Monde­linge vragen Huur­prijzen gebouw A van de Wilhel­mi­nawerf


Indiendatum: 14 apr. 2022

Mondelinge vragen 2, donderdag 14 april 2022

Het college en de gemeenteraad hebben op 6 april j.l. een brandbrief ontvangen van de bewoners van gebouw A van de Wilhelminawerf. Aanleiding van deze brief is het niet nakomen van de afgesproken huurprijzen door projectontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP). Bewoners voelen zich gesteund door de rechtszaak die de gemeente Utrecht heeft aangespannen tegen KWP, waarmee overigens reeds eerder slechte ervaringen zijn geweest, maar maken zich tegelijkertijd grote zorgen. Die zorgen betreffen de verschillen in huurprijzen tussen de panden, de angst dat de huurprijzen nog verder zullen stijgen, het fors hoger uitvallen van de prijzen voor de stadsverwarming en de hoge servicekosten ten opzichte van slechte kwaliteit van het onderhoud van de gezamenlijke ruimtes. Wij delen de zorgen van de bewoners, zeker nu betaalbaar wonen zo ontzettend onder druk staat, en hebben hierover de volgende vragen.

  1. Is het bij het college bekend dat er verschillende huurprijzen worden gehanteerd voor de verschillende panden? Zo ja, weet het college wat de redenen van de verschillen zijn?
  2. Ziet het college opties om iets te doen aan de verschillen in huurprijzen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het afdwingen van een huurbevriezing zolang deze zaak onder de rechter ligt een mogelijkheid? Zo ja, is het college bereid dit in te zetten?
  4. Kan de gemeente de bewoners wat betreft hun andere zorgen (nog verdere stijging van huurprijzen, energieprijzen, servicekosten) geruststellen en/of iets voor hen betekenen?

Gesteld door:

Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
David Bosch, PVV
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks