Schrif­te­lijke vragen Stek­kergeld tegen laad­paal­k­levers


Indiendatum: 24 jan. 2017

Schriftelijke vragen 4/2017

In de Volkskrant van 13 januari jl. stond een artikel over een nieuw probleem in de steden: “Laadplaatsen voor elektrische auto’s ontpoppen zich steeds meer als een gewone parkeerplek”.[1] Wie zijn elektrische of hybride wagen oplaadt, hoeft geen parkeergeld te betalen. Veel van die auto’s blijven staan als de accu eenmaal opgeladen is, met als gevolg dat eigenaren van elektrische of hybride auto’s met een lege accu geen paal meer kunnen vinden. Dit maakt elektrisch rijden niet aantrekkelijker en dat vindt de Partij voor de Dieren een ongewenste ontwikkeling.

In steden worden momenteel experimenten gehouden om de doorstroom te verbeteren: eigenaren die na het opladen van de accu hun auto naar een reguliere parkeerplaats verplaatsen krijgen bijvoorbeeld een premie. Of: eigenaren die hun auto niet verplaatsen en een plek bezet houden na het opladen betalen stekkergeld. Onderzoek in opdracht van laadpaalexploitanten liet zien dat beide methoden effectief zijn, waarbij stekkergeld het effectiefst is. Bij invoering van stekkergeld blijkt maar liefst 94% van de chauffeurs bereid zijn of haar opgeladen auto weg te halen.

In Utrecht is invoering van stekkergeld echter moeilijk omdat elektrische rijders hier onbeperkt gratis kunnen parkeren op laadplekken, zolang de stekker in de paal zit, óók met een volle accu. De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de in het artikel beschreven problematiek?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat, doordat elektrische rijders gratis kunnen parkeren, zij laadpalen bezet houden, wat leidt tot ergernis bij “oprechte laders” waardoor elektrisch rijden niet aantrekkelijker wordt?

3. Vindt het college het gewenst dat eigenaren van elektrische of hybride auto’s altijd gratis mogen parkeren op een plek bij een laadpaal en hiermee ook met een volle accu een plek bezet houden en de doorstroom van auto’s blokkeren? Waarom?

4. Is het college bereid om, in overleg met de laadpalenexploitant(en) in Utrecht, de omvang van dit probleem te onderzoeken, en na te gaan of aanpassing van dit parkeerbeleid in combinatie met maatregelen door de exploitant (zoals premies of juist boetes (‘stekkergeld’), een oplossing kunnen vormen om de doorstroom te verbeteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kan het college de raad op de hoogte stellen van de uitkomsten hiervan?

5. Kan het college cijfers bekend maken die uitdrukken hoe druk bezet de Utrechtse laadplekken zijn, hoeveel procent van de bezette tijd ook daadwerkelijk accu’s opgeladen worden en of er voldoende laadpalen in de gemeente beschikbaar zijn?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

[1] www.volkskrant.nl/economie/handen-ineen-tegen-de-laadpalklever~a4447448

Indiendatum: 24 jan. 2017
Antwoorddatum: 24 jan. 2017

Schriftelijke vragen 4/2017

In de Volkskrant van 13 januari jl. stond een artikel over een nieuw probleem in de steden: “Laadplaatsen voor elektrische auto’s ontpoppen zich steeds meer als een gewone parkeerplek”.[1] Wie zijn elektrische of hybride wagen oplaadt, hoeft geen parkeergeld te betalen. Veel van die auto’s blijven staan als de accu eenmaal opgeladen is, met als gevolg dat eigenaren van elektrische of hybride auto’s met een lege accu geen paal meer kunnen vinden. Dit maakt elektrisch rijden niet aantrekkelijker en dat vindt de Partij voor de Dieren een ongewenste ontwikkeling.

In steden worden momenteel experimenten gehouden om de doorstroom te verbeteren: eigenaren die na het opladen van de accu hun auto naar een reguliere parkeerplaats verplaatsen krijgen bijvoorbeeld een premie. Of: eigenaren die hun auto niet verplaatsen en een plek bezet houden na het opladen betalen stekkergeld. Onderzoek in opdracht van laadpaalexploitanten liet zien dat beide methoden effectief zijn, waarbij stekkergeld het effectiefst is. Bij invoering van stekkergeld blijkt maar liefst 94% van de chauffeurs bereid zijn of haar opgeladen auto weg te halen.

In Utrecht is invoering van stekkergeld echter moeilijk omdat elektrische rijders hier onbeperkt gratis kunnen parkeren op laadplekken, zolang de stekker in de paal zit, óók met een volle accu. De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de in het artikel beschreven problematiek?

Ja

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat, doordat elektrische rijders gratis kunnen parkeren, zij laadpalen bezet houden, wat leidt tot ergernis bij “oprechte laders” waardoor elektrisch rijden niet aantrekkelijker wordt?

Uit oogpunt van stimuleren van elektrisch vervoer is in Utrecht sinds 2012 gratis parkeren voor elektrische voertuigen mogelijk. Vanaf 2016 heeft het rijk de fiscale maatregelen voor de aanschaf van elektrische voertuigen flink gewijzigd. Als lokale overheid heeft Utrecht de maatregel van gratis parkeren voor de elektrische auto gehandhaafd, om gebruiker van elektrisch vervoer nog een steuntje in de rug te geven. Wij vinden het niet gewenst dat elektrische of hybride auto’s de parkeerplaatsen heel lang gebruiken, ook als ze niet laden.

3. Vindt het college het gewenst dat eigenaren van elektrische of hybride auto’s altijd gratis mogen parkeren op een plek bij een laadpaal en hiermee ook met een volle accu een plek bezet houden en de doorstroom van auto’s blokkeren? Waarom?

Zie antwoord 2

4. Is het college bereid om, in overleg met de laadpalenexploitant(en) in Utrecht, de omvang van dit probleem te onderzoeken, en na te gaan of aanpassing van dit parkeerbeleid in combinatie met maatregelen door de exploitant (zoals premies of juist boetes (‘stekkergeld’), een oplossing kunnen vormen om de doorstroom te verbeteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kan het college de raad op de hoogte stellen van de uitkomsten hiervan?

Ja, wij zijn dit onderzoek gestart en brengen u van de resultaten op de hoogte, met daarbij voorstellen voor maatregelen.

5. Kan het college cijfers bekend maken die uitdrukken hoe druk bezet de Utrechtse laadplekken zijn, hoeveel procent van de bezette tijd ook daadwerkelijk accu’s opgeladen worden en of er voldoende laadpalen in de gemeente beschikbaar zijn?

In 2016 waren de laadpalen gemiddeld 41% van de tijd bezet, in de avonduren oplopend tot 52% bezetting. Er zit echter een grote variatie tussen de laadpalen (1-90%). Van alle uren die alle laadpalen bezet waren, is 17% van de tijd gebruik gemaakt om daadwerkelijk te laden. Zie ook onderstaande figuren.

Gemiddelde bezettingsgraad over de dag in Utrecht 2016

Gemiddelde connectietijd en laadtijd

[1] www.volkskrant.nl/economie/handen-ineen-tegen-de-laadpalklever~a4447448

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Gooi frituurvet niet weg in de gootsteen

Lees verder

Mondelinge Vragen over veiligheid gemeentelijke hondenspeelweides

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer