Monde­linge vragen Huur­prijzen gebouw A van de Wilhel­mi­nawerf


Indiendatum: 14 apr. 2022

Mondelinge vragen 2, donderdag 14 april 2022

Het college en de gemeenteraad hebben op 6 april j.l. een brandbrief ontvangen van de bewoners van gebouw A van de Wilhelminawerf. Aanleiding van deze brief is het niet nakomen van de afgesproken huurprijzen door projectontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP). Bewoners voelen zich gesteund door de rechtszaak die de gemeente Utrecht heeft aangespannen tegen KWP, waarmee overigens reeds eerder slechte ervaringen zijn geweest, maar maken zich tegelijkertijd grote zorgen. Die zorgen betreffen de verschillen in huurprijzen tussen de panden, de angst dat de huurprijzen nog verder zullen stijgen, het fors hoger uitvallen van de prijzen voor de stadsverwarming en de hoge servicekosten ten opzichte van slechte kwaliteit van het onderhoud van de gezamenlijke ruimtes. Wij delen de zorgen van de bewoners, zeker nu betaalbaar wonen zo ontzettend onder druk staat, en hebben hierover de volgende vragen.

  1. Is het bij het college bekend dat er verschillende huurprijzen worden gehanteerd voor de verschillende panden? Zo ja, weet het college wat de redenen van de verschillen zijn?
  2. Ziet het college opties om iets te doen aan de verschillen in huurprijzen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het afdwingen van een huurbevriezing zolang deze zaak onder de rechter ligt een mogelijkheid? Zo ja, is het college bereid dit in te zetten?
  4. Kan de gemeente de bewoners wat betreft hun andere zorgen (nog verdere stijging van huurprijzen, energieprijzen, servicekosten) geruststellen en/of iets voor hen betekenen?

Gesteld door:

Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
David Bosch, PVV
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks

Indiendatum: 14 apr. 2022
Antwoorddatum: 14 apr. 2022

Mondelinge vragen 2, donderdag 14 april 2022

Het college en de gemeenteraad hebben op 6 april j.l. een brandbrief ontvangen van de bewoners van gebouw A van de Wilhelminawerf. Aanleiding van deze brief is het niet nakomen van de afgesproken huurprijzen door projectontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP). Bewoners voelen zich gesteund door de rechtszaak die de gemeente Utrecht heeft aangespannen tegen KWP, waarmee overigens reeds eerder slechte ervaringen zijn geweest, maar maken zich tegelijkertijd grote zorgen. Die zorgen betreffen de verschillen in huurprijzen tussen de panden, de angst dat de huurprijzen nog verder zullen stijgen, het fors hoger uitvallen van de prijzen voor de stadsverwarming en de hoge servicekosten ten opzichte van slechte kwaliteit van het onderhoud van de gezamenlijke ruimtes. Wij delen de zorgen van de bewoners, zeker nu betaalbaar wonen zo ontzettend onder druk staat, en hebben hierover de volgende vragen.

1. Is het bij het college bekend dat er verschillende huurprijzen worden gehanteerd voor de verschillende panden? Zo ja, weet het college wat de redenen van de verschillen zijn?

De affaire Wilhelminawerf is helaas een langlopende rechtszaak. Op 9 mei a.s. is de rolzitting aan de orde. De brandbrief is voor mij de aanleiding om binnenkort te spreken met een delegatie van de
briefschrijvers. Het lijkt mij goed om door te nemen hoe de zaken ervoor staan. Over de verschillen qua huurprijzen heeft de gemeente Utrecht in 2016 afspraken gemaakt over de huurprijzen van Blok
A en de andere blokken. Die afspraken waren erop gericht om in Blok A middenhuurwoningen te realiseren, nog niet volgens het regime van het Actieplan Middenhuur, maar avant la lettre. De projectontwikkelaar is de afspraken echter niet nagekomen. Dat is de reden van de rechtszaak die in verschillende raadsbrieven en raadsdebatten is toegelicht. Van de verschillende huurprijzen die er nu zijn, was het college vóór de komst van de brandbrief niet op de hoogte. De huidige huurprijzen zijn door de belegger bepaald. Daar is de gemeente niet bij betrokken geweest.

2. Ziet het college opties om iets te doen aan de verschillen in huurprijzen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft geen middelen om zich te mengen in contractuele afspraken tussen huurder en verhuurder. Toen duidelijk werd dat de ontwikkelaar en de belegger zich niet gebonden voelden aan de in 2016 met de gemeente gemaakte afspraken over de huurprijzen, is het college daarover direct met hen in gesprek gegaan. Helaas hebben die gesprekken niet geleid tot het aanpassen van de huurprijzen. De huurprijzen kunnen niet direct worden afgedwongen via de rechterlijke procedure die nu loopt, want de gerechtelijke procedure is gericht tegen de projectontwikkelaar en niet tegen de belegger. Wij vragen de rechter om het niet nakomen van de gemaakte afspraken door de projectontwikkelaar te kwalificeren als onrechtmatige daad en als een reden voor een schadestartprocedure, met misschien wél een indirect effect op de belegger. De eerste zitting bij de rechtbank is op 9 mei a.s. Daarna beraadt men zich op een uitspraak. Tot die tijd is er geen nieuwe informatie te verwachten. Andere opties ziet het college eerlijk gezegd op dit moment niet.

3. Is het afdwingen van een huurbevriezing zolang deze zaak onder de rechter ligt een mogelijkheid? Zo ja, is het college bereid dit in te zetten?

Die middelen heeft de gemeente niet. Huurbevriezing is geen instrument dat wij kunnen inzetten. Door het Rijk worden wel dingen geregeld, bijvoorbeeld voor de sociale huursector in het afgelopen jaar. Dat weten wij allemaal. In 2021 is voor het eerst een wettelijke afspraak gemaakt om de huurverhoging in de vrije sector te beteugelen. De maximale huurverhoging van de consumentenprijsindex is inflatie plus één procent. Dat kennen wij ergens van. Dat hadden wij in Utrecht via het actieplan Middenhuur zelf al vastgesteld. Wij hebben met IVBN, de Vereniging van Institutionele Beleggers in vastgoed Nederland, afspraken gemaakt voor de bestaande huur. Die gaan in dezelfde richting, maar "CPI+1%" is wettelijk vastgelegd voor dit jaar en de komende jaren. En natuurlijk worden in het recente regeerakkoord ook afspraken gemaakt over het reguleren van de huurprijzen in de vrije sector. Het zal duidelijk zijn dat de gemeente Utrecht volop in die richting blijft lobbyen.

4. Kan de gemeente de bewoners wat betreft hun andere zorgen (nog verdere stijging van huurprijzen, energieprijzen, servicekosten) geruststellen en/of iets voor hen betekenen?

Geen rechtstreekse invloed dus. In tegenstelling tot de bewoners van de sociale huur kunnen bewoners van de vrije sector niet naar de huurcommissie. Ook dat punt maakt deel uit van onze bestendige lobby om dat wel voor elkaar te krijgen. Ten aanzien van de warmtetarieven maakt de gemeente met Eneco afspraken over de verduurzaming en de afsluittarieven van de stadsverwarming, maar niet over de leveringsprijzen, want die worden landelijk bepaald. De nieuwe Warmtewet zal echter leiden tot een nieuwe regulering.

Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
David Bosch, PVV
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Voedselbank Overvecht

Lees verder

Schriftelijke vragen Toch versneld van het Russisch gas af

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer