3. Hoe verhoudt dat wat de motie vraagt (om de week wisselend gebruik van het URV-veld tussen URV en EDO), zich tot het huurcontract tussen gemeente en URV voor dit veld?

URV wordt hoofdhuurder van veld 12 en kan daar vrij over beschikken, net zoals voetbalvereniging EDO de hoofdhuurder is van de velden 16 en 17, met dien verstande dat men als goede buren moet samenwerken met de andere gebruikers van het park, net zoals dat ook bij andere sportparken in Utrecht gaat. Sportpark De Vrijheid is een voorbeeld van samenwerking tussen de Hondenvereniging Leidsche Rijn en de Voetbalvereniging Desto, waar dat ook heel goed gaat.

4. Wat is het precieze capaciteitstekort van EDO, uitgaande van de Utrechtse capaciteitsberekening, rekening houdend met aanwezig kunstgras en verlichting, en hoe vaak zouden ze dan een extra veld echt nodig hebben?

Op dit moment heeft EDO zestien teams en er is voor het voetbalseizoen '21-'22 geen capaciteitstekort. Het aantal teams van EDO kan per jaar verschillen. EDO kan vanaf volgend jaar uitgaan van twee velden. De Utrechtse capaciteitsberekening is een berekening die uitrekent hoeveel sportvelden - in dit geval voetbal - voor de hele stad nodig zijn. Dat is gebaseerd op grasvelden die in het weekend maximaal tien uur worden bespeeld en kunstgrasvelden die zonder verlichting onbeperkt tot het donker is worden gebruikt en kunstgrasvelden met verlichting die met inachtneming van de APV onbeperkt kunnen worden bespeeld.
Misschien is het goed om te zeggen dat de KNVB de wedstrijden indeelt. De indeling is soms onregelmatig, waardoor de teams niet evenredig worden verdeeld over de uit- en thuislocatie. Veel
voetbalverenigingen nemen bij een indelingsprobleem eerst contact op met de KNVB. Dan worden in de roostering oplossingen bekeken, bijvoorbeeld door het gebruik van velden bij een andere, maar
nabijgelegen vereniging. Het gebruik van elkaars velden op bepaalde tijdstippen op Sportpark Overvecht Noord is nu het belangrijkste onderdeel van de mediation en de huidige gesprekken met de verenigingen.

5. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot uitvoering van de motie en hoe gaat het college in de uitvoering waarborgen dat de belangen van de URV volledig en ruimhartig meegenomen kunnen worden, zodat zij niet te maken krijgen met beschadigingen van hun veld door het voetbalspel (met risico's op blessures bij de honden) en niet in financiële problemen komen?

Er is een mediationtraject gestart. Er is een mediator gevonden die deze week contact heeft gelegd met URV en EDO. Volgende week worden de eerste gesprekken gevoerd, waarbij de vertegenwoordigers van de verenigingen, de gemeente en Sport Utrecht aanwezig zullen zijn. Onderhoud en beheer van veld 12 wordt gemonitord door de afdeling Vastgoed van de gemeente Utrecht. Er zijn op dit moment al verbeteringen uitgevoerd aan veld 12. In het komende seizoen zal daar extra aandacht voor zijn. Het voorbeeld van Sportpark Vrijheid geeft aan dat de gemeente er ervaring mee heeft. Men heeft er alle vertrouwen in dat alles goed zal verlopen. In de komende gesprekken zullen wij op detailniveau met de betrokken verenigingen in gesprek gaan, zodat vanaf 1 mei a.s. een nieuwe start, mét URV, EDO en de overige gebruikers met wederzijds respect voor elkaars belangen, op Sportpark Overvecht Noord plaatsvindt.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
David Bosch, PVV
Melody Deldjou Fard, GroenLinks

[1] De URV geeft namelijk het volgende aan: “Helaas constateren wij dat bij uitvoering van M91 van ons een veel te hoog financieel offer wordt gevraagd omdat wij gedurende een substantieel deel van de beschikbare veldtijd geen activiteiten kunnen en mogen plannen op ons veld. En dat terwijl wij hoofdhuurder gaan worden van het grasveld, ter plaatse bekend als “veld 12”, grenzend aan de in ons eigendom zijnde sportkantine. De enorme financiële aderlating leidt zonder twijfel tot de ondergang van onze hondenclub. De motie M91 bevat bovendien enkele pertinente onwaarheden en foutieve uitgangspunten. In de hondenwereld is het bijvoorbeeld ondenkbaar om in een zorgvuldig opgebouwde cyclus lessen eens per 2 weken een training/les te geven.”