Monde­linge vragen Ruimte voor URV op Sportpark Overvecht-Noord


Indiendatum: 7 apr. 2022

Mondelinge vragen 3, 7 april 2022

In de laatste raadsvergadering is op 10 maart 2022 motie 91 (“Rust op Sportpark Overvecht-Noord") aangenomen, nadat er op 8 maart een technische briefing was waar veel partijen niet bij aanwezig konden zijn door volle agenda's in verkiezingstijd. Motie 91 ging over de gebruikers van Sportpark Overvecht-Noord, waaronder de Utrechtse Rashonden Vereniging (URV) en voetbalclub EDO. Helaas brengt de motie in tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden vooralsnog helemaal geen rust bij de beoogde gebruikers op het sportpark. Hoewel de motie unaniem werd aangenomen roept de motie bij de Partij voor de Dieren toch wat verwarring op over de gevolgen ervan voor de URV. [1]

Naar aanleiding van de noodkreet van URV over de zorgen over hun voortbestaan, die door leden van de URV ook nog kracht bijgezet werd door met veel leden aanwezig te zijn op het Stadhuisplein tijdens de installatie van de nieuwe raad, heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Ziet het college de waarde van URV voor Utrecht, door hun aanbod van betaalbare puppy-, en pubercursussen, sociale contacten tussen baasjes onderling en tussen baasjes en honden, en daarmee ook de bijdrage aan het welzijn van de honden die leren om goed met elkaar en mensen om te gaan? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college van mening dat de belangen van de URV voldoende zijn meegenomen in motie 91? Zo nee, hoe ziet het college het dan?

3. Hoe verhoudt dat wat de motie vraagt (om de week wisselend gebruik van het URV-veld tussen URV en EDO), zich tot het huurcontract tussen gemeente en URV voor dit veld?

4. Wat is het precieze capaciteitstekort van EDO, uitgaande van de Utrechtse capaciteitsberekening, rekening houdend met aanwezig kunstgras en verlichting, en hoe vaak zouden ze dan een extra veld echt nodig hebben?

5. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot uitvoering van de motie en hoe gaat het college in de uitvoering waarborgen dat de belangen van de URV volledig en ruimhartig meegenomen kunnen worden, zodat zij niet te maken krijgen met beschadigingen van hun veld door het voetbalspel (met risico's op blessures bij de honden) en niet in financiële problemen komen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
David Bosch, PVV
Melody Deldjou Fard, GroenLinks

[1] De URV geeft namelijk het volgende aan: “Helaas constateren wij dat bij uitvoering van M91 van ons een veel te hoog financieel offer wordt gevraagd omdat wij gedurende een substantieel deel van de beschikbare veldtijd geen activiteiten kunnen en mogen plannen op ons veld. En dat terwijl wij hoofdhuurder gaan worden van het grasveld, ter plaatse bekend als “veld 12”, grenzend aan de in ons eigendom zijnde sportkantine. De enorme financiële aderlating leidt zonder twijfel tot de ondergang van onze hondenclub. De motie M91 bevat bovendien enkele pertinente onwaarheden en foutieve uitgangspunten. In de hondenwereld is het bijvoorbeeld ondenkbaar om in een zorgvuldig opgebouwde cyclus lessen eens per 2 weken een training/les te geven.”