Monde­linge vragen Open­stelling wandelpad Zuiderpark Haar­zuilens


Indiendatum: 18 nov. 2021

Mondelinge vragen 8, 18 november 2021

In deze raad hebben partijen als de Partij voor de Dieren al vaak aandacht gevraagd voor de uitbreiding van de golfclub in Haarzuilens. Een uitbreiding ten koste van honderden monumentale bomen en ten koste van het leefgebied van vele dieren. Het Zuiderpark is een integraal onderdeel van het door de wet beschermd dorpsgezicht Haarzuilens. De uitbreiding wordt nog steeds doorgezet en inmiddels zijn de uitleggebieden van de golfbaan in gebruik.

Bij de plannen en het toestaan van uitbreiding van de golfclub is afgesproken hieraan de voorwaarde te verbinden om in het Zuiderpark een wandelroute publiek toegankelijk te maken en om de Haarlaan toegankelijk te maken als fietsroute.

De werkgroep Odenvelt tot den Ham wees de gemeenteraadsleden er onlangs op dat aan deze voorwaarden nog steeds niet wordt voldaan.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Op welke manier zijn deze voorwaarden juridisch vastgelegd?

2. Wat heeft het college al gedaan en wat kan het college nog gaan doen om te zorgen dat de golfclub zich aan de afgesproken voorwaarden houdt?

3. Kan het college toezeggen op korte termijn met de golfclub in gesprek te gaan en hen vragen het wandelpad en de Haarlaan zoals afgesproken alsnog per direct open te stellen?

4. Er zijn ongeveer 800 bomen gekapt. Is de compensatie daarvan inmiddels gerealiseerd, hoe en waar?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Erwin Virginia, GroenLinks