Monde­linge vragen Tekorten HIV preventie pil (PrEP)


Indiendatum: 14 apr. 2022

Mondelinge vragen 1, donderdag 14 april 2022

Afgelopen week (8 april 2022) publiceerde het AD het bericht dat de GGD regio Utrecht (GGDrU) een tekort heeft aan plekken voor de hiv-preventiepil PrEP. Dit is zorgelijk omdat mensen nu niet een extra mogelijkheid krijgen zichzelf en hun seksuele partners te beschermen. Op dit moment staan meer dan driehonderd mensen op de wachtlijst. Sommigen van hen raakten in afwachting van dit preventiemiddel geïnfecteerd met HIV. Het is al langer bekend dat er te weinig plekken zijn. Er lijkt echter geen voortgang geboekt te worden. Daarom hebben fracties van D66, Partij voor de Dieren, VVD, GroenLinks, Student en Starter, PvdA, SP, Stadsbelang Utrecht, EenUtrecht, Bij1 en Volt hierover de volgende vragen:

  1. Is de wethouder het eens met de vragenstellers dat het onverteerbaar is dat er mensen die op de wachtlijst staan die toch besmet zijn geraakt met hiv en dat er sprake is van een noodsituatie?
  2. Klopt het dat er vanuit VWS weinig tot geen schot in de zaak zit en zo ja, wat doet het college/GGDrU hieraan?
  3. Deelt het college de mening dat het oplossen van de wachtrij ook een taak is van de gemeente als deelnemer aan de GGDrU? En zo ja, kan het college toezeggen zich in te spannen om op korte termijn de wachtlijst te verkorten? Bij voorkeur in afstemming met het Aidsfonds en andere organisaties?
  4. Mochten de structurele tekorten niet door VWS aangevuld kunnen worden, wat is dan de volgende stap van het college? Hoe pakken wij als Utrecht onze verantwoordelijkheid?

Gesteld door:

Nadia Stylianou, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Margreet Ramaker, VVD
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Sabrina van den Brink, Student en Starter
Hester Assen, PvdA
Ruurt Wiegant, SP
Stefan Gaillard, Stadsbelang Utrecht
Wilma Duitscher, EenUtrecht
Noura Oul Fakir, Bij1
Ruud Maas, Volt