Schrif­te­lijke vragen Toekomst dB's


Indiendatum: 26 aug. 2022

Schriftelijke vragen 145/2022

Bij het aannemen van het Koersdocument Cartesius in 2017 diende GroenLinks samen met PvdD, SP en de PvdA Motie Cartesius in (2017/156) die het college opriep om dB’s en andere waardevolle functies te behouden voor het gebied Cartesiusdriehoek. Op 7 juli 2021 ontving de gemeenteraad een brief getiteld ‘Nadere informatie dB’s in relatie tot Bestemmingsplan Cartesiusdriehoek Fase 2-6’. In deze brief stond dat het helaas niet mogelijk was gebleken om dB’s te behouden in de Certesiusdriehoek maar dat er een nieuwe plek gevonden was in het Werkspoorkwartier. Letterlijk stond er: “Op de nieuwe locatie worden dB’s (inclusief oefenruimtes en poppodium), Stichting Ruis, Studio Moskou en Roots Rock Kitchen permanent gehuisvest. De eigenaar van dB’s is tevreden met deze nieuwe plek en heeft hierover contractuele afspraken, ook over langjarige huur, gemaakt met het consortium en met de eigenaar van het pand. De gemeente Utrecht draagt bij aan deze oplossing, net als grondeigenaar NS, het consortium en de eigenaar van het pand. Er wordt in deze zomer door partijen gewerkt aan het ontwerp en de inrichting. De eigenaar van het pand en de eigenaar van dB’s verwachten binnenkort hun samenwerking bekend te kunnen maken.” In november 2021 keurde de gemeenteraad van Utrecht het Bestemmingsplan Cartesius goed vlak nadat de gemeente naar buiten had gebracht dat Vlampijpstraat 63 was aangekocht als nieuwe locatie voor dB’s, Stichting Ruis, Studio Moskou en Roots Rock Kitchen. In een brief van 9 november 2021 aan de raad staat hierover: “Het consortium Cartesiusdriehoek C.V., Gemeente Utrecht en grondeigenaar NS zijn samen met dB’s tot een duurzame oplossing gekomen waarin de muzikale broedplaats voor de stad behouden blijft. De broedplaats kan dicht bij de huidige locatie blijven en haar betekenisvolle functie de komende jaren voortzetten. De nieuwe, aangekochte locatie is de Vlampijpstraat 63, waar tot voor kort partycentrum Perla Palace was gehuisvest.” De wethouder beloofde tijdens de raadsvergadering dat er snel meer duidelijkheid zou komen over m2, huurprijs en, niet onbelangrijk, dat de nieuwe locatie klaar zou zijn voordat dB’s het huidige CAB gebouw moet verlaten. Daarna bleef het stil. Geen nieuws is goed nieuws zegt men maar het belang van dB’s voor onze stad is evident. En wij vinden het van belang dat beloften gestand gedaan worden. En omdat er tot op heden geen verbouw activiteiten zijn aan de Vlampijpstraat hebben de fracties van GroenLinks, PvdA, Volt, CDA, PvdD, S&S, Utrecht Solidair en D66 de volgende vragen:

  1. Wanneer verwacht men te starten met de verbouwing van Vlampijpstraat 63 en hoe lang zullen de werkzaamheden naar verwachting duren?
  2. Is bekend tot wanneer dB’s op de huidige locatie kan blijven zitten?
  3. En, daarmee samenhangend, is al duidelijk wanneer de nieuwe locatie klaar is? En welke garanties zijn er dat de bedrijfsvoering van dB’s door kan gaan tot aan de verhuizing, zoals eerder toegezegd.

Pepijn Zwanenberg GroenLinks
Lisanne Snippe, PvdD
Hester Assen, PvdA
Linda Bode, Volt
Jantine Zwinkels, CDA
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Dirk-Jan van Vliet, D66

Indiendatum: 26 aug. 2022
Antwoorddatum: 21 okt. 2022

Schriftelijke vragen 145/2022

Bij het aannemen van het Koersdocument Cartesius in 2017 diende GroenLinks samen met PvdD, SP en de PvdA Motie Cartesius in (2017/156) die het college opriep om dB’s en andere waardevolle functies te behouden voor het gebied Cartesiusdriehoek. Op 7 juli 2021 ontving de gemeenteraad een brief getiteld ‘Nadere informatie dB’s in relatie tot Bestemmingsplan Cartesiusdriehoek Fase 2-6’. In deze brief stond dat het helaas niet mogelijk was gebleken om dB’s te behouden in de Certesiusdriehoek maar dat er een nieuwe plek gevonden was in het Werkspoorkwartier. Letterlijk stond er: “Op de nieuwe locatie worden dB’s (inclusief oefenruimtes en poppodium), Stichting Ruis, Studio Moskou en Roots Rock Kitchen permanent gehuisvest. De eigenaar van dB’s is tevreden met deze nieuwe plek en heeft hierover contractuele afspraken, ook over langjarige huur, gemaakt met het consortium en met de eigenaar van het pand. De gemeente Utrecht draagt bij aan deze oplossing, net als grondeigenaar NS, het consortium en de eigenaar van het pand. Er wordt in deze zomer door partijen gewerkt aan het ontwerp en de inrichting. De eigenaar van het pand en de eigenaar van dB’s verwachten binnenkort hun samenwerking bekend te kunnen maken.” In november 2021 keurde de gemeenteraad van Utrecht het Bestemmingsplan Cartesius goed vlak nadat de gemeente naar buiten had gebracht dat Vlampijpstraat 63 was aangekocht als nieuwe locatie voor dB’s, Stichting Ruis, Studio Moskou en Roots Rock Kitchen. In een brief van 9 november 2021 aan de raad staat hierover: “Het consortium Cartesiusdriehoek C.V., Gemeente Utrecht en grondeigenaar NS zijn samen met dB’s tot een duurzame oplossing gekomen waarin de muzikale broedplaats voor de stad behouden blijft. De broedplaats kan dicht bij de huidige locatie blijven en haar betekenisvolle functie de komende jaren voortzetten. De nieuwe, aangekochte locatie is de Vlampijpstraat 63, waar tot voor kort partycentrum Perla Palace was gehuisvest.” De wethouder beloofde tijdens de raadsvergadering dat er snel meer duidelijkheid zou komen over m2, huurprijs en, niet onbelangrijk, dat de nieuwe locatie klaar zou zijn voordat dB’s het huidige CAB gebouw moet verlaten. Daarna bleef het stil. Geen nieuws is goed nieuws zegt men maar het belang van dB’s voor onze stad is evident. En wij vinden het van belang dat beloften gestand gedaan worden. En omdat er tot op heden geen verbouw activiteiten zijn aan de Vlampijpstraat hebben de fracties van GroenLinks, PvdA, Volt, CDA, PvdD, S&S, Utrecht Solidair en D66 de volgende vragen:

1. Wanneer verwacht men te starten met de verbouwing van Vlampijpstraat 63 en hoe lang zullen de werkzaamheden naar verwachting duren?

Antwoord: Mede naar aanleiding van uw raadsvragen hebben wij de regie naar ons toe getrokken. In de afgelopen weken hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met de eigenaar van de Vlampijpstraat 63, de eigenaar van dB’s, en het consortium dat Cartesius ontwikkelt, onder leiding van de gemeente.

Er is daar overeenstemming bereikt over het ontwerp van de nieuwbouw en verbouwing van de Vlampijpstraat 63, inclusief afspraken over de concept huurovereenkomst en afspraken over hoe de bouwwerkzaamheden tussen de partijen worden verdeeld.

De voorgenomen verbouwing van de Vlampijpstraat stond onder druk vanwege de stijgende bouwkosten. Daarom gaat de gemeente Utrecht, samen met het consortium Cartesius, garant staan voor een groot deel van deze bouwkosten. Deze garantstelling komt boven op de reeds eerder toegezegde financiële bijdragen om dB’s te kunnen behouden.

Daarnaast onderzoeken we of er – naast de bijdragen vanuit de gemeente Utrecht en het consortium Cartesius – andere instellingen of mede-overheden mogelijkheden zien om de verhuizing van dB’s mee te financieren of te subsidiëren.

De eigenaar van de Vlampijpstraat 63 is inmiddels met een aannemer bezig om de bouw voor te bereiden. Er moet nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd en verleend voordat de bouw daadwerkelijk kan starten. De verwachting is dat de bouw begin 2023 kan starten en 7 tot 9 maanden gaat duren. Gezien de huidige tekorten aan menskracht en materialen in de bouw is de opleveringsdatum helaas niet met zekerheid aan te geven.

De eigenaar van de Vlampijpstraat en dB’s hebben de afspraak gemaakt om ieder deel dat afgebouwd is, meteen over te dragen aan dB’s, zodat het gebouw gefaseerd ingericht en snel in gebruik genomen kan worden.

2. Is bekend tot wanneer dB’s op de huidige locatie kan blijven zitten?

Antwoord: De bruikleenovereenkomst van dB’s met de eigenaar van het CAB-gebouw, NS Vastgoed, loopt af op 1 december 2022.

Wij hebben inmiddels kunnen afspreken dat dB’s tot in ieder geval 1 mei 2023 in het CAB gebouw kan blijven, en we zijn nog in gesprek over verdere verlenging van die termijn.

De bouw van woningen direct naast dB’s en bovenop het CAB-gebouw start naar verwachting in het 2e kwartaal van 2023. We vinden de voortgang van deze woningbouw ook van belang. Daarom onderzoeken we of de veiligheid van de gebruikers en bezoekers van dB’s gewaarborgd kan worden als de bouw direct voor de deur van dB’s is gestart. De verlenging van de termijn is daarvan afhankelijk.

3. En, daarmee samenhangend, is al duidelijk wanneer de nieuwe locatie klaar is? En welke garanties zijn er dat de bedrijfsvoering van dB’s door kan gaan tot aan de verhuizing, zoals eerder toegezegd.

Het is nog niet precies bekend wanneer de nieuwe locatie helemaal gereed is (zie ook antwoord 1), maar naar verwachting zal dit eind 2023 zijn.

Met de eigenaar van de Vlampijpstraat 63 en met de eigenaar van dB’s zijn we in gesprek over eerdere oplevering of oplevering in delen van de Vlampijpstraat. Zo lijkt het mogelijk om de oefenruimtes al direct in de eerste maanden te bouwen, zodat die al in april 2023 in gebruik genomen kunnen worden.
Het gebruik van het poppodium en de horeca in het CAB-gebouw kan vanaf dat moment misschien worden beperkt tot de avonduren (als er niet wordt gebouwd). Op die manier proberen we een voor alle partijen werkbare overgangsperiode te realiseren.

Er zijn geen garanties dat de bedrijfsvoering van dB’s door kan gaan tot aan de verhuizing: dit moet blijken uit de afspraken die de marktpartijen met elkaar maken. Zoals al eerder gezegd heeft de gemeente Utrecht hierin een grote rol, maar wij zijn in de onderhandelingen geen contractspartij. Het traject is met alle betrokkenen goed op weg naar eindsituatie waarin dB’s is verhuisd naar een op maat gemaakte locatie. Wij blijven als gemeente de ontwikkelingen op de voet volgen en wij zullen zeker daar waar nodig en mogelijk, helpen faciliteren om dat eindstation te halen.

Alle betrokken partijen spannen zich tot het uiterste in om dB’s om de overgangsperiode zo soepel mogelijk te laten verlopen. De eigenaar van dB’s is bij elke stap en bij elk gesprek betrokken en denkt constructief mee. De gemeente pakt ook hierin een sturende en verbindende rol.

Pepijn Zwanenberg GroenLinks
Lisanne Snippe, PvdD
Hester Assen, PvdA
Linda Bode, Volt
Jantine Zwinkels, CDA
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Dirk-Jan van Vliet, D66

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Stil protest bij vluchtelingenopvang

Lees verder

Schriftelijke vragen Vuelta in Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer