Monde­linge vragen Rechter trekt streep door festival Wilhel­minapark


Indiendatum: 1 sep. 2022

Mondelinge vragen 2, 1 september 2022

In het Wilhelminapark zou van 9 tot en met 11 september een bierfestival plaatsvinden. De gemeente verleende een vergunning, maar na een bezwaar van stichting Wilhelminapark en een omwonende heeft de Rechtbank Utrecht de vergunning na een spoedprocedure geschorst. De rechter deed een zeer kritische uitspraak: het Wilhelminapark wordt als Rijksmonument onvoldoende beschermd. De bodem van het park is aan het verdichten met negatieve gevolgen voor bomen, planten en grasweides. Ondertussen staat de gemeente alleen al in september twee festivals toe in het Wilhelminapark. “Verder ontbreekt het volgens de rechter aan een samenhangend beeld van het totaal aan opeenvolgende evenementen dat in het park wordt toegestaan”, zo schrijft ook DUIC. De Partij voor de Dieren vraagt al jaren om een samenhangend festivalbeleid.

De Partij voor de Dieren, Volt, Bij1 en het CDA hebben de volgende vragen:

1. Legt het college zich neer bij de uitspraak van de rechter, of gaat het in beroep? Indien dat laatste: waarom?

2. In hoeverre herkent het college het oordeel van de rechter dat de bodem van het Wilhelminapark aan het verdichten is en dat de gemeente niet aan een oplossing werkt?

3. Wat vindt het college van de uitspraak van de rechter dat de gemeente Utrecht het bijzondere karakter van het Wilhelminapark als Rijksmonument miskent en dat het aan een samenhangend beeld van het totaal aan opeenvolgende evenementen ontbreekt, m.a.w. dat er dus geen samenhangend festivalbeleid is?

4. Hoe gaat het college opvolging geven aan de kritiek van de rechter, of is het college van plan de uitspraak terzijde te leggen?

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Anton Stam, Volt
Myrthe Minnaert, Bij1
Bert van Steeg, CDA