Monde­linge vragen Geluids­overlast festival Haar­rijn­seplas


Indiendatum: 1 sep. 2022

Mondelinge vragen 3, 1 september 2022

Afgelopen vrijdag en zaterdag vond aan de Haarrijnseplas een festival plaats dat in de wijde omtrek voor geluidsoverlast zorgde. Volgens het AD/UN, dat zich onder meer baseert op verschillende tweets, regende het in elk geval op vrijdag klachten uit Vleuten en Leidsche Rijn, en waren er veel meldingen in de gemeentelijke Slim Melden-app. Omwonenden klaagden over een veel te hard geluid, dat een piek van 66dB bereikte bij een inwoner thuis. De Partij voor de Dieren brengt al jaren het probleem van geluidsoverlast door festivals ter sprake.

De Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, de PvdA, GroenLinks en het CDA hebben de volgende vragen:

1. Herkent het college het probleem van de enorme geluidsoverlast? Zo nee, waarom niet?

2. Hoe verhoudt de meting van 66dB door een inwoner op 2 kilometer afstand zich tot de in de vergunning toegestane limiet?

3. Waren er bij het festival handhavers van de gemeente aanwezig en in hoeverre hebben zij overtredingen geconstateerd met betrekking tot te hard geluid en daartegen opgetreden?

4. Is het college bereid om zo snel mogelijk een samenhangend festivalbeleid aan de raad voor te leggen, met daarin in elk geval ook regels en voorwaarden voor festivals in parken, maximale geluidsniveaus, communicatie naar omwonenden en handhaving, liefst nog voorafgaand aan het volgend festivalseizoen? Zo nee, waarom niet?

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Mohamed Talhaoui, PvdA
Mahaar Fattal, GroenLinks
Bert van Steeg, CDA

Indiendatum: 1 sep. 2022
Antwoorddatum: 1 sep. 2022

Mondelinge vragen 3, 1 september 2022

Afgelopen vrijdag en zaterdag vond aan de Haarrijnseplas een festival plaats dat in de wijde omtrek voor geluidsoverlast zorgde. Volgens het AD/UN, dat zich onder meer baseert op verschillende tweets, regende het in elk geval op vrijdag klachten uit Vleuten en Leidsche Rijn, en waren er veel meldingen in de gemeentelijke Slim Melden-app. Omwonenden klaagden over een veel te hard geluid, dat een piek van 66dB bereikte bij een inwoner thuis. De Partij voor de Dieren brengt al jaren het probleem van geluidsoverlast door festivals ter sprake.

De Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, de PvdA, GroenLinks en het CDA hebben de volgende vragen:

1. Herkent het college het probleem van de enorme geluidsoverlast? Zo nee, waarom niet?

Eerst wil ik benadrukken dat ik het heel vervelend vind dat Utrechters hinder hebben ondervonden van het evenement. Ik heb dat punt vaak horen noemen. Het is bij dergelijke evenementen een bekend verschijnsel dat sommigen er graag naartoe gaan en ervan genieten, maar dat anderen er hinder van ondervinden. Ik weet dat een groep Utrechters overlast heeft ervaren. Er zijn 275 meldingen gedaan van geluidsoverlast afkomstig van het festival in Haarrijn.

2. Hoe verhoudt de meting van 66dB door een inwoner op 2 kilometer afstand zich tot de in de vergunning toegestane limiet?

Volgens de metingen heeft het evenement zich aan de geluidsnormen gehouden. Wij verwachten dat de atmosferische en meteorologische factoren - bewolking en wind - van buiten de invloedsfeer van het evenement een rol hebben gespeeld bij het dragen van het geluid. Op basis van de meldingen en de waarnemingen van de organisatoren van het evenement is geprobeerd het geluid aan te passen, maar dat heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Met geluidsmetingen en het geven van informatie proberen wij de overlast te verminderen. Het valt niet uit te sluiten dat sommige omwonenden overlast blijven ondervinden.

3. Waren er bij het festival handhavers van de gemeente aanwezig en in hoeverre hebben zij overtredingen geconstateerd met betrekking tot te hard geluid en daartegen opgetreden?

Het is een groot evenement. Gemeentelijke adviseurs zijn erbij aanwezig om toezicht te houden. Zij hebben geen overtreding van de geluidsnormen geconstateerd.

4. Is het college bereid om zo snel mogelijk een samenhangend festivalbeleid aan de raad voor te leggen, met daarin in elk geval ook regels en voorwaarden voor festivals in parken, maximale geluidsniveaus, communicatie naar omwonenden en handhaving, liefst nog voorafgaand aan het volgend festivalseizoen? Zo nee, waarom niet?

Namens het college ga ik graag aan de slag om het evenementenbeleid in Utrecht steviger te maken. Het spreekt voor zichzelf dat er behoorlijk wat te doen is. De huidige situatie is zowel voor omwonenden als voor bezoekers en organisatoren verre van optimaal. Zoals in het coalitieakkoord staat, gaan wij aan de slag met het opstellen van
locatieprofielen. Er zijn nog veel meer punten die het evenementenbeleid in Utrecht kunnen verstevigen. Het doel is de balans te vinden tussen leefbaarheid en levendigheid. Het college voelt die urgentie, maar ik kan niet beloven dat het al voor het komende festivalseizoen zover is. Vanwege het gebrek aan capaciteit en het grote belang van een zorgvuldig en goed gedragen proces is dat voor de gemeente helaas niet haalbaar.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Mohamed Talhaoui, PvdA
Mahaar Fattal, GroenLinks
Bert van Steeg, CDA