Monde­linge vragen Vlam­pijp­a­te­liers


Indiendatum: 18 nov. 2021

Mondelinge vragen, donderdag 18 november 2021

Het college heeft afgelopen zaterdag de raad geïnformeerd dat de Vlampijpateliers per direct zijn gesloten i.v.m. de veiligheid van het gebouw. De brief geeft aan dat de elektrische installatie daarvoor de aanleiding is. De brief en de berichten in de media roepen bij ons de volgende vragen op:

1. Kunt u een nadere toelichting geven op de technische problemen en de ontstane situatie? Hoe gevaarlijk is/was deze?
2. Wat was de (directe) aanleiding om in eerste instantie werkzaamheden uit te voeren en vervolgens te beslissen tot acute sluiting over te gaan?
3. Hebben eerder inspecties plaatsgevonden waaruit deze problemen naar voren zijn gekomen? Is de problematiek met de elektrische installatie bijvoorbeeld bij het maken van de renovatieplannen naar voren gekomen? Zo nee, waarom niet?
4. Maakten de werkzaamheden die nu plaatsvonden onderdeel uit van de renovatie? Zo niet, hoe staat het met de restauratie plannen en heeft het sluiten daar invloed op?
5. Welke stappen zetten De Plaatsmaker en de gemeente om de getroffen huurders te helpen? Wie heeft daarin welke verantwoordelijkheid?
6. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat alle kunstenaars op korte termijn hun eigendommen uit het pand kunnen ophalen?

Gesteld door:
Gertjan te Hoonte, VVD
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Ellen Bijsterbosch, D66
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Cees Bos, SBU
Hester Assen, PvdA

Indiendatum: 18 nov. 2021
Antwoorddatum: 18 nov. 2021

Mondelinge vragen, donderdag 18 november 2021

Het college heeft afgelopen zaterdag de raad geïnformeerd dat de Vlampijpateliers per direct zijn gesloten i.v.m. de veiligheid van het gebouw. De brief geeft aan dat de elektrische installatie daarvoor de aanleiding is. De brief en de berichten in de media roepen bij ons de volgende vragen op:

1. Kunt u een nadere toelichting geven op de technische problemen en de ontstane situatie? Hoe gevaarlijk is/was deze?

Voorzitter! Dank voor de vragen. Het antwoord op vraag 1. Het is een buitengewoon vervelende situatie. Hoe is die ontstaan? Wij laten onze panden regelmatig controleren. Dat is een zogenaamde NEN 1010 keuring. Dat betekent dat allerlei controles plaatsvinden. Bij de Vlampijpateliers is gebleken dat op verscheidene plekken in de elektriciteitssystemen zeer onveilige situaties waren. Het risico van elektrocutie was denkbaar. Ondanks allerlei pogingen om de problemen op te lossen, hebben wij vrijdag jl. moeten constateren dat de situatie onveilig is. Wij willen daar niet mee marchanderen. Wij hebben moeten besluiten - heel vervelend - dat wij het pand moesten sluiten.

2. Wat was de (directe) aanleiding om in eerste instantie werkzaamheden uit te voeren en vervolgens te beslissen tot acute sluiting over te gaan?

De aanleiding voor de inspectie was om alles veiliger te maken. De afgelopen weken kon alles grotendeels open worden gehouden en konden de herstelwerkzaamheden worden gecombineerd met de inspectie. Echter, op een zeker moment moest worden geconstateerd dat het gebouw echt te onveilig was.


3. Hebben eerder inspecties plaatsgevonden waaruit deze problemen naar voren zijn gekomen? Is de problematiek met de elektrische installatie bijvoorbeeld bij het maken van de renovatieplannen naar voren gekomen? Zo nee, waarom niet?

Tijdens de eerdere inspecties die wij in het pand hebben uitgevoerd, zijn de gebreken niet in deze mate geconstateerd. Dit staat los van de plannen voor de renovatie. Er was sprake van een reguliere inspectie die wij bij al onze panden uitvoeren.


4. Maakten de werkzaamheden die nu plaatsvonden onderdeel uit van de renovatie? Zo niet, hoe staat het met de restauratie plannen en heeft het sluiten daar invloed op?

De huidige werkzaamheden aan de elektriciteit zijn het gevolg van de inspectie. Die hebben geen relatie met de renovatie. Wij verwachten dat begin 2022 de plannen voor de renovatie klaar zijn. De oplevering zal in 2023 zijn. Het allerbelangrijkste is de vraag hoe wij er nu voor staan. Vandaag is een alternatieve technische oplossing bedacht. Die wordt op dit moment geïnstalleerd. Dat betekent dat alles ernaar uitziet dat morgen de gebruikers het pand weer in kunnen gaan. Dat hebben wij de gebruikers vanmiddag gezegd.


5. Welke stappen zetten De Plaatsmaker en de gemeente om de getroffen huurders te helpen? Wie heeft daarin welke verantwoordelijkheid?
6. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat alle kunstenaars op korte termijn hun eigendommen uit het pand kunnen ophalen?

Wij hebben intensief contact met DePlaatsmaker, de huurder. De kunstenaars zijn daar onderhuurder van. Er zijn bijeenkomsten geweest die in goede harmonie zijn verlopen, ondanks het vervelende besluit. Op dit moment wordt keihard gewerkt aan een alternatieve installatie. Dat betekent dat de huurders morgen weer van het pand gebruik kunnen maken.


Gesteld door:
Gertjan te Hoonte, VVD
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Ellen Bijsterbosch, D66
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Cees Bos, SBU
Hester Assen, PvdA