Schrif­te­lijke vragen Toekomst dB's


Indiendatum: 26 aug. 2022

Schriftelijke vragen 145/2022

Bij het aannemen van het Koersdocument Cartesius in 2017 diende GroenLinks samen met PvdD, SP en de PvdA Motie Cartesius in (2017/156) die het college opriep om dB’s en andere waardevolle functies te behouden voor het gebied Cartesiusdriehoek. Op 7 juli 2021 ontving de gemeenteraad een brief getiteld ‘Nadere informatie dB’s in relatie tot Bestemmingsplan Cartesiusdriehoek Fase 2-6’. In deze brief stond dat het helaas niet mogelijk was gebleken om dB’s te behouden in de Certesiusdriehoek maar dat er een nieuwe plek gevonden was in het Werkspoorkwartier. Letterlijk stond er: “Op de nieuwe locatie worden dB’s (inclusief oefenruimtes en poppodium), Stichting Ruis, Studio Moskou en Roots Rock Kitchen permanent gehuisvest. De eigenaar van dB’s is tevreden met deze nieuwe plek en heeft hierover contractuele afspraken, ook over langjarige huur, gemaakt met het consortium en met de eigenaar van het pand. De gemeente Utrecht draagt bij aan deze oplossing, net als grondeigenaar NS, het consortium en de eigenaar van het pand. Er wordt in deze zomer door partijen gewerkt aan het ontwerp en de inrichting. De eigenaar van het pand en de eigenaar van dB’s verwachten binnenkort hun samenwerking bekend te kunnen maken.” In november 2021 keurde de gemeenteraad van Utrecht het Bestemmingsplan Cartesius goed vlak nadat de gemeente naar buiten had gebracht dat Vlampijpstraat 63 was aangekocht als nieuwe locatie voor dB’s, Stichting Ruis, Studio Moskou en Roots Rock Kitchen. In een brief van 9 november 2021 aan de raad staat hierover: “Het consortium Cartesiusdriehoek C.V., Gemeente Utrecht en grondeigenaar NS zijn samen met dB’s tot een duurzame oplossing gekomen waarin de muzikale broedplaats voor de stad behouden blijft. De broedplaats kan dicht bij de huidige locatie blijven en haar betekenisvolle functie de komende jaren voortzetten. De nieuwe, aangekochte locatie is de Vlampijpstraat 63, waar tot voor kort partycentrum Perla Palace was gehuisvest.” De wethouder beloofde tijdens de raadsvergadering dat er snel meer duidelijkheid zou komen over m2, huurprijs en, niet onbelangrijk, dat de nieuwe locatie klaar zou zijn voordat dB’s het huidige CAB gebouw moet verlaten. Daarna bleef het stil. Geen nieuws is goed nieuws zegt men maar het belang van dB’s voor onze stad is evident. En wij vinden het van belang dat beloften gestand gedaan worden. En omdat er tot op heden geen verbouw activiteiten zijn aan de Vlampijpstraat hebben de fracties van GroenLinks, PvdA, Volt, CDA, PvdD, S&S, Utrecht Solidair en D66 de volgende vragen:

  1. Wanneer verwacht men te starten met de verbouwing van Vlampijpstraat 63 en hoe lang zullen de werkzaamheden naar verwachting duren?
  2. Is bekend tot wanneer dB’s op de huidige locatie kan blijven zitten?
  3. En, daarmee samenhangend, is al duidelijk wanneer de nieuwe locatie klaar is? En welke garanties zijn er dat de bedrijfsvoering van dB’s door kan gaan tot aan de verhuizing, zoals eerder toegezegd.

Pepijn Zwanenberg GroenLinks
Lisanne Snippe, PvdD
Hester Assen, PvdA
Linda Bode, Volt
Jantine Zwinkels, CDA
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Dirk-Jan van Vliet, D66