Monde­linge vragen Gezonde school­lunch: tijd voor actie!


Indiendatum: 11 mrt. 2021

Mondelinge vragen 2, 11 maart 2021

“Ongelijkheid op school zit ook in het broodtrommeltje” kopte het NRC vorige week. De gezonde schoollunch is een onderwerp dat de laatste tijd flink in de belangstelling staat, waar onderzoek naar gedaan wordt en waar D66, PvdA en Partij voor de Dieren al schriftelijke vragen over stelden. Ook is het in veel verkiezingsprogramma’s en -debatten terug te vinden en is er recent een motie aangenomen die oproept tot het uitwerken van scenario’s voor landelijke implementatie. Dit biedt hoop!

De coronacrisis is een alarmbel: we moeten aan de bak om overgewicht tegen te gaan en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het aanbieden van een gezonde en duurzame schoollunch op de basisschool - bij voorkeur in combinatie met meer beweging – is bewezen effectief. Op de Kindercampus Molenpark in Lombok loopt momenteel een eerste Utrechtse pilot hiermee.

Vanuit de Rijksoverheid komt de komende tijd het nodige geld vrij voor onderwijs, jeugd, gezondheid en sport als gevolg van de coronacrisis. Meest in het oog springend is de € 8,5 miljard voor het Nationaal Programma Onderwijs.

De fracties van D66, Partij voor de Dieren, Student & Starter, PvdA, GroenLinks en CDA hebben de volgende vragen:

1. Ziet het college ook momentum om de gezonde en duurzame schoollunch een duw de goede kant op te geven en slim gebruik te maken van de (binnenkort) beschikbare Rijksmiddelen en aangenomen motie in de Tweede Kamer? Zo ja, hoe acteert ze hierop?

2. Wil het college op een laagdrempelige manier peilen of Utrechtse basisscholen ervoor open staan om een pilot te doen met de gezonde en duurzame schoollunch – zodra het verantwoord kan met het oog op corona uiteraard?

3. Is het college bereid om de komende maanden in een soort ‘makelfunctie’ vraag, aanbod en geld bij elkaar te brengen, en scholen te helpen om pilots voor gezonde en duurzame schoollunches van de grond te krijgen?

4. Is het college het met de vragenstellers eens dat mogelijke pilots de meeste meerwaarde hebben op de plekken waar de gezondheidsverschillen het grootst zijn en de nood het hoogst is? Zet het college op juist deze plekken in?

Has Bakker en Mohammed Saiah, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Hester Assen, PvdA
Marcel Vonk, GroenLinks
Bert van Steeg, CDA

Indiendatum: 11 mrt. 2021
Antwoorddatum: 11 mrt. 2021

Mondelinge vragen 2, 11 maart 2021

“Ongelijkheid op school zit ook in het broodtrommeltje” kopte het NRC vorige week. De gezonde schoollunch is een onderwerp dat de laatste tijd flink in de belangstelling staat, waar onderzoek naar gedaan wordt en waar D66, PvdA en Partij voor de Dieren al schriftelijke vragen over stelden. Ook is het in veel verkiezingsprogramma’s en -debatten terug te vinden en is er recent een motie aangenomen die oproept tot het uitwerken van scenario’s voor landelijke implementatie. Dit biedt hoop!

De coronacrisis is een alarmbel: we moeten aan de bak om overgewicht tegen te gaan en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het aanbieden van een gezonde en duurzame schoollunch op de basisschool - bij voorkeur in combinatie met meer beweging – is bewezen effectief. Op de Kindercampus Molenpark in Lombok loopt momenteel een eerste Utrechtse pilot hiermee.

Vanuit de Rijksoverheid komt de komende tijd het nodige geld vrij voor onderwijs, jeugd, gezondheid en sport als gevolg van de coronacrisis. Meest in het oog springend is de € 8,5 miljard voor het Nationaal Programma Onderwijs.

De fracties van D66, Partij voor de Dieren, Student & Starter, PvdA, GroenLinks en CDA hebben de volgende vragen:

1. Ziet het college ook momentum om de gezonde en duurzame schoollunch een duw de goede kant op te geven en slim gebruik te maken van de (binnenkort) beschikbare Rijksmiddelen en aangenomen motie in de Tweede Kamer? Zo ja, hoe acteert ze hierop?

De stad van gezond stedelijk leven voor iedereen voert vanzelfsprekend een agenda die erop is gericht om de gezondheidsverschillen te verkleinen. Ik ben het met de indiener van de vragen eens dat voedsel een groot verschil maakt voor de gezondheid en dat dit oneerlijk is verdeeld, ook in de stad en ook bij scholieren. Ik herken dat er momentum is, zowel in de stad als in het onderwijs - maar ook bij sportverenigingen - en dat wij dat momentum moeten omzetten in actie. Wij kunnen dat niet alleen doen. Wij hebben daar de rijksoverheid bij nodig. Er is een motie aangenomen. Dat betekent dat ook de staatssecretaris scenario's bekijkt om dit mogelijk te maken. Wij volgen dit allemaal goed. Behalve dat wij dit volgen, zullen wij ook een aantal dingen organiseren, maar daarop kom ik later terug.

2. Wil het college op een laagdrempelige manier peilen of Utrechtse basisscholen ervoor open staan om een pilot te doen met de gezonde en duurzame schoollunch – zodra het verantwoord kan met het oog op corona uiteraard?

Wij willen zeker de behoefte peilen. Wij speken veel met scholen. Dat doen wij samen met wethouder Klein. Wij bekijken wat nodig is om de gezondheidsverschillen te verkleinen. Wij weten dat gezonde en blije kinderen goede leerlingen zijn. Wij hebben daar een belang bij. Als er scholen zijn die voorop willen lopen, dan kunnen wij nagaan hoe wij dat kunnen doen. Wij zullen ze bijvoorbeeld met de rijksoverheid in contact brengen. Gevraagd is naar de € 8,5 miljard. Dat is een bedrag dat primair naar de scholen gaat en waarover de scholen zelf beslissen hoe ze dat willen gebruiken. Maar wij kunnen hen zeker op dit idee wijzen.

3. Is het college bereid om de komende maanden in een soort ‘makelfunctie’ vraag, aanbod en geld bij elkaar te brengen, en scholen te helpen om pilots voor gezonde en duurzame schoollunches van de grond te krijgen?

Wij zijn zeker bereid om te makelen. Er zijn mensen bij de afdeling Volksgezondheid die dat doen. Dat betekent dat wij graag bekijken of Utrechtse scholen belangstelling hebben. Wij willen ze graag helpen ermee te beginnen. Een belangrijke voorwaarde is dat er middelen zijn om het echt te doen.

4. Is het college het met de vragenstellers eens dat mogelijke pilots de meeste meerwaarde hebben op de plekken waar de gezondheidsverschillen het grootst zijn en de nood het hoogst is? Zet het college op juist deze plekken in?

Ik ben het met de vragenstellers eens. Als wij gezondheidsverschillen willen verkleinen, heeft dat de meeste impact als wij dat doen waar de verschillen het grootst zijn. Het ligt voor de hand om te bekijken of er scholen zijn waar de verschillen het grootst zijn en om daar te beginnen. Wij weten inmiddels dat er scholen voor speciaal onderwijs zijn die erg in deze pilot zijn geïnteresseerd.

Has Bakker en Mohammed Saiah, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Hester Assen, PvdA
Marcel Vonk, GroenLinks
Bert van Steeg, CDA

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Neem de waarde ‘hoge ecologische kwaliteit’ expliciet mee als basis voor Groen Groeit Mee

Lees verder

Mondelinge vragen Spaar de struik

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer