Monde­linge vragen Geen Zwarte Piet in Utrecht


Indiendatum: 17 nov. 2022

Mondelinge vragen 3, 17 november 2022

Zwarte Piet is racisme. Deze racistische karikatuur is een stereotyperende weergave van een zwart tot slaaf gemaakt persoon. Er is al bijna 100 jaar verzet tegen Zwarte Piet en verschillende actiegroepen, waaronder Nederland wordt beter, zetten zich al jaren in om het een racistisch vrij feest te maken. Met succes want steeds meer dorpen, steden en gemeenten doen afstand van Zwarte piet. Ook onze eigen stad. Zo is in Motie 106/2020 aangenomen waarin o.a. is vastgesteld dat er in Utrecht geen ruimte is voor Zwarte Piet. Hierin is ook besloten dat we als gemeente niet meer participeren, in de vorm van aanwezigheid van leden van het college, directe of indirecte subsidiëring en vergunningverlening aan Sinterklaasfeesten met Zwarte Piet.

Echter waren er bij de Sinterklaasintocht van Sint Intocht Utrecht op zondag 13 november Pieten die een afropruik droegen. Hierdoor hebben de Pieten toch raciale kenmerken en wordt de racistische karikatuur, waarvan we hebben afgesproken deze in Utrecht in de ban te doen, vooralsnog in stand gehouden.

  1. Is de wethouder op de hoogte van de aanwezigheid van pieten met afropruiken bij de Sinterklaasintocht?
  2. Is de wethouder het met ons eens dat ook kenmerken zoals een afropruik, oorbellen en lippenstift onderdeel zijn van een raciaal karikatuur en dat hier geen plek voor moet zijn in onze stad?
  3. Kick-Out Zwarte Piet heeft op 11 november een toolkit gelanceerd met o.a. informatie en (lees)tips die waardevol zijn bij het bestrijden van zwarte piet-racisme. Is de wethouder bereid de toolkit van Kick-Out Zwarte Piet onder de aandacht te brengen bij relevante ambtenaren en partners? Indien nee, waarom niet?
  4. Is de wethouder al in gesprek gegaan met Sint Intocht Utrecht? Zo niet, is de wethouder van plan dit te doen? En volgen er consequenties voor Sint Intocht Utrecht?
  5. Wat gaat de wethouder doen om ervoor te zorgen dat volgende Sinterklaasfeesten vrij zijn van raciale karikaturen en een feest is voor alle kinderen in Utrecht?

Noura Oul Fakir, BIJ1
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Melody Deldjou-Fard, GroenLinks
Bina Chirino, ChristenUnie
Beau Nederhand, Volt
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Esma Kendir, Student & Starter

Indiendatum: 17 nov. 2022
Antwoorddatum: 17 nov. 2022

Mondelinge vragen 3, 17 november 2022

Zwarte Piet is racisme. Deze racistische karikatuur is een stereotyperende weergave van een zwart tot slaaf gemaakt persoon. Er is al bijna 100 jaar verzet tegen Zwarte Piet en verschillende actiegroepen, waaronder Nederland wordt beter, zetten zich al jaren in om het een racistisch vrij feest te maken. Met succes want steeds meer dorpen, steden en gemeenten doen afstand van Zwarte piet. Ook onze eigen stad. Zo is in Motie 106/2020 aangenomen waarin o.a. is vastgesteld dat er in Utrecht geen ruimte is voor Zwarte Piet. Hierin is ook besloten dat we als gemeente niet meer participeren, in de vorm van aanwezigheid van leden van het college, directe of indirecte subsidiëring en vergunningverlening aan Sinterklaasfeesten met Zwarte Piet.

Echter waren er bij de Sinterklaasintocht van Sint Intocht Utrecht op zondag 13 november Pieten die een afropruik droegen. Hierdoor hebben de Pieten toch raciale kenmerken en wordt de racistische karikatuur, waarvan we hebben afgesproken deze in Utrecht in de ban te doen, vooralsnog in stand gehouden.

1. Is de wethouder op de hoogte van de aanwezigheid van pieten met afropruiken bij de Sinterklaasintocht?

Antwoord: Ik dank de vragenstellers voor de vragen, alsmede voor het attenderen op deze problematiek. Gevraagd is of ik op de hoogte ben van de aanwezigheid op de sinterklaasintocht van pieten met pruiken. Het antwoord op deze vraag is nee. Ik wist dat niet. Ik was er eerlijk gezegd verbaasd over. Wij hebben contact opgenomen met de organiserende stichting van deze sinterklaasintocht. Die heeft gezegd dat er geen pieten met pruiken hebben deelgenomen aan de intocht, maar dat er wel enkele pruiken met zwart haar zijn verstrekt, sommige daarvan met krullen, maar dat lippenstift en oorbellen geen onderdeel uitmaakten van de uitdossingen.

2. Is de wethouder het met ons eens dat ook kenmerken zoals een afropruik, oorbellen en lippenstift onderdeel zijn van een raciaal karikatuur en dat hier geen plek voor moet zijn in onze stad?

Antwoord: Ja, daar zou in deze stad geen plek voor moeten zijn.

3. Kick-Out Zwarte Piet heeft op 11 november een toolkit gelanceerd met o.a. informatie en (lees)tips die waardevol zijn bij het bestrijden van zwarte piet-racisme. Is de wethouder bereid de toolkit van Kick-Out Zwarte Piet onder de aandacht te brengen bij relevante ambtenaren en partners? Indien nee, waarom niet?

Antwoord: Gevraagd is ook of ik de toolkit van Kick Out Zwarte Piet onder de aandacht wil brengen. Ja, dat zal ik doen. Ik moet daar wel bij zeggen dat de betrokken website nu niet goed werkt. De vraag of wij met Sint Intocht Utrecht in gesprek zijn, is al beantwoord. Wij zullen met deze organisatie ook het gebruik van pruiken met zwart haar bespreken. Ik vind net als de vragenstellers dat Sinterklaas voor ieder kind een feest moet zijn. Volgens mij levert de organisatie van de intocht daar een belangrijke bijdrage aan.

4. Is de wethouder al in gesprek gegaan met Sint Intocht Utrecht? Zo niet, is de wethouder van plan dit te doen? En volgen er consequenties voor Sint Intocht Utrecht?

Antwoord: Zie antwoord vraag 5.

5. Wat gaat de wethouder doen om ervoor te zorgen dat volgende Sinterklaasfeesten vrij zijn van raciale karikaturen en een feest is voor alle kinderen in Utrecht?

Antwoord: Gevraagd is ook wat ik eraan zal doen om de volgende sinterklaasfeesten vrij te laten zijn van raciale karikaturen. Wij stimuleren een inclusief sinterklaasfeest. Wij hebben dat de afgelopen jaren
onder meer gedaan door via Artikel 1 Midden-Nederland het Pietenpak te steunen. Op de website Artikel 1 Midden-Nederland is een toolkit aanwezig voor het vieren van een inclusief Sinterklaasfeest. Die brengen wij bij de organisatie van de Sintintocht onder de aandacht. Deze vragen gaan natuurlijk over organisaties, maar het kan ook zijn dat individuele inwoners van een gemeente zich verkleden als een kwetsende karikatuur. Dat is een verschijnsel waar wij niet tegen kunnen optreden. Maar net als de vragenstellers vind ik daar wel wat van. Ik wil daarom mensen oproepen om dat niet te doen en om er vooral gezamenlijk voor te zorgen dat Sinterklaas voor ieder kind een feest is.

Noura Oul Fakir, BIJ1
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Melody Deldjou-Fard, GroenLinks
Bina Chirino, ChristenUnie
Beau Nederhand, Volt
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Esma Kendir, Student & Starter