Monde­linge vragen Geen pizza­be­zorgers in de strijd tegen crimi­na­liteit


Indiendatum: 18 nov. 2021

Mondelinge vragen 7, donderdag 18 november 2021

D66, DENK, Student&Starter en Partij voor de Dieren hebben met grote zorg kennisgenomen van het bericht dat pizzabezorgers uitgerust worden met bodycams, als onderdeel van een pilot. Dit gebeurt na een zeer kritische opstelling van veel partijen in de gemeenteraad bij de invoering van bodycams voor gemeentelijke boa’s.

Wij vinden het uitrusten van uitvoerders van burgerberoepen met bodycams een buitenproportionele stap. Wij vinden de veiligheid van bezorgers heel belangrijk, maar denken niet dat dit de oplossing is.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Hoe en wanneer is door de initiatiefnemers tot het besluit gekomen tot de beslissing om deze pilot in Utrecht plaats te laten vinden? Welke organisaties waren daarbij betrokken? En is de raad hierover geïnformeerd, of zo nee, waarom niet?

2. Kan het college ervoor zorgen dat minimaal de volledige set privacymaatregelen die ook bij camera’s voor boa’s worden gehanteerd, geborgd wordt bij deze pilot? Kan het college deze aan de raad toesturen? Is er, zoals we dat in Utrecht gewend zijn, een privacy impact assessment uitgevoerd?

3. Is het college het met ons eens dat het in Utrecht niet toegestaan wordt aan bezorgers om straks met bodycams over straat gaan? En dat dit ook niet voor andere beroepsgroepen (behalve boa’s en agenten) wordt toegestaan?

Als naar objectieve cijfers gekeken wordt, dan zien we dat het aantal overvallen en straatroven weliswaar enigszins steeg, maar ten opzichte van andere (grote) steden is de veiligheid van Utrecht hoog. Het aantal straatroven nam in 2017-2019 toe met 15% maar daalde in 2020, mogelijk door corona. In totaal dalen de criminaliteitscijfers in Utrecht al decennialang.

4. Is het college het met ons eens dat deze weinig significante cijfers onvoldoende aanleiding geven om het aantal camera’s in de openbare ruimte maar uit te blijven breiden?

Gesteld door:

Maarten Koning, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Myrthe van Mil, Student&Starter

Indiendatum: 18 nov. 2021
Antwoorddatum: 18 nov. 2021

Mondelinge vragen 7, donderdag 18 november 2021

D66, DENK, Student&Starter en Partij voor de Dieren hebben met grote zorg kennisgenomen van het bericht dat pizzabezorgers uitgerust worden met bodycams, als onderdeel van een pilot. Dit gebeurt na een zeer kritische opstelling van veel partijen in de gemeenteraad bij de invoering van bodycams voor gemeentelijke boa’s.

Wij vinden het uitrusten van uitvoerders van burgerberoepen met bodycams een buitenproportionele stap. Wij vinden de veiligheid van bezorgers heel belangrijk, maar denken niet dat dit de oplossing is.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Hoe en wanneer is door de initiatiefnemers tot het besluit gekomen tot de beslissing om deze pilot in Utrecht plaats te laten vinden? Welke organisaties waren daarbij betrokken? En is de raad hierover geïnformeerd, of zo nee, waarom niet?

2. Kan het college ervoor zorgen dat minimaal de volledige set privacymaatregelen die ook bij camera’s voor boa’s worden gehanteerd, geborgd wordt bij deze pilot? Kan het college deze aan de raad toesturen? Is er, zoals we dat in Utrecht gewend zijn, een privacy impact assessment uitgevoerd?

3. Is het college het met ons eens dat het in Utrecht niet toegestaan wordt aan bezorgers om straks met bodycams over straat gaan? En dat dit ook niet voor andere beroepsgroepen (behalve boa’s en agenten) wordt toegestaan?

Als naar objectieve cijfers gekeken wordt, dan zien we dat het aantal overvallen en straatroven weliswaar enigszins steeg, maar ten opzichte van andere (grote) steden is de veiligheid van Utrecht hoog. Het aantal straatroven nam in 2017-2019 toe met 15% maar daalde in 2020, mogelijk door corona. In totaal dalen de criminaliteitscijfers in Utrecht al decennialang.

4. Is het college het met ons eens dat deze weinig significante cijfers onvoldoende aanleiding geven om het aantal camera’s in de openbare ruimte maar uit te blijven breiden?

Gesteld door:

Maarten Koning, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Myrthe van Mil, Student&Starter

Voorzitter! De aanleiding van deze proef was een dodelijk ongeval van een jonge maaltijdbezorger die in 2019 op de Amsterdamsestraatweg is verongelukt. Dat ongeluk heeft veel impact gehad. Mijn voorganger, burgemeester Van Zanen, is toen samen met de gemeente Amsterdam, met een wethouder van die gemeente, de branchevereniging voor maaltijdbezorgers en enkele actieve ondernemers aan de slag gegaan met als doel en uitgangspunt dat bezorgers hun werk veiliger moeten kunnen doen. Verkeersveiligheid is daarvan een onderdeel. Wij zien helaas dat maaltijdbezorgers in Utrecht, maar ook in andere grote steden, steeds vaker het doelwit zijn van vormen van agressie en geweld. Het zijn vaak heel jonge mensen. De impact is groot. Deze pilot is een uitwerking van wat na dat verkeersincident is opgepakt. Het is een aanvulling van een complete set aan andere maatregelen. In de pilot trekt een aantal partijen met elkaar op. Onder meer het ministerie van Justitie doet mee bij de financiering. De gemeente bekommert zich om de training van de maaltijdbezorgers. Het is misschien belangrijk om te zeggen dat het vooral een particulier initiatief is. Het is niet zo dat de burgemeester bevoegd of in staat is om er van alles van te vinden en om van alles te verbieden. Dat is het antwoord op de tweede vraag. De ondernemer is de opdrachtgever voor het gebruik van de camera's. Het is geen gemeentelijke camera. Onze gegevensverwerkers hebben er geen rol bij gehad. De particuliere alarmcentrale is gecertificeerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die moet op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties aan strenge eisen voldoen. Ik kan de heer Koning ter geruststelling zeggen dat dit via die route is gewaarborgd. Het gebruik van bodycams is een maatregel die een ondernemer kan inzetten om de veiligheid van zijn personeel te vergroten. Dat moet dan een onderdeel zijn van een breder pakket. Het antwoord op vraag 3. De gemeente heeft geen zeggenschap over het personeelsbeleid van individuele ondernemers. Wij vinden het overigens wel heel mooi om te zien dat in dit geval deze ondernemer de veiligheid van zijn personeel hoog in het vaandel heeft. De camera's zijn maar een klein onderdeel van een veel groter verhaal. Het antwoord op vraag 4. Deze bodycams zijn geen openbare-ordecamera's en zijn daarmee niet te vergelijken. Ja, corona heeft de criminaliteitscijfers inderdaad beïnvloed, maar iedere overval of straatroof is er één te veel. Dat worden niet voor niets high impact crimes genoemd.