Schrif­te­lijke vragen Van banen naar lanen en Wat ruist er in het struik­gewas?


Indiendatum: 23 nov. 2021

Schriftelijke vragen 280/2021

De fracties van VVD, Partij voor de Dieren, D66, PvdA, CDA en Student & Starter zijn groot voorstander van het planten van meer bomen in onze gemeente. Het is ons dan ook opgevallen dat er in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn behoorlijk wat plekken zijn waar het toevoegen van (nieuwe) bomen een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid. Ons oog is voor deze vragen gevallen op een aantal doorgaande wegen waarbij de (midden-) bermen zich mogelijk zouden lenen voor het toevoegen van bomen. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar eventuele negatieve effecten zoals gevolgen voor de verkeersveiligheid.

In de bijlage zijn foto’s te vinden van de situaties waar we in ieder geval aan denken. Echter, zijn onze vragen breder bedoeld en mogelijk van toepassing op de rest van de gemeente.

1. Is het college het met ons eens dat het toevoegen van bomen om heel veel redenen waardevol is?

In de bijlage zijn foto’s te vinden van de Landschapsbaan, Burgemeester Middelweerdbaan, Vleutensebaan en de Veldhuizerweg. Hier valt ons op dat de bermen geschikt zouden kunnen zijn voor het toevoegen van bomen.

2. Is het college met ons eens dat deze locaties in aanmerking komen voor het toevoegen van bomen in de bermen? Zo nee, waarom niet?

3. Welke mogelijkheden ziet het college om dit op (korte) termijn te doen? Zo ja, is het college daartoe bereid? Zo nee, waarom niet?

4. Welke andere kansen ziet het college (ook buiten Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn) om in bermen langs wegen meer bomen toe te voegen?

De laatste foto in de bijlage is van de Langerakbaan. Hier is al vaker het initiatief genomen om meer bomen te planten. De gemeente heeft in eerdere antwoorden laten weten geen mogelijkheden te zien. We zijn nu drie jaar verder en hebben toch nog een vraag:

5. Welke mogelijkheden zijn er (anno 2021) om de Langerakbaan toch een groenere uitstraling te geven? Ziet het college bijvoorbeeld mogelijkheden om (toch) bomen of struiken in de (midden-)berm van de Langerakbaan toe te voegen?

Tot slot nog een vraag over struiken. In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern is het initiatief genomen om voor beide wijken in kaart te brengen waar struikgewas kan worden toegevoegd. We begrijpen dat voor de financiering van deze nieuwe struiken een beroep moet worden gedaan op het Initiatievenfonds.

6. Is het college het met de VVD eens dat de vergroening van beide wijken gewoon onderdeel zou moeten zijn van de ruimtelijke ontwikkeling en dat hiervoor een beroep kan worden gedaan op bestaande middelen (bijvoorbeeld vanuit de GREX Leidsche Rijn). Zo nee, waarom niet en is het college in dat geval bereid de kosten voor het struikeninitiatief vanuit de lopende groenbegroting te dekken?

Dimitri Gilissen, VVD
Gertjan te Hoonte, VVD
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hind Dekker-Abdulaziz, D66
Ilse Raaijmakers, PvdA
Jantine Zwinkels, CDA
Tessa Sturkenboom, Student & Starter