Monde­linge vragen Roep om gezonde school­lunches!


Indiendatum: 22 sep. 2022

Mondelinge vragen 6, 22 september 2022

Sinds enkele jaren pleiten verschillende fracties via vragen en moties voor het verzorgen van gezonde lunches op scholen. Wij zijn dan ook blij dat de roep om gezonde schoollunches een plek heeft gekregen in het nieuwe coalitieakkoord. Echter, de nood is erg hoog. Het kan wat ons betreft niet snel genoeg. In Rotterdam is recentelijk een 11-jarig kind flauwgevallen, omdat het gezin geen geld meer had en het weekend zonder eten door moest.1 Het vooruitzicht is duister voor arme gezinnen, ook in Utrecht. De winter komt eraan, de energierekening blijft hoog en de inflatie verbreekt elk record. Gezien deze omstandigheden hebben wij de volgende vragen:

Vragen:

1. Is het voor te stellen dat ook in Utrecht kinderen met een lege maag naar school gaan en deelt het college dat geen kind zonder eten op school zou moet zitten?

2. Is het college het met ons eens dat gezien de omstandigheden rondom prijsstijgingen de urgentie om gezonde (en waar mogelijk duurzame) schoollunches aan te bieden enorm is toegenomen en er snel ingezet moet worden op deze belofte?

3. Op welke termijn gaat het college schoollunches en/of -ontbijt faciliteren?

4. Wanneer kan de raad uitgebreid geïnformeerd worden over de wijze waarop hier een start aan zal worden gegeven?

Mahmut Sungur, DENK
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Berdien van der Wilt, D66
Ruud Maas, Volt
Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Noura Oul Fakir, BIJ1
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Hester Assen, PvdA
Esma Kendir, Student&Starter