Monde­linge vragen Geen pizza­be­zorgers in de strijd tegen crimi­na­liteit


Indiendatum: 18 nov. 2021

Mondelinge vragen 7, donderdag 18 november 2021

D66, DENK, Student&Starter en Partij voor de Dieren hebben met grote zorg kennisgenomen van het bericht dat pizzabezorgers uitgerust worden met bodycams, als onderdeel van een pilot. Dit gebeurt na een zeer kritische opstelling van veel partijen in de gemeenteraad bij de invoering van bodycams voor gemeentelijke boa’s.

Wij vinden het uitrusten van uitvoerders van burgerberoepen met bodycams een buitenproportionele stap. Wij vinden de veiligheid van bezorgers heel belangrijk, maar denken niet dat dit de oplossing is.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Hoe en wanneer is door de initiatiefnemers tot het besluit gekomen tot de beslissing om deze pilot in Utrecht plaats te laten vinden? Welke organisaties waren daarbij betrokken? En is de raad hierover geïnformeerd, of zo nee, waarom niet?

2. Kan het college ervoor zorgen dat minimaal de volledige set privacymaatregelen die ook bij camera’s voor boa’s worden gehanteerd, geborgd wordt bij deze pilot? Kan het college deze aan de raad toesturen? Is er, zoals we dat in Utrecht gewend zijn, een privacy impact assessment uitgevoerd?

3. Is het college het met ons eens dat het in Utrecht niet toegestaan wordt aan bezorgers om straks met bodycams over straat gaan? En dat dit ook niet voor andere beroepsgroepen (behalve boa’s en agenten) wordt toegestaan?

Als naar objectieve cijfers gekeken wordt, dan zien we dat het aantal overvallen en straatroven weliswaar enigszins steeg, maar ten opzichte van andere (grote) steden is de veiligheid van Utrecht hoog. Het aantal straatroven nam in 2017-2019 toe met 15% maar daalde in 2020, mogelijk door corona. In totaal dalen de criminaliteitscijfers in Utrecht al decennialang.

4. Is het college het met ons eens dat deze weinig significante cijfers onvoldoende aanleiding geven om het aantal camera’s in de openbare ruimte maar uit te blijven breiden?

Gesteld door:

Maarten Koning, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Myrthe van Mil, Student&Starter