Monde­linge vragen Geluids­overlast festival Haar­rijn­seplas


Indiendatum: 1 sep. 2022

Mondelinge vragen 3, 1 september 2022

Afgelopen vrijdag en zaterdag vond aan de Haarrijnseplas een festival plaats dat in de wijde omtrek voor geluidsoverlast zorgde. Volgens het AD/UN, dat zich onder meer baseert op verschillende tweets, regende het in elk geval op vrijdag klachten uit Vleuten en Leidsche Rijn, en waren er veel meldingen in de gemeentelijke Slim Melden-app. Omwonenden klaagden over een veel te hard geluid, dat een piek van 66dB bereikte bij een inwoner thuis. De Partij voor de Dieren brengt al jaren het probleem van geluidsoverlast door festivals ter sprake.

De Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, de PvdA, GroenLinks en het CDA hebben de volgende vragen:

1. Herkent het college het probleem van de enorme geluidsoverlast? Zo nee, waarom niet?

2, Hoe verhoudt de meting van 66dB door een inwoner op 2 kilometer afstand zich tot de in de vergunning toegestane limiet?

3. Waren er bij het festival handhavers van de gemeente aanwezig en in hoeverre hebben zij overtredingen geconstateerd met betrekking tot te hard geluid en daartegen opgetreden?

4. Is het college bereid om zo snel mogelijk een samenhangend festivalbeleid aan de raad voor te leggen, met daarin in elk geval ook regels en voorwaarden voor festivals in parken, maximale geluidsniveaus, communicatie naar omwonenden en handhaving, liefst nog voorafgaand aan het volgend festivalseizoen? Zo nee, waarom niet?

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Mohamed Talhaoui, PvdA
Mahaar Fattal, GroenLinks
Bert van Steeg, CDA