Monde­linge vragen Gevaar­lijke situatie bij Willi­bror­d­school in Vleuten


Indiendatum: 29 sep. 2022

Mondelinge vragen 4, 29 september 2022

Het AD berichtte gister over de gevaarlijke verkeerssituatie bij basisschool Willibrord in Vleuten. Deze schooldirecteur regelt zélf maar het verkeer: ‘Het is hier echt heel gevaarlijk’ | Auto | AD.nl

De drukke invalsweg Hindersteinlaan, een verkeersader richting de A2, loopt langs de 10 noodlokalen waar 250 kinderen les krijgen. Zij zullen daar nog zeker een jaar zitten. Door het vele en diverse verkeer ontstaan er zeer onveilige situaties voor de kinderen, mogelijk nog meer als het in de ochtend nog donker is. Er zijn twee verkeersregelaars, maar dat is onvoldoende. Omdat een oproep onder ouders om te helpen weinig respons kreeg, ziet schooldirecteur Daan Schneider zich genoodzaakt zelf bij te springen en het verkeer te regelen.

Meerdere ouders hebben meldingen gedaan bij de gemeente en de schoolleiding heeft regelmatig contact met gemeente en politie. Volgens het artikel in het AD heeft de gemeente toegezegd verschillende maatregelen te nemen, waaronder extra drempels, rode fietsstroken, aanpassing van de kruising met een klein heuveltje in het midden, extra zebra overstekenen uitbreiding van de schoolzones.

De fracties hebben hierover de volgende vragen.

  1. Klopt het dat de gemeente heeft toegezegd de hierboven genoemde maatregelen te gaan nemen en zo ja, wanneer worden deze maatregelen uitgevoerd? Kan de wethouder toezeggen dat dit op heel korte termijn gebeurt? Als dat niet mogelijk is kunnen er dan zo snel mogelijk tijdelijke oplossingen geregeld worden en kan ook meegenomen worden of stimuleren van fietsverkeer kan werken?
  2. Leent de omgeving van deze school zich voor het Schoolstraat-concept? Wil het college dit concept bij scholen en ouders onder de aandacht brengen waar verkeersoverlast of -onveiligheid plaatsvindt? Wanneer dit bij de Willibrordschool nu (nog) niet kan: Is tijdelijke afsluiting van de Hindersteinlaan een optie volgens de wethouder? Zo nee, waarom niet?
  3. Van hoeveel andere scholen is bekend dat de omgeving niet altijd veilig is qua verkeer rondom het brengen en halen van kinderen en welke acties worden daarop ondernomen? En is dit jaar aan het begin van het schooljaar een campagne gevoerd met ‘De scholen gaan weer beginnen’?

Hester Assen, PvdA
Mohamed Talhaoui, PvdA
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Berdien van der Wilt, D66
Joost Vasters, D66
Maartje Vermeulen, GroenLinks
Mahmut Sungur, DENK
Derk van Bergen, ChristenUnie
Anton Stam, Volt
Bert van Steeg, CDA

Indiendatum: 29 sep. 2022
Antwoorddatum: 29 sep. 2022

Mondelinge vragen 4, 29 september 2022

Het AD berichtte gister over de gevaarlijke verkeerssituatie bij basisschool Willibrord in Vleuten. Deze schooldirecteur regelt zélf maar het verkeer: ‘Het is hier echt heel gevaarlijk’ | Auto | AD.nl

De drukke invalsweg Hindersteinlaan, een verkeersader richting de A2, loopt langs de 10 noodlokalen waar 250 kinderen les krijgen. Zij zullen daar nog zeker een jaar zitten. Door het vele en diverse verkeer ontstaan er zeer onveilige situaties voor de kinderen, mogelijk nog meer als het in de ochtend nog donker is. Er zijn twee verkeersregelaars, maar dat is onvoldoende. Omdat een oproep onder ouders om te helpen weinig respons kreeg, ziet schooldirecteur Daan Schneider zich genoodzaakt zelf bij te springen en het verkeer te regelen.

Meerdere ouders hebben meldingen gedaan bij de gemeente en de schoolleiding heeft regelmatig contact met gemeente en politie. Volgens het artikel in het AD heeft de gemeente toegezegd verschillende maatregelen te nemen, waaronder extra drempels, rode fietsstroken, aanpassing van de kruising met een klein heuveltje in het midden, extra zebra overstekenen uitbreiding van de schoolzones.

De fracties hebben hierover de volgende vragen.

1. Klopt het dat de gemeente heeft toegezegd de hierboven genoemde maatregelen te gaan nemen en zo ja, wanneer worden deze maatregelen uitgevoerd? Kan de wethouder toezeggen dat dit op heel korte termijn gebeurt? Als dat niet mogelijk is kunnen er dan zo snel mogelijk tijdelijke oplossingen geregeld worden en kan ook meegenomen worden of stimuleren van fietsverkeer kan werken?

Antwoord: De heer Van der Zweth zegt terecht dat er sprake is van een tijdelijke locatie. Wij hebben daar altijd met de school goed overleg over gevoerd, en hebben dus ook voordat de school de tijdelijke locatie in gebruik nam al in goed overleg een aantal dingen gedaan, zoals de schoolzone met het advies van 15 km/u, een verhoogd zebrapad en een rood hek bij de uitgang, zodat kinderen niet zomaar de weg op kunnen rennen. Wij hebben - een novum - een cursus voor het personeel om verkeersregelaar te mogen worden betaald. Dat kunnen wij ook bij andere scholen doen. Wat wij voor de komende tijd hebben afgesproken, is om een snelheidsdisplay op te hangen, om rode hekjes en rode paaltjes te plaatsen en om een extra ingang te maken, zodat de drukte een beetje wordt gespreid. Dat zal de komende weken gebeuren. De maatregel die de heer Van der Zweth noemde, gaat over de permanente locatie. Dat is een andere plek, maar zijn verhaal klopt eerder wel. Wij gaan met de school in gesprek over de mogelijkheid voor meer fietsstimulering, zodat er minder ouders met de auto komen. Wij kunnen ook aanbieden - als dat toch tot animo leidt - dat wij ook voor de ouders een cursus om verkeersregelaar te worden betalen.

2. Leent de omgeving van deze school zich voor het Schoolstraat-concept? Wil het college dit concept bij scholen en ouders onder de aandacht brengen waar verkeersoverlast of -onveiligheid plaatsvindt? Wanneer dit bij de Willibrordschool nu (nog) niet kan: Is tijdelijke afsluiting van de Hindersteinlaan een optie volgens de wethouder? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De Schoolstraat wordt ingewikkeld, omdat het te veel een doorgaande weg is. Dan gaat het hele verkeerssysteem naar de haaien. Dat levert op allerlei andere plekken overlast op.

3. Van hoeveel andere scholen is bekend dat de omgeving niet altijd veilig is qua verkeer rondom het brengen en halen van kinderen en welke acties worden daarop ondernomen? En is dit jaar aan het begin van het schooljaar een campagne gevoerd met ‘De scholen gaan weer beginnen’?

Antwoord: Wij informeren de raad twee keer per jaar over de hele breedte van het verkeersveiligheidsbeleid. Dat is begin september nog gebeurd. Dan krijgt de raad het hele overzicht ook met betrekking tot de scholen. Het is geen digitale vraag wanneer iets precies veilig of onveilig is. Wij zeggen in elk geval altijd waarmee wij bezig zijn. Ook de campagne "de scholen gaan weer beginnen" hebben wij dit jaar uitgevoerd.

Hester Assen, PvdA
Mohamed Talhaoui, PvdA
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Berdien van der Wilt, D66
Joost Vasters, D66
Maartje Vermeulen, GroenLinks
Mahmut Sungur, DENK
Derk van Bergen, ChristenUnie
Anton Stam, Volt
Bert van Steeg, CDA