Monde­linge vragen Spaar de struik


Indiendatum: 11 mrt. 2021

Mondelinge vragen 6, 10 maart 2021

Bosjes en struiken zijn een ideale schuilplek voor stadse vogels. Daarnaast maken bekende soorten als merel, roodborst en natuurlijk de schattige staartmees hun nest graag niet te hoog van de grond, maar wel beschut. In een fijne struik dus!

Maar het gaat niet goed met deze struikbroeders in de stad. Sinds het begin van het Meetnet Urbane Soorten (MUS) in 2007 neemt deze groep, waaronder de zanglijster en winterkoning, in aantal af. De afname van struiken en heggen in tuinen en in het openbaar groen dragen hieraan bij. De Vogelbescherming roept met de actie ‘Spaar de struik’ gemeenten op om terughoudend te zijn met het verwijderen van struiken en kleine bosjes.

Dit leidt bij de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren tot de volgende vragen.

1. Kan de wethouder aangeven of de dalende trend van het MUS ook in Utrecht speelt?

2. Welke maatregelen worden er in Utrecht genomen om het aantal stadse vogels te laten toenemen? En kan de wethouder aangeven welke effecten deze maatregelen hebben?

3. Is de wethouder bereid om de afname van het aantal struiken in Utrecht tegen te gaan en om te buigen in een toename? Zo nee, waarom niet?

Onlangs zijn op de plek van de toekomstige wijk Cartesius door een groep vrijwilligers onder leiding van ecoloog Franke van der Laan 2.000 zaailingen geoogst.

Voor het oogsten zochten de ontwikkelaars van de wijk contact met Meer Bomen Nu, een samenwerking van Stichting Nationale Boomfeestdag, Stichting MEERGroen, Caring Framers en Urgenda. De organisatie haalt de overdaad aan jonge struiken en bomen op bij natuurgebieden en bouwplaatsen, om ze vervolgens op andere plekken in het land terug te planten.

4. Is de wethouder het met onze fracties eens dat het behouden en herplanten van struiken van bouwplaatsen bijdraagt aan een groene en leefbare stad? Zo nee, waarom niet?

5. Is de wethouder bereid om samen met meerbomen.nu te werken aan het behoud en herplanten van struiken en bomen in Utrecht? Zo nee, waarom niet?

Erwin Virginia, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 mrt. 2021
Antwoorddatum: 11 mrt. 2021

Mondelinge vragen 6, 10 maart 2021

Bosjes en struiken zijn een ideale schuilplek voor stadse vogels. Daarnaast maken bekende soorten als merel, roodborst en natuurlijk de schattige staartmees hun nest graag niet te hoog van de grond, maar wel beschut. In een fijne struik dus!

Maar het gaat niet goed met deze struikbroeders in de stad. Sinds het begin van het Meetnet Urbane Soorten (MUS) in 2007 neemt deze groep, waaronder de zanglijster en winterkoning, in aantal af. De afname van struiken en heggen in tuinen en in het openbaar groen dragen hieraan bij. De Vogelbescherming roept met de actie ‘Spaar de struik’ gemeenten op om terughoudend te zijn met het verwijderen van struiken en kleine bosjes.

Dit leidt bij de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren tot de volgende vragen.

1. Kan de wethouder aangeven of de dalende trend van het MUS ook in Utrecht speelt?

De struikvogels zijn in Utrecht van matig afnemend tot stabiel; een licht negatieve trend. De verschillende soorten hebben een eigen ontwikkeling.

2. Welke maatregelen worden er in Utrecht genomen om het aantal stadse vogels te laten toenemen? En kan de wethouder aangeven welke effecten deze maatregelen hebben?

De maatregelen die wij nemen, hangen sterk af van het type vogel. Er is een aantal gebouwgebonden soorten waar wij gebouwgebonden maatregelen voor nemen, steeds meer stimulansen ook in tenders en dergelijke. Er zijn ook soorten die wat meer struiken nodig hebben. Ook met die soorten houden wij rekening bij gebiedsontwikkelingen en bij het beheer van het groen.

3. Is de wethouder bereid om de afname van het aantal struiken in Utrecht tegen te gaan en om te buigen in een toename? Zo nee, waarom niet?

Recent is in Hoograven het Hamerplantsoen opgekalefaterd. Daarbij behoorde een goede gelaagdheid, dus ook de aanplant van struiken. Misschien is het de raad opgevallen dat wij sowieso werken aan een toename van het groen, maar liefst honderden hectaren, ook met de ambitie om het aantal bomen te laten toenemen. Hetzelfde geldt ook voor deze struiken.

Onlangs zijn op de plek van de toekomstige wijk Cartesius door een groep vrijwilligers onder leiding van ecoloog Franke van der Laan 2.000 zaailingen geoogst.

Voor het oogsten zochten de ontwikkelaars van de wijk contact met Meer Bomen Nu, een samenwerking van Stichting Nationale Boomfeestdag, Stichting MEERGroen, Caring Framers en Urgenda. De organisatie haalt de overdaad aan jonge struiken en bomen op bij natuurgebieden en bouwplaatsen, om ze vervolgens op andere plekken in het land terug te planten.

4. Is de wethouder het met onze fracties eens dat het behouden en herplanten van struiken van bouwplaatsen bijdraagt aan een groene en leefbare stad? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het er zeker mee eens dat dit een bijdrage kan leveren. De samenwerking is er. Ik begrijp dat ook in Amelisweerd wordt bekeken welke zaailingen kunnen worden geoogst. Waar nodig is het prettig om de dingen op elkaar af te stemmen, zodat de plannen op elkaar aansluiten. Dat is natuurlijk een hartstikke goed initiatief.

5. Is de wethouder bereid om samen met meerbomen.nu te werken aan het behoud en herplanten van struiken en bomen in Utrecht? Zo nee, waarom niet?

Dat is natuurlijk een hartstikke goed initiatief. Wij zijn het voor wat betreft de doelen met elkaar eens. Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een platform waar initiatieven elkaar kunnen vinden. Daar zou ook Meer Bomen Nu wellicht een goed adres kunnen vinden voor meer uitwisseling.

Erwin Virginia, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Gezonde schoollunch: tijd voor actie!

Lees verder

Mondelinge vragen Laat al het groen op de Johan Wagenaarkade met rust tot over het bestemmingsplan besloten is

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer