Monde­linge vragen Roep om gezonde school­lunches!


Indiendatum: 22 sep. 2022

Mondelinge vragen 6, 22 september 2022

Sinds enkele jaren pleiten verschillende fracties via vragen en moties voor het verzorgen van gezonde lunches op scholen. Wij zijn dan ook blij dat de roep om gezonde schoollunches een plek heeft gekregen in het nieuwe coalitieakkoord. Echter, de nood is erg hoog. Het kan wat ons betreft niet snel genoeg. In Rotterdam is recentelijk een 11-jarig kind flauwgevallen, omdat het gezin geen geld meer had en het weekend zonder eten door moest.1 Het vooruitzicht is duister voor arme gezinnen, ook in Utrecht. De winter komt eraan, de energierekening blijft hoog en de inflatie verbreekt elk record. Gezien deze omstandigheden hebben wij de volgende vragen:

Vragen:

1. Is het voor te stellen dat ook in Utrecht kinderen met een lege maag naar school gaan en deelt het college dat geen kind zonder eten op school zou moet zitten?

2. Is het college het met ons eens dat gezien de omstandigheden rondom prijsstijgingen de urgentie om gezonde (en waar mogelijk duurzame) schoollunches aan te bieden enorm is toegenomen en er snel ingezet moet worden op deze belofte?

3. Op welke termijn gaat het college schoollunches en/of -ontbijt faciliteren?

4. Wanneer kan de raad uitgebreid geïnformeerd worden over de wijze waarop hier een start aan zal worden gegeven?

Mahmut Sungur, DENK
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Berdien van der Wilt, D66
Ruud Maas, Volt
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Noura Oul Fakir, BIJ1
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Hester Assen, PvdA
Esma Kendir, Student&Starter

Indiendatum: 22 sep. 2022
Antwoorddatum: 22 sep. 2022

Mondelinge vragen 6, 22 september 2022

Sinds enkele jaren pleiten verschillende fracties via vragen en moties voor het verzorgen van gezonde lunches op scholen. Wij zijn dan ook blij dat de roep om gezonde schoollunches een plek heeft gekregen in het nieuwe coalitieakkoord. Echter, de nood is erg hoog. Het kan wat ons betreft niet snel genoeg. In Rotterdam is recentelijk een 11-jarig kind flauwgevallen, omdat het gezin geen geld meer had en het weekend zonder eten door moest.1 Het vooruitzicht is duister voor arme gezinnen, ook in Utrecht. De winter komt eraan, de energierekening blijft hoog en de inflatie verbreekt elk record. Gezien deze omstandigheden hebben wij de volgende vragen:

Vragen:

1. Is het voor te stellen dat ook in Utrecht kinderen met een lege maag naar school gaan en deelt het college dat geen kind zonder eten op school zou moet zitten?

Antwoord: Ja, natuurlijk delen wij uw zorgen, ook wij ontvangen signalen dat er in Utrecht kinderen zijn die met onvoldoende voedsel of onvoldoende fit naar school gaan, met alle problemen van dien. Ja, dat probleem moet prioriteit krijgen.

2. Is het college het met ons eens dat gezien de omstandigheden rondom prijsstijgingen de urgentie om gezonde (en waar mogelijk duurzame) schoollunches aan te bieden enorm is toegenomen en er snel ingezet moet worden op deze belofte?

Antwoord: Deze urgentie wordt zeker door schoolbesturen gedeeld. Ik heb eergisteren een gesprek gehad met de partners van de Utrechtse onderwijsagenda. Wij hebben een
soort inventarisatie opgesteld van hetgeen de komende herfst op ons afkomt. Er is een energiecrisis. Bij sommige gezinnen thuis zal het misschien letterlijk koud zijn. Er is een inflatie gaande, als gevolg waarvan mensen onvoldoende kunnen eten. Mogelijk komt er opnieuw corona met het bijkomende ziekteverzuim. Ik heb de schoolbesturen opgeroepen om voor dit najaar een actieplan op te stellen om een aantal van deze zaken met spoed aan te pakken. Daar wordt nu aan gewerkt. Dat moet echt binnen een aantal weken klaar zijn. De problemen hebben zeker onze aandacht en hebben prioriteit, dus ook van de scholen.

3. Op welke termijn gaat het college schoollunches en/of -ontbijt faciliteren?

Antwoord: Op een aantal scholen is al actie gaande. Op twee scholen zijn lunchmaatjes. Op drie scholen is groentjessoep. Er is een aantal scholen dat een broodlokaal heeft
waar kinderen anoniem brood kunnen halen. Wij weten dat een aantal docenten door middel van individueel maatwerk ervoor zorgt dat kinderen een ontbijt of lunch krijgen. Er gebeuren gelukkig mooie dingen.
De volgende stap moet in twee fases worden gezet. De eerste fase is doen wat nodig is, bijvoorbeeld iets met een broodkar. Wij denken aan dat soort ideeën. Voor de langere termijn geldt hetzelfde wat in het coalitieakkoord aan de orde is en dat op alle scholen goed wordt ingebed: wij kiezen voor een aanbieder en doen alles netjes volgens de regels van inkoop.

4. Wanneer kan de raad uitgebreid geïnformeerd worden over de wijze waarop hier een start aan zal worden gegeven?

Antwoord: In het vierde kwartaal - al heel snel - hoort de raad meteen wat de herfstacties hebben opgeleverd en hoe wij het beleid voor de € 1 miljoen over de hele stad kunnen uitrollen.

Mahmut Sungur, DENK
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Berdien van der Wilt, D66
Ruud Maas, Volt
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Noura Oul Fakir, BIJ1
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Hester Assen, PvdA
Esma Kendir, Student&Starter

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Demonstratie Utrecht #WijMakenPlek

Lees verder

Mondelinge vragen Gevaarlijke situatie bij Willibrordschool in Vleuten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer