Monde­linge vragen Vlam­pijp­a­te­liers


Indiendatum: 18 nov. 2021

Mondelinge vragen, donderdag 18 november 2021

Het college heeft afgelopen zaterdag de raad geïnformeerd dat de Vlampijpateliers per direct zijn gesloten i.v.m. de veiligheid van het gebouw. De brief geeft aan dat de elektrische installatie daarvoor de aanleiding is. De brief en de berichten in de media roepen bij ons de volgende vragen op:

1. Kunt u een nadere toelichting geven op de technische problemen en de ontstane situatie? Hoe gevaarlijk is/was deze?
2. Wat was de (directe) aanleiding om in eerste instantie werkzaamheden uit te voeren en vervolgens te beslissen tot acute sluiting over te gaan?
3. Hebben eerder inspecties plaatsgevonden waaruit deze problemen naar voren zijn gekomen? Is de problematiek met de elektrische installatie bijvoorbeeld bij het maken van de renovatieplannen naar voren gekomen? Zo nee, waarom niet?
4. Maakten de werkzaamheden die nu plaatsvonden onderdeel uit van de renovatie? Zo niet, hoe staat het met de restauratie plannen en heeft het sluiten daar invloed op?
5. Welke stappen zetten De Plaatsmaker en de gemeente om de getroffen huurders te helpen? Wie heeft daarin welke verantwoordelijkheid?
6. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat alle kunstenaars op korte termijn hun eigendommen uit het pand kunnen ophalen?

Gesteld door:
Gertjan te Hoonte, VVD
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Ellen Bijsterbosch, D66
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Cees Bos, SBU
Hester Assen, PvdA