Monde­linge vragen Geen ruimte voor racisme in Stadion Galgen­waard


Indiendatum: 1 sep. 2022

Mondelinge vragen 4, 1 september 2022

Sport zou, ondanks het competitieve element, moeten verbinden. Toch hebben we het andere uiterste weer kunnen zien. Ditmaal in Galgenwaard tijdens de wedstrijd FC Utrecht tegen Ajax. Een doelpunt gescoord door Brobbey gaf aanleiding aan aanwezige supporters om oerwoudgeluiden te maken en voorwerpen het veld op te gooien. Aangezien dit niet een incident is dat op zichzelf staat, is de maat vol en wordt het hoog tijd om dit soort gedrag te beantwoorden met passende maatregelen. Wat overeengekomen is met de Pactpartners, zoals beschreven in de Utrechtse anti-discriminatieagenda, biedt vooral handvatten van preventieve aard. Het is, gezien het feit dat dit soort excessen nog steeds kunnen plaatsvinden, goed om duidelijkheid te scheppen over maatregelen van repressieve aard. Zo is vooraf duidelijk welke consequenties er verbonden worden aan dit soort onacceptabel en gevaarlijk gedrag. Hoe dan ook moet er in de sport een omgeving gecreëerd worden waarin er geen ruimte is voor racisme.

We hebben daarom de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat er geen ruimte kan en mag zijn voor racisme op de Utrechtse sportvelden en bij FC Utrecht in het bijzonder?
  2. Is het college bereid zowel met FC Utrecht als de politie en de KNVB in gesprek te gaan om snel tot effectieve maatregelen te komen waarmee tegen dit soort schadelijke en schandelijke gedragingen opgetreden kan worden?
  3. Welke mogelijkheden ziet het college om, waar nodig, harder op te treden tegen Utrechtse sportclubs waar racisme en discriminatie bij herhaling plaatsvindt e/o niet effectief wordt opgetreden

Venita Dada-Anthonij & Has Bakker, D66
Anne Sasbrink & Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Mariam Al-Saqaff, VVD
Bert van Steeg, CDA
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Mahmut Sungur, DENK
Mohamed Talhaoui & Titus Stam, PvdA
Esma Kendir, Student & Starter
Wilma Duitscher, EenUtrecht
Bina Chirino, ChristenUnie
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Stevie Nolten & Noura Oul Fakir, Bij1
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair

Indiendatum: 1 sep. 2022
Antwoorddatum: 1 sep. 2022

Mondelinge vragen 4, 1 september 2022

Sport zou, ondanks het competitieve element, moeten verbinden. Toch hebben we het andere uiterste weer kunnen zien. Ditmaal in Galgenwaard tijdens de wedstrijd FC Utrecht tegen Ajax. Een doelpunt gescoord door Brobbey gaf aanleiding aan aanwezige supporters om oerwoudgeluiden te maken en voorwerpen het veld op te gooien. Aangezien dit niet een incident is dat op zichzelf staat, is de maat vol en wordt het hoog tijd om dit soort gedrag te beantwoorden met passende maatregelen. Wat overeengekomen is met de Pactpartners, zoals beschreven in de Utrechtse anti-discriminatieagenda, biedt vooral handvatten van preventieve aard. Het is, gezien het feit dat dit soort excessen nog steeds kunnen plaatsvinden, goed om duidelijkheid te scheppen over maatregelen van repressieve aard. Zo is vooraf duidelijk welke consequenties er verbonden worden aan dit soort onacceptabel en gevaarlijk gedrag. Hoe dan ook moet er in de sport een omgeving gecreëerd worden waarin er geen ruimte is voor racisme.

We hebben daarom de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat er geen ruimte kan en mag zijn voor racisme op de Utrechtse sportvelden en bij FC Utrecht in het bijzonder?
  2. Is het college bereid zowel met FC Utrecht als de politie en de KNVB in gesprek te gaan om snel tot effectieve maatregelen te komen waarmee tegen dit soort schadelijke en schandelijke gedragingen opgetreden kan worden?
  3. Welke mogelijkheden ziet het college om, waar nodig, harder op te treden tegen Utrechtse sportclubs waar racisme en discriminatie bij herhaling plaatsvindt e/o niet effectief wordt opgetreden

Antwoord op alle vragen:

Ik zal die in één keer beantwoorden, want ik ben het zeer eens met de vragenstellende fracties dat op de sportvelden en in de stad geen ruimte is voor discriminatie. Ik was die middag bij de wedstrijd aanwezig. De driehoek was voorbereid op een risicowedstrijd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het heel erg vind dat een kleine groep hooligans en raddraaiers de wedstrijd voor heel veel anderen verpestte. Het was echter heel goed om te zien dat een groot deel van het stadion echt afstand nam van wat er gebeurde. Tegelijkertijd is mij gevraagd wat wij kunnen doen. Op dit moment kan de aanklager van de KNVB onderzoek doen naar de racistische geluiden. Als je mensen daarop kunt betrappen - daar worden camerabeelden voor gebruikt - kunnen die een stadionverbod voor heel Nederland krijgen. In de zogenaamde vierhoek - dat is een feitelijk formeel niet bestaand overleg van de driehoek samen met FC Utrecht - hebben wij al eerder afspraken gemaakt over hoe wij het geweld en het racisme in en rond het stadion zullen aanpakken. Dat betekent dat wij in aanvulling op stadionverboden ook gebiedsverboden uitreiken, zodat mensen op zo'n moment niet meer in de buurt kunnen komen, dat wij samen met de club verschillende maatregelen nemen om ook met de harde kern het gesprek aan te gaan en dat wij inderdaad niet alleen aan de preventieve kant, maar ook repressief laten zien dat wij dit soort wangedrag niet tolereren. Ik denk dat het belangrijk is dat de club daarvoor staat, dat ik als burgemeester daarvoor sta en dat ook de stad ervoor staat. Daarom is het goed dat de raad deze vragen dermate breed heeft gesteld, want ook dat is een signaal aan die mensen die dit doen.

Venita Dada-Anthonij & Has Bakker, D66
Anne Sasbrink & Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Mariam Al-Saqaff, VVD
Bert van Steeg, CDA
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Mahmut Sungur, DENK
Mohamed Talhaoui & Titus Stam, PvdA
Esma Kendir, Student & Starter
Wilma Duitscher, EenUtrecht
Bina Chirino, ChristenUnie
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Stevie Nolten & Noura Oul Fakir, Bij1
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair