Monde­linge vragen Geen Zwarte Piet in Utrecht


Indiendatum: 17 nov. 2022

Mondelinge vragen 3, 17 november 2022

Zwarte Piet is racisme. Deze racistische karikatuur is een stereotyperende weergave van een zwart tot slaaf gemaakt persoon. Er is al bijna 100 jaar verzet tegen Zwarte Piet en verschillende actiegroepen, waaronder Nederland wordt beter, zetten zich al jaren in om het een racistisch vrij feest te maken. Met succes want steeds meer dorpen, steden en gemeenten doen afstand van Zwarte piet. Ook onze eigen stad. Zo is in Motie 106/2020 aangenomen waarin o.a. is vastgesteld dat er in Utrecht geen ruimte is voor Zwarte Piet. Hierin is ook besloten dat we als gemeente niet meer participeren, in de vorm van aanwezigheid van leden van het college, directe of indirecte subsidiƫring en vergunningverlening aan Sinterklaasfeesten met Zwarte Piet.

Echter waren er bij de Sinterklaasintocht van Sint Intocht Utrecht op zondag 13 november Pieten die een afropruik droegen. Hierdoor hebben de Pieten toch raciale kenmerken en wordt de racistische karikatuur, waarvan we hebben afgesproken deze in Utrecht in de ban te doen, vooralsnog in stand gehouden.

  1. Is de wethouder op de hoogte van de aanwezigheid van pieten met afropruiken bij de Sinterklaasintocht?
  2. Is de wethouder het met ons eens dat ook kenmerken zoals een afropruik, oorbellen en lippenstift onderdeel zijn van een raciaal karikatuur en dat hier geen plek voor moet zijn in onze stad?
  3. Kick-Out Zwarte Piet heeft op 11 november een toolkit gelanceerd met o.a. informatie en (lees)tips die waardevol zijn bij het bestrijden van zwarte piet-racisme. Is de wethouder bereid de toolkit van Kick-Out Zwarte Piet onder de aandacht te brengen bij relevante ambtenaren en partners? Indien nee, waarom niet?
  4. Is de wethouder al in gesprek gegaan met Sint Intocht Utrecht? Zo niet, is de wethouder van plan dit te doen? En volgen er consequenties voor Sint Intocht Utrecht?
  5. Wat gaat de wethouder doen om ervoor te zorgen dat volgende Sinterklaasfeesten vrij zijn van raciale karikaturen en een feest is voor alle kinderen in Utrecht?

Noura Oul Fakir, BIJ1
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Melody Deldjou-Fard, GroenLinks
Bina Chirino, ChristenUnie
Beau Nederhand, Volt
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Esma Kendir, Student & Starter