Monde­linge vragen Rechter trekt streep door festival Wilhel­minapark


Indiendatum: 1 sep. 2022

Mondelinge vragen 2, 1 september 2022

In het Wilhelminapark zou van 9 tot en met 11 september een bierfestival plaatsvinden. De gemeente verleende een vergunning, maar na een bezwaar van stichting Wilhelminapark en een omwonende heeft de Rechtbank Utrecht de vergunning na een spoedprocedure geschorst. De rechter deed een zeer kritische uitspraak: het Wilhelminapark wordt als Rijksmonument onvoldoende beschermd. De bodem van het park is aan het verdichten met negatieve gevolgen voor bomen, planten en grasweides. Ondertussen staat de gemeente alleen al in september twee festivals toe in het Wilhelminapark. “Verder ontbreekt het volgens de rechter aan een samenhangend beeld van het totaal aan opeenvolgende evenementen dat in het park wordt toegestaan”, zo schrijft ook DUIC. De Partij voor de Dieren vraagt al jaren om een samenhangend festivalbeleid.

De Partij voor de Dieren, Volt, Bij1 en het CDA hebben de volgende vragen:

1. Legt het college zich neer bij de uitspraak van de rechter, of gaat het in beroep? Indien dat laatste: waarom?

2. In hoeverre herkent het college het oordeel van de rechter dat de bodem van het Wilhelminapark aan het verdichten is en dat de gemeente niet aan een oplossing werkt?

3. Wat vindt het college van de uitspraak van de rechter dat de gemeente Utrecht het bijzondere karakter van het Wilhelminapark als Rijksmonument miskent en dat het aan een samenhangend beeld van het totaal aan opeenvolgende evenementen ontbreekt, m.a.w. dat er dus geen samenhangend festivalbeleid is?

4. Hoe gaat het college opvolging geven aan de kritiek van de rechter, of is het college van plan de uitspraak terzijde te leggen?

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Anton Stam, Volt
Myrthe Minnaert, Bij1
Bert van Steeg, CDA

Indiendatum: 1 sep. 2022
Antwoorddatum: 1 sep. 2022

Mondelinge vragen 2, 1 september 2022

In het Wilhelminapark zou van 9 tot en met 11 september een bierfestival plaatsvinden. De gemeente verleende een vergunning, maar na een bezwaar van stichting Wilhelminapark en een omwonende heeft de Rechtbank Utrecht de vergunning na een spoedprocedure geschorst. De rechter deed een zeer kritische uitspraak: het Wilhelminapark wordt als Rijksmonument onvoldoende beschermd. De bodem van het park is aan het verdichten met negatieve gevolgen voor bomen, planten en grasweides. Ondertussen staat de gemeente alleen al in september twee festivals toe in het Wilhelminapark. “Verder ontbreekt het volgens de rechter aan een samenhangend beeld van het totaal aan opeenvolgende evenementen dat in het park wordt toegestaan”, zo schrijft ook DUIC. De Partij voor de Dieren vraagt al jaren om een samenhangend festivalbeleid.

De Partij voor de Dieren, Volt, Bij1 en het CDA hebben de volgende vragen:

1. Legt het college zich neer bij de uitspraak van de rechter, of gaat het in beroep? Indien dat laatste: waarom?

Wij kunnen ons vinden in de kritiek van de rechter. Daarom kiezen wij ervoor het park te mijden. In goed overleg met de Utrechtse evenementenvereniging is bepaald om voorlopig alternatieven voor het park te zoeken. Het betreft een voorlopige voorziening in afwachting van de uitspraak op de bezwaarprocedure. Het bezwaar gaat nog door. Daarop kan ik niet vooruitlopen, zolang de procedure gaande is. Deze procedure loopt echter te lang voor het bierfestival. Daarom zoeken wij in goed overleg naar een
alternatieve locatie.

2. In hoeverre herkent het college het oordeel van de rechter dat de bodem van het Wilhelminapark aan het verdichten is en dat de gemeente niet aan een oplossing werkt?

Het college erkent het oordeel van de rechter dat de bodem van het Wilhelminapark aan het verdichten is. In 2019 zijn lucht en meststoffen in de ondergrond gebracht waardoor de bomen beter groeien. Wij overleggen altijd met de organisatoren hoe wij het park zo goed mogelijk kunnen beschermen. De precieze stand van zaken en de aanpak van de bodemverdichting hebben wij op deze termijn niet voldoende kunnen achterhalen. Wij komen hierop op korte termijn op terug.

3. Wat vindt het college van de uitspraak van de rechter dat de gemeente Utrecht het bijzondere karakter van het Wilhelminapark als Rijksmonument miskent en dat het aan een samenhangend beeld van het totaal aan opeenvolgende evenementen ontbreekt, m.a.w. dat er dus geen samenhangend festivalbeleid is?

Wij miskennen het bijzondere karakter van het Wilhelminapark als rijksmonument niet. Om er evenementen te kunnen organiseren, leggen wij aanvullende voorwaarden op. Volgens ons kan het reguliere gebruik van de grote weide en de wandelpaden worden aangevuld met gebruik door evenementen. Dat hebben wij volgens de rechter in ons besluit onvoldoende gemotiveerd. Wij erkennen zeker dat het op sommige plaatsen inzake evenementen piept en kraakt. Daarom zullen wij, zoals in het coalitieakkoord staat, aan de slag gaan om een samenhangend evenementenbeleid te bewerkstelligen. Wij willen vaart maken met het opstellen van locatieprofielen. Wij zullen de raad daarover later dit jaar informeren.

4. Hoe gaat het college opvolging geven aan de kritiek van de rechter, of is het college van plan de uitspraak terzijde te leggen?

Wij leggen de uitspraak van de rechter zeker niet naast ons neer. Die uitspraak toont ons de urgentie en motiveert ons om vaart te maken met het opstellen van locatieprofielen voor evenementen, om een goede afweging te kunnen maken van de mogelijkheden voor evenementen in de stad, om de spreiding daarvan te stimuleren en om de balans van leefbaarheid en levendigheid goed te kunnen bewaken.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Anton Stam, Volt
Myrthe Minnaert, Bij1
Bert van Steeg, CDA