Monde­linge vragen Gooi frituurvet niet weg in de gootsteen


Indiendatum: 19 jan. 2017

Mondelinge vragen 1, 19 januari 2017

De feestdagen zijn achter de rug. Miljoenen oliebollen zijn gebakken en zijn opgegeten. Deze vrolijke dagen hebben hun keerzijde. Namelijk: heel veel oliebollenvet, frituurvet en bakolie belanden heel vaak in het riool. Dat leidt tot verstoppingen in het riool. Het ontstoppen van het riool kost de bewoners en de gemeente veel geld. Tevens is het niet goed voor het milieu.

De fracties van PvdA en PvdD willen dat het frituurvet en restjes bakolie hergebruik worden en niet in het riool worden weggegooid.

Men kan van deze vetten heel eenvoudig biobrandstof maken. Heel veel Utrechters weten ook niet waar ze het frituurvet in kunnen leveren. Daarom hebben PvdA en PvdD de volgende vragen aan het college:

1. Er is onvoldoende informatie beschikbaar hoe het college omgaat met frituurvet en bakolie. Op de gemeentelijke website staat bijna geen informatie. Er zijn veel vragen over de inzamelpunten. Hebben wij deze punten zo ja waar en hoeveel? En weten de bewoners ook waar de inzamelpunten zijn? Is het college bereid om via een raadsbrief de raad te informeren hoe het college omgaat met frituurvet en bakolie? Zo nee waarom niet?

2. Is het college het met PvdA en PvdD eens dat het hergebruik van frituurvet goed en duurzaam is voor het milieu? Zo ja wat doet het college om dit te bevorderen?

3. Vindt het college dat er in Utrecht voldoende inzamelpunten zijn? Zo nee is het college bereid om in overleg met wijkbewoners, sportclubs, supermarkten ondernemers het aantal inzamelpunten uit te breiden? Zo nee, waarom niet?

Bülent Isik Eva van Esch
PvdA PvdD

Indiendatum: 19 jan. 2017
Antwoorddatum: 19 jan. 2017

Mondelinge vragen 1, 19 januari 2017

Mondelinge vragen 1, 19 januari 2017

De feestdagen zijn achter de rug. Miljoenen oliebollen zijn gebakken en zijn opgegeten. Deze vrolijke dagen hebben hun keerzijde. Namelijk: heel veel oliebollenvet, frituurvet en bakolie belanden heel vaak in het riool. Dat leidt tot verstoppingen in het riool. Het ontstoppen van het riool kost de bewoners en de gemeente veel geld. Tevens is het niet goed voor het milieu.

De fracties van PvdA en PvdD willen dat het frituurvet en restjes bakolie hergebruik worden en niet in het riool worden weggegooid.

Men kan van deze vetten heel eenvoudig biobrandstof maken. Heel veel Utrechters weten ook niet waar ze het frituurvet in kunnen leveren. Daarom hebben PvdA en PvdD de volgende vragen aan het college:

1. Er is onvoldoende informatie beschikbaar hoe het college omgaat met frituurvet en bakolie. Op de gemeentelijke website staat bijna geen informatie. Er zijn veel vragen over de inzamelpunten. Hebben wij deze punten zo ja waar en hoeveel? En weten de bewoners ook waar de inzamelpunten zijn? Is het college bereid om via een raadsbrief de raad te informeren hoe het college omgaat met frituurvet en bakolie? Zo nee waarom niet?

Er zijn grote hoeveelheden frituur- en bakolie. De gemeente gaat daarmee serieus om. Wij zamelen frituur- en bakolie in op de afvalscheidingstations. Er zijn ruime openingstijden. Men kan het hele jaar frituurvet inleveren, bijvoorbeeld als men ook andere dingen komt brengen. Daarnaast loopt echter ook de landelijke campagne "Vet, recycle het" van Stichting Rioned, dekoepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. Op haar website www.frituurvetrecyclehet.nl staat een kaart met alle andere locaties waar gebruikt frituurvet kan worden ingeleverd. Op de landelijke afvalscheidingswijzer, www.mijnafvalwijzer.nl, waarbij ook de gemeente Utrecht is aangesloten, zullen wij zo snel mogelijk naar die campagne verwijzen voor het vinden van inzamelpunten. Op de gemeentelijke website wordt vooral verwezen naar de scheidingswijzer. Er is minder expliciet aandacht voor deze grondstoffenstroom. Wij zullen de website extra aanpassen, zodat de burgers de weg naar die informatie sneller kunnen vinden. De vragensteller vraagt om een raadsbrief, maar ik denk dat die weinig toevoegt. Wij zullen gewoon de website aanpassen.

2. Is het college het met PvdA en PvdD eens dat het hergebruik van frituurvet goed en duurzaam is voor het milieu? Zo ja wat doet het college om dit te bevorderen?

Ja, ook wij zijn van mening dat het recyclen van frituurvet een milieuvoordeel oplevert. Het is in het kader van goed beheer van riolen van groot belang om de burgers te wijzen op het apart houden van frituurvet en olie. Als olie afkoelt, stolt ze en verstopt zaken. Wij willen de riolen graag schoonhouden. Wij willen niet dat die verstoppen.

De Stichting Rioned voert hierover al jaren een goede campagne. Wij bevorderen het gescheiden inzamelen van frituurvet door naar deze campagne te verwijzen. Wij hebben echter ook samengewerkt met de NOS. Dat was een reportage om iedereen duidelijk te maken dat men frituurvet niet door de gootsteen moet spoelen en dat men ervoor moet zorgen dat het niet in het riool terechtkomt.

3. Vindt het college dat er in Utrecht voldoende inzamelpunten zijn? Zo nee is het college bereid om in overleg met wijkbewoners, sportclubs, supermarkten ondernemers het aantal inzamelpunten uit te breiden? Zo nee, waarom niet?

Inmiddels bestaat in Utrecht een dekkend netwerk van inzamelpunten. Dat bestaat uit verenigingen en supermarkten. Van burgers hebben wij niet gehoord dat het huidige aanbod onvoldoende is. Wij zullen de bekendheid van de inzamelpunten proberen te vergroten door de tekst van de website aan te passen, meer aandacht te hebben voor de grondstoffenstroom, de afvalwijzer duidelijker te verbinden met de campagne van Rioned en de gemeentelijke communicatiekanalen te benutten om de burgers te informeren over de mogelijkheden om frituurvet en bakolie te scheiden.

aanvullende vraag: De wethouder verwijst naar www.frituurvetrecyclehet.nl en de punten die daar worden genoemd. Hij zegt dat er sprake is van een dekkend netwerk. Echter, volgens mij staan daar niet veel punten op, ongeveer twaalf. Die zijn niet goed over de wijken verspreid. Is het college bereid om te bekijken of de informatie op de website voldoet en of die op meer plekken toegankelijk kan worden, al dan niet in samenwerking met de koepelorganisatie?

Ik zal het overzicht moeten bekijken. In een aantal supermarkten staan kliko's waarin men het gebruikte frituurvet kwijt kan. In Overvecht kan ik er een aanwijzen. Ik moet bekijken hoe de verspreiding is. Wellicht zijn meer supermarkten geïnteresseerd, maar de inzamelaar moet de kliko's zelf neerzetten en bekijken of hij daar voordeel in ziet. Ik wil altijd samen met mensen bekijken of er nog meer punten zijn die aandacht behoeven. Ik denk dat vooral de vraag waar de punten zijn belangrijk is. Het gebruikte frituurvet kan men altijd kwijt op de gemeentelijke afvalscheidingstations. Als men batterijen of een oude radio wegbrengt, kan men tegelijk het gebruikte frituurvet meenemen.

Kijk hier de beantwoording van de vragen en aanvullende vragen terug:

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Kleinschalig Hieronymuserf

Lees verder

Schriftelijke vragen Stekkergeld tegen laadpaalklevers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer