Monde­linge vragen Voed­selbank Overvecht


Indiendatum: 14 apr. 2022

Mondelinge vragen 3, donderdag 14 april 2022

Door de grote toename aan aanvragen uit de wijk is de ene dag dat Voedselbank Overvecht open is in buurthuis Burezina niet meer genoeg. De voedselbank zou zelf ook graag meer open kunnen zijn, en geeft dit al meer dan een jaar lang aan bij zowel gemeente als de beheerder van buurthuis Burezina. Om onduidelijke redenen wordt dit steeds geweigerd. Een bijkomend voordeel van ruimere openingstijden is dat de voedselbank daardoor haar MBO-stage plekken zou kunnen uitbreiden, waar een groot tekort aan is.

  1. Is de wethouder het eens dat er door de toegenomen vraag bij de voedselbank ruimere openingstijden nodig zijn?
  2. Is de wethouder het eens dat het wenselijk is voor meer MBO-stage plekken te zorgen, en dat ruimere openingstijden hiertoe kunnen bijdragen?
  3. Waarom heeft de gemeente, ondanks langdurig aangeven van de situatie, de voedselbank Overvecht nog niet aan ruimere openingstijden weten te helpen?
  4. Kan de wethouder toezeggen ervoor te zorgen dat de voedselbank Overvecht minstens drie dagen in de week open kan zijn, vanaf mei? Zo niet, waarom niet?

Gesteld door:

Yvonne Hessel, SP
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
David Bosch, PVV
Esma Kendir, Student & Starter
Stevie Nolten, BIJ1
Venita Dada-Anthonij, D66
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Ruud Maas, Volt
Mahmut Sungur, DENK
Bert Versteeg, CDA