Monde­linge vragen Tekorten HIV preventie pil (PrEP)


Indiendatum: 14 apr. 2022

Mondelinge vragen 1, donderdag 14 april 2022

Afgelopen week (8 april 2022) publiceerde het AD het bericht dat de GGD regio Utrecht (GGDrU) een tekort heeft aan plekken voor de hiv-preventiepil PrEP. Dit is zorgelijk omdat mensen nu niet een extra mogelijkheid krijgen zichzelf en hun seksuele partners te beschermen. Op dit moment staan meer dan driehonderd mensen op de wachtlijst. Sommigen van hen raakten in afwachting van dit preventiemiddel geïnfecteerd met HIV. Het is al langer bekend dat er te weinig plekken zijn. Er lijkt echter geen voortgang geboekt te worden. Daarom hebben fracties van D66, Partij voor de Dieren, VVD, GroenLinks, Student en Starter, PvdA, SP, Stadsbelang Utrecht, EenUtrecht, Bij1 en Volt hierover de volgende vragen:

  1. Is de wethouder het eens met de vragenstellers dat het onverteerbaar is dat er mensen die op de wachtlijst staan die toch besmet zijn geraakt met hiv en dat er sprake is van een noodsituatie?
  2. Klopt het dat er vanuit VWS weinig tot geen schot in de zaak zit en zo ja, wat doet het college/GGDrU hieraan?
  3. Deelt het college de mening dat het oplossen van de wachtrij ook een taak is van de gemeente als deelnemer aan de GGDrU? En zo ja, kan het college toezeggen zich in te spannen om op korte termijn de wachtlijst te verkorten? Bij voorkeur in afstemming met het Aidsfonds en andere organisaties?
  4. Mochten de structurele tekorten niet door VWS aangevuld kunnen worden, wat is dan de volgende stap van het college? Hoe pakken wij als Utrecht onze verantwoordelijkheid?

Gesteld door:

Nadia Stylianou, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Margreet Ramaker, VVD
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Sabrina van den Brink, Student en Starter
Hester Assen, PvdA
Ruurt Wiegant, SP
Stefan Gaillard, Stadsbelang Utrecht
Wilma Duitscher, EenUtrecht
Noura Oul Fakir, Bij1
Ruud Maas, Volt

Indiendatum: 14 apr. 2022
Antwoorddatum: 14 apr. 2022

Mondelinge vragen 1, donderdag 14 april 2022

Afgelopen week (8 april 2022) publiceerde het AD het bericht dat de GGD regio Utrecht (GGDrU) een tekort heeft aan plekken voor de hiv-preventiepil PrEP. Dit is zorgelijk omdat mensen nu niet een extra mogelijkheid krijgen zichzelf en hun seksuele partners te beschermen. Op dit moment staan meer dan driehonderd mensen op de wachtlijst. Sommigen van hen raakten in afwachting van dit preventiemiddel geïnfecteerd met HIV. Het is al langer bekend dat er te weinig plekken zijn. Er lijkt echter geen voortgang geboekt te worden. Daarom hebben fracties van D66, Partij voor de Dieren, VVD, GroenLinks, Student en Starter, PvdA, SP, Stadsbelang Utrecht, EenUtrecht, Bij1 en Volt hierover de volgende vragen:

1. Is de wethouder het eens met de vragenstellers dat het onverteerbaar is dat er mensen die op de wachtlijst staan die toch besmet zijn geraakt met hiv en dat er sprake is van een noodsituatie?

Uiteraard ben ik het met de vragenstellers eens dat het zorgelijk is dat mensen een hiv-infectie oplopen. Het is van groot belang dat mensen preventieve middelen gebruiken. Behalve de PrEP-pillen kunnen ook andere preventieve maatregelen worden genomen die kunnen helpen om een hiv-infectie te voorkomen.

2. Klopt het dat er vanuit VWS weinig tot geen schot in de zaak zit en zo ja, wat doet het college/GGDrU hieraan?

Het PrEP-programma is eigenlijk een landelijke pilot die loopt tot en met augustus 2024. Daar is echter nog wel het een en ander op af te dingen. In onze regio worden wij benadeeld door een verdeelsleutel. Dat betekent dat wij € 250.000 tekortkomen om iedereen die graag een PrEP-pil wil hebben via de GGD-kanalen te helpen. Wij hebben daar met VWS lange en goede gesprekken over gevoerd. Op 7 april jl. is daar helaas de boodschap uitgekomen dat men kiest voor een traject van opnieuw bekijken en opnieuw evalueren. Dat betekent dat men pas in de loop van 2023 of in januari 2024 eventueel een herverdeling van de budgetten wil bekijken. Dat is buitengewoon teleurstellend. Er zijn twee kanalen waarlangs men de PrEP-pillen kan krijgen, namelijk via de huisarts en via de GGD. Via de huisarts kost dat ongeveer € 30 per maand en via de GGD € 7,50. Het is gek dat iets waarvan wij bijna allemaal vinden dat het belangrijk is, via twee kanalen onder afzonderlijke condities te verkrijgen is. Eén van de lobbyboodschappen is: laten wij dit op een uniforme en goede manier doen.

3. Deelt het college de mening dat het oplossen van de wachtrij ook een taak is van de gemeente als deelnemer aan de GGDrU? En zo ja, kan het college toezeggen zich in te spannen om op korte termijn de wachtlijst te verkorten? Bij voorkeur in afstemming met het Aidsfonds en andere organisaties?

Ik heb gelezen dat Amsterdam kampt met een vergelijkbaar dilemma. Daar heeft men huisartsen bereid gevonden om een gedeelte van de wachtlijst over te nemen. Ik wil dat ook in Utrecht het gesprek daarover met huisartsen wordt gevoerd, maar dan voorzien van twee kanttekeningen: ten eerste dat daar andere financiële voorwaarden aan zijn verbonden - wij moeten goed bekijken wat dat voor de doelgroep betekent - en ten tweede dat huisartsen het waanzinnig druk hebben. Zij moeten dit er wel bij kunnen doen.

4. Mochten de structurele tekorten niet door VWS aangevuld kunnen worden, wat is dan de volgende stap van het college? Hoe pakken wij als Utrecht onze verantwoordelijkheid?

Ik zal de raad binnenkort een brief sturen waarin ik uitgebreid zal informeren over de uitkomsten van de lobby, niet alleen over de PrEP-middelen, maar ook over de ASG-middelen. Wij zullen voor de raad inzichtelijk maken wat de tekorten zijn, wat de consequenties zijn en, als dit lang duurt, waar eventueel ruimte is, zodat wij de wachtlijsten kunnen verkleinen om de meest kwetsbare groep vooraan te kunnen zetten.

Nadia Stylianou, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Margreet Ramaker, VVD
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Sabrina van den Brink, Student en Starter
Hester Assen, PvdA
Ruurt Wiegant, SP
Stefan Gaillard, Stadsbelang Utrecht
Wilma Duitscher, EenUtrecht
Noura Oul Fakir, Bij1
Ruud Maas, Volt

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Geen huurverhoging door woningcorporaties

Lees verder

Mondelinge vragen Voedselbank Overvecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer