Monde­linge vragen Neem de waarde ‘hoge ecolo­gische kwali­teit’ expliciet mee als basis voor Groen Groeit Mee


Indiendatum: 11 mrt. 2021

Mondelinge vragen 8, donderdag 11 maart 2021

Vorige week ontvingen we raadsbrief Onderwerp U10: Groen Groeit Mee. Hierin staat aangegeven dat er mogelijkheden worden gezien om kwalitatieve groei en landschap voor natuur, biodiversiteit en recreatie mogelijk te maken, door het koppelen van diverse doelen in het landelijke gebied. In de Informatiebrief programma Groen Groeit Mee staan vijf waarden genoemd die de basis vormen voor de opgave Groen Groeit Mee: toegankelijk groen, duurzame landbouw, veerkrachtige natuur, beleefbaar landschap en zichtbaar water.

Het verbaast de Partij voor de Dieren dat biodiversiteit volledig ontbreekt in dit rijtje van 5 waarden, Gezien de biodiversiteitscrisis waar we mee kampen, zou de waarde ‘hoge ecologische kwaliteit’, ofwel, voldoende oog voor de biodiversiteit voorop moeten staan in het rijtje van belangrijkste waarden, of op zijn minst als 6e waarde hieraan toegevoegd worden.

Gelukkig is het programma Groen Groeit Mee nog in ontwikkeling, en blijkt ook nog onze Utrechtse wethouder bestuurlijk vertegenwoordiger te zijn. De Partij voor de Dieren ziet daarom mogelijkheid om het gebrek aan oog voor de biodiversiteitscrisis in het programma Groen Groeit Mee te repareren.

Daarom hebben we de volgende vraag aan het college:

1. Wil de wethouder Groen, aangezien zij binnen U10 als bestuurlijk vertegenwoordiger van het programma is aangewezen, haar positie inzetten om ervoor te pleiten dat behoud en versterking van biodiversiteit als waarde wordt toegevoegd als basis voor het programma Groen Groeit Mee? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 mrt. 2021
Antwoorddatum: 11 mrt. 2021

Mondelinge vragen 8, donderdag 11 maart 2021

Vorige week ontvingen we raadsbrief Onderwerp U10: Groen Groeit Mee. Hierin staat aangegeven dat er mogelijkheden worden gezien om kwalitatieve groei en landschap voor natuur, biodiversiteit en recreatie mogelijk te maken, door het koppelen van diverse doelen in het landelijke gebied. In de Informatiebrief programma Groen Groeit Mee staan vijf waarden genoemd die de basis vormen voor de opgave Groen Groeit Mee: toegankelijk groen, duurzame landbouw, veerkrachtige natuur, beleefbaar landschap en zichtbaar water.

Het verbaast de Partij voor de Dieren dat biodiversiteit volledig ontbreekt in dit rijtje van 5 waarden, Gezien de biodiversiteitscrisis waar we mee kampen, zou de waarde ‘hoge ecologische kwaliteit’, ofwel, voldoende oog voor de biodiversiteit voorop moeten staan in het rijtje van belangrijkste waarden, of op zijn minst als 6e waarde hieraan toegevoegd worden.

Gelukkig is het programma Groen Groeit Mee nog in ontwikkeling, en blijkt ook nog onze Utrechtse wethouder bestuurlijk vertegenwoordiger te zijn. De Partij voor de Dieren ziet daarom mogelijkheid om het gebrek aan oog voor de biodiversiteitscrisis in het programma Groen Groeit Mee te repareren.

Daarom hebben we de volgende vraag aan het college:

1. Wil de wethouder Groen, aangezien zij binnen U10 als bestuurlijk vertegenwoordiger van het programma is aangewezen, haar positie inzetten om ervoor te pleiten dat behoud en versterking van biodiversiteit als waarde wordt toegevoegd als basis voor het programma Groen Groeit Mee? Zo nee, waarom niet?

Voorzitter! Ik dacht dat dit een onderdeel moest zijn van veerkrachtige natuur. Dat is één van de vijf waarden. Ik heb het stuk er nog even op nageslagen
en het staat er inderdaad: "Veerkrachtige natuur. De natuur heeft een rijke biodiversiteit en is veerkrachtig." Ik denk dat dit al goed is verankerd.


Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Politieoptreden tegen klimaatactivisten

Lees verder

Mondelinge vragen Gezonde schoollunch: tijd voor actie!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer