Schrif­te­lijke vragen Vuelta in Utrecht


Indiendatum: 31 aug. 2022

Schriftelijke vragen 148/2022

Vrijdag 19 augustus jl. ging de Ronde van Spanje (Vuelta) van start in Utrecht. Geen van de fractieleden van de Partij voor de Dieren was aanwezig, maar we vernamen dat veel mensen ervan genoten hebben. Onze fractie ontving veel berichten over het vervuilende karakter en andere minder gelukkige aspecten van de Vuelta. De Partij voor de Dieren heeft de Vuelta altijd een vervuilend massa-evenement genoemd. We hebben daarom de volgende vragen:

1. De gemeente noemt de start duurzaam vanwege de groene reclamekaravaan en dat er geen bidons in het publiek mochten worden gegooid. Wat was er nog meer duurzaam aan de Vuelta in Utrecht?

2. Bij de ploegenpresentatie gingen wielrenners met boten over de Singel. In hoeverre waren deze boten elektrisch?

3. We zagen berichten over het grootschalige gebruik van dieselaggregaten. Hoeveel van deze dieselaggregaten zijn er in het hele weekend gebruikt?

4. Er werd geklaagd dat het Ledig Erf een zee van plastic afval was. Waarom is er niet gestuurd op het gebruik van duurzame alternatieven zoals statiegeldbekers?

5. Waar elders was er veel zwerfafval en hoe had dit voorkomen kunnen worden? Is al het zwerfafval opgeruimd? Is ook het afval opgeruimd dat in bosjes, bermen en water belandde? Zo nee, waarom niet?

6. Na de etappes in Nederland ging de ronde verder in Spanje. Hoe duurzaam vindt het college het dat iedereen met het vliegtuig naar Spanje is gereisd (nadat iedereen dus eerst naar Nederland is gevlogen)?

7. Vanwege plastic afval, dieselaggregaten, volgauto’s op fossiele brandstoffen en extra vliegreizen is de Groene Karavaan in de media een vorm van greenwashing genoemd. Hoe reageert het college hierop?

8. Onder meer aan de Maliebaan zijn boomstammen ingepakt om zo uitingen van de Vuelta en U900 te kunnen tonen. Welk materiaal is hier gebruikt? En in hoeverre heeft een ecoloog meegedacht of dit schade zou kunnen opleveren aan de boomstammen zelf alsook het leven op de bomen?

9. Op het Brusselplein is een afbeelding aangebracht van een stier die achter een vlag aanrent. Waarom is ervoor gekozen om het stierenvechten – wat een gruwelijke vorm van dierenleed is – op deze manier te verheerlijken?

10.Rond deze afbeelding zijn vervolgens teksten op basis van krijt aangebracht die aangeven dat stierenvechten een vorm van dierenleed is. Waarom en op basis van welke regelgeving heeft de gemeente deze teksten verwijderd? Voor zover wij weten is het aanbrengen van krijt in de openbare ruimte namelijk toegestaan.

11.Sponsoren van de Vuelta zijn onder meer een autoproducent, een varkensslachter, een kunstmestbedrijf en een energiebedrijf. Waren er medewerkers van deze bedrijven aanwezig en welke ruimte kregen zij om hun bedrijfsvoering bekender te maken?

12. Wij hebben vernomen dat er geen rolstoelplaatsen op tribune waren, terwijl de Vuelta nota bene het Fonds Gehandicaptensport sponsorde. Klopt het dat er geen rolstoelplaatsen op de tribune waren? En is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit inmiddels ondenkbaar zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet?

13. De Vuelta zou de gemeente 2,35 miljoen euro kosten. De aangenomen motie M51/2021 bepaalde dat er niet méér geld dan dat uitgegeven mocht worden. Kan het college toelichten hoeveel de Vuelta uiteindelijk heeft gekost? Zijn de uitgaven onder het maximum gebleven?

14.In de Volkskrant van 20 augustus jl. zegt een woordvoerder van de gemeente Utrecht dat het werk van gemeentelijke medewerkers niet is meegerekend. De inzet van ambtenaren van onder meer de afdelingen vergunningen, sport en economische zaken valt ‘binnen de bestaande formatie. Net als bij andere evenementen die in de stad plaatsvinden wordt hun inzet niet per evenement bijgehouden'. Dit suggereert dat er dus wel extra kosten boven de toegestane limiet zijn gemaakt. Hoe rijmt het college dit met de aangenomen motie van vraag 12?

15.De organisatie van de Tour kreeg nog onvoorziene kostenposten (toen 584.000 euro). Kan het college toezeggen dat er ditmaal geen onvoorziene kostenposten zijn voor de gemeente Utrecht? Als wel, hoe lost het college dit op? Zo nee, waarom niet?

16. Het college verwacht uiterlijk eind 2022, begin 2023 met een evaluatie van de Vuelta met de betrokken partners te komen. Is het college bereid om de Vuelta samen met de betrokken partners ook te evalueren op de onderwerpen die in deze set schriftelijke vragen aan de orde zijn gekomen? En zo ja, op welke onderwerpen specifiek? Zo nee, waarom niet?

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren