Monde­linge vragen Voed­selbank Overvecht


Indiendatum: 14 apr. 2022

Mondelinge vragen 3, donderdag 14 april 2022

Door de grote toename aan aanvragen uit de wijk is de ene dag dat Voedselbank Overvecht open is in buurthuis Burezina niet meer genoeg. De voedselbank zou zelf ook graag meer open kunnen zijn, en geeft dit al meer dan een jaar lang aan bij zowel gemeente als de beheerder van buurthuis Burezina. Om onduidelijke redenen wordt dit steeds geweigerd. Een bijkomend voordeel van ruimere openingstijden is dat de voedselbank daardoor haar MBO-stage plekken zou kunnen uitbreiden, waar een groot tekort aan is.

  1. Is de wethouder het eens dat er door de toegenomen vraag bij de voedselbank ruimere openingstijden nodig zijn?
  2. Is de wethouder het eens dat het wenselijk is voor meer MBO-stage plekken te zorgen, en dat ruimere openingstijden hiertoe kunnen bijdragen?
  3. Waarom heeft de gemeente, ondanks langdurig aangeven van de situatie, de voedselbank Overvecht nog niet aan ruimere openingstijden weten te helpen?
  4. Kan de wethouder toezeggen ervoor te zorgen dat de voedselbank Overvecht minstens drie dagen in de week open kan zijn, vanaf mei? Zo niet, waarom niet?

Gesteld door:

Yvonne Hessel, SP
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
David Bosch, PVV
Esma Kendir, Student & Starter
Stevie Nolten, BIJ1
Venita Dada-Anthonij, D66
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Ruud Maas, Volt
Mahmut Sungur, DENK
Bert Versteeg, CDA

Indiendatum: 14 apr. 2022
Antwoorddatum: 14 apr. 2022

Mondelinge vragen 3, donderdag 14 april 2022

Door de grote toename aan aanvragen uit de wijk is de ene dag dat Voedselbank Overvecht open is in buurthuis Burezina niet meer genoeg. De voedselbank zou zelf ook graag meer open kunnen zijn, en geeft dit al meer dan een jaar lang aan bij zowel gemeente als de beheerder van buurthuis Burezina. Om onduidelijke redenen wordt dit steeds geweigerd. Een bijkomend voordeel van ruimere openingstijden is dat de voedselbank daardoor haar MBO-stage plekken zou kunnen uitbreiden, waar een groot tekort aan is.

1. Is de wethouder het eens dat er door de toegenomen vraag bij de voedselbank ruimere openingstijden nodig zijn?

Het is niet aan mij om te bepalen welke openingstijden precies nodig zijn. De voedselbanken in Utrecht worden beheerd door de Stichting Voedselbanken Utrecht (SVU). Dat is een onafhankelijke stichting die zelf bepaalt wat nodig is om voedsel te kunnen uitgeven aan kwetsbare Utrechters. Om dat te kunnen faciliteren, hebben de SVU en de gemeente een meerjarige subsidierelatie, waarbij de SVU ervoor zorgt dat er in Overvecht een centrale opslag- en inpaklocatie is en dat er in de wijken uitgiftepunten zijn. Het is goed om te weten dat het buurthuis Burezina een accommodatie in zelfbeheer is, met een bestuur bestaande uit actieve bewoners. Het is geen accommodatie waarvan de gemeente kan zeggen waarvoor die wordt gebruikt.


2. Is de wethouder het eens dat het wenselijk is voor meer MBO-stage plekken te zorgen, en dat ruimere openingstijden hiertoe kunnen bijdragen?

Ja, ik vind dat wenselijk en ook erg belangrijk. Daarom heeft de gemeente een subsidieregeling waarmee organisaties uit de stad worden gesteund bij het creëren van mbo-stageplekken. Ik probeer er ook
voor te zorgen dat de gemeente zelf meer mbo-stageplekken creëert.

3. Waarom heeft de gemeente, ondanks langdurig aangeven van de situatie, de voedselbank Overvecht nog niet aan ruimere openingstijden weten te helpen?

De SVU bepaalt het reilen en zeilen van de organisatie zelf en daarmee ook of mbo-stageplekken moeten worden gecreëerd. Natuurlijk kunnen wij de SVU wel attenderen op de mogelijkheid daartoe.

4. Kan de wethouder toezeggen ervoor te zorgen dat de voedselbank Overvecht minstens drie dagen in de week open kan zijn, vanaf mei? Zo niet, waarom niet?

Ik ben ervan op de hoogte dat het aantal te verstrekken voedselpakketten in Overvecht snel stijgt en dat de bestaande uitgiftepunten in Burezina en De Boog onder druk staan. Ik heb daarom binnenkort een gesprek met wethouder Streefland om te bezien wat er in onze eigen buurtcentra in Overvecht mogelijk is om de voedseluitgifte te garanderen, binnen de regels die gelden voor de programmering van de buurtcentra. Ik kan dus wel toezeggen dat SVU drie dagen per week voedseluitgifte kan organiseren conform de stedelijke uitspraken. Dat betekent concreet een dag per week in De Boog, een dag per week in Burezina en een derde dag in een ander gemeentelijk buurtcentrum in Overvecht, bijvoorbeeld De Jager. Dat is waarvoor ik mij graag wil inzetten.

Yvonne Hessel, SP
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
David Bosch, PVV
Esma Kendir, Student & Starter
Stevie Nolten, BIJ1
Venita Dada-Anthonij, D66
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Ruud Maas, Volt
Mahmut Sungur, DENK
Bert Versteeg, CDA

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Tekorten HIV preventie pil (PrEP)

Lees verder

Mondelinge vragen Huurprijzen gebouw A van de Wilhelminawerf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer