Schrif­te­lijke vragen Toch versneld van het Russisch gas af


Indiendatum: 20 apr. 2022

Schriftelijke vragen 79/2022

Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft onlangs in de Tweede Kamer aangegeven dat gemeenten die een contract hebben met Gazprom dit voor 10 oktober moeten beëindigen. Op eerdere beantwoording van schriftelijke vragen over dit onderwerp gaf het college aan dat dit niet mogelijk was. Wel gaf het college aan verschillende scenario’s voor te bereiden voor eventuele tijdelijke contracten en versneld een nieuwe aanbesteding voor te bereiden. De uitspraken van Jetten als gevolg van het nieuwe sanctiepakket creëren een nieuwe en andere situatie, dan tijdens de beantwoording van de schriftelijke vragen. Daarom hebben de fracties van D66, Partij voor de Dieren, VVD, CU, GL, Volt, PvdA, S&S, CDA, DENK en EenUtrecht de volgende vragen:

1. Is het college bereid om zich ten volste in te spannen om ervoor te zorgen dat wij als Utrecht vóór 10 oktober van het Russische gas af gaan?

2. Welke gevolgen heeft het stopzetten van het lopende contract met Gazprom voor de gemeente – bijvoorbeeld boetes, schadeclaims etc. – die het Rijk niet opvangt binnen de nieuw geschetste situatie?

3. Is er een risico dat er bij een nieuwe aanbestedingsronde alsnog Russische of aan Rusland gelieerde gasleveranciers als ‘winnaar uit de bus’ komen? Zo ja, Hoe kan dat voorkomen worden?

4. Welke stappen zet Utrecht in VNG-verband om landelijk en Europees een (financieel) werkbare situatie te creëren?

5. Hoe vangt het college eventuele nadelige (financiële) gevolgen als gevolg van een nieuwe gasaanbesteding op voor kwetsbare huishoudens op, al dan niet samen met het Rijk?

Ralph Peters, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Gertjan te Hoonte, VVD
Rik van der Graaf, CU
Rachel Heijne, GroenLinks
Charlotte Passier, VOLT
Ilse Raaijmakers, PvdA
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Jantine Zwinkels, CDA
Mahmut Sungur, DENK
Gert Dijkstra, EenUtrecht