Monde­linge Vragen over veiligheid gemeen­te­lijke honden­speel­weides


Indiendatum: 2 feb. 2017

Gisterenochtend is een hond tijdens het spelen op de gemeentelijke hondenspeelweide in het Veldhuizerpark in de Meern op de aangrenzende A12 terechtgekomen. De eigenaar van de hond spreekt van een opening in de omheining om de speelweide. Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd en heeft de politie uit De Meern samen met een weginspecteur de hond kunnen vangen en weer kunnen herenigen met haar eigenaar.

Het feit dat gemeentelijke hondenspeelweiden waar honden juist onaangelijnd mogen rennen en spelen niet goed afgeschermd blijken te zijn vindt de Partij voor de Dieren zeer zorgwekkend.

Met het oog op de veiligheid van honden op deze en andere speelweides hebben we daarom de volgende vragen:

1. Zijn er meer gemeentelijke losloopgebieden die grenzen aan de snelweg of andere drukke wegen?

2. Wie draagt in het algemeen verantwoordelijkheid voor de afscherming van de speelweides, de gemeente of eigenaar van aangrenzend gebied?

3. Is het college bereid te onderzoeken hoe deze hond, ondanks de omheining rond het gebied, toch op de snelweg terecht heeft kunnen komen?

4. Is het college bereid de omheining van het Veldhuizerpark en andere losloopgebieden die grenzen aan snelwegen of andere drukke wegen op zeer korte termijn te controleren en te repareren?

Indiendatum: 2 feb. 2017
Antwoorddatum: 2 feb. 2017

Gisterenochtend is een hond tijdens het spelen op de gemeentelijke hondenspeelweide in het Veldhuizerpark in de Meern op de aangrenzende A12 terechtgekomen. De eigenaar van de hond spreekt van een opening in de omheining om de speelweide. Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd en heeft de politie uit De Meern samen met een weginspecteur de hond kunnen vangen en weer kunnen herenigen met haar eigenaar.

Het feit dat gemeentelijke hondenspeelweiden waar honden juist onaangelijnd mogen rennen en spelen niet goed afgeschermd blijken te zijn vindt de Partij voor de Dieren zeer zorgwekkend.

Met het oog op de veiligheid van honden op deze en andere speelweides hebben we daarom de volgende vragen:

1. Zijn er meer gemeentelijke losloopgebieden die grenzen aan de snelweg of andere drukke wegen?

Hondenspeelweiden in de gemeente Utrecht grenzen nergens direct aan een snelweg, maar wel liggen enkele daarvan in de nabijheid van drukke wegen en fietspaden.

2. Wie draagt in het algemeen verantwoordelijkheid voor de afscherming van de speelweides, de gemeente of eigenaar van aangrenzend gebied?

De gemeente is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de afscherming van hondenspeelweiden.

3. Is het college bereid te onderzoeken hoe deze hond, ondanks de omheining rond het gebied, toch op de snelweg terecht heeft kunnen komen?

De hondenspeelweide in het Veldhuizerpark grenst niet direct aan de snelweg A12. Tussen het park en de snelweg liggen een geluidswal met aan weerszijden lange taluds met een muurtje erop en een afrastering bovenaan, een tweebaansweg, een berm met een haag en een sloot. De hond heeft een grote afstand moeten overbruggen en diverse hindernissen moeten nemen voordat ze op de snelweg terechtkwam. Ik ben gaarne bereid om de omheining te laten bekijken om te zien of er een gat is. Ik begrijp dat de eigenaar van de hond heeft gezegd dat er een gat is.

4. Is het college bereid de omheining van het Veldhuizerpark en andere losloopgebieden die grenzen aan snelwegen of andere drukke wegen op zeer korte termijn te controleren en te repareren?

De medewerkers van de gemeente zullen de komende tijd tijdens de uitvoering van reguliere werkzaamheden de bij drukke wegen aanwezige afscheidingen controleren.

Aanvullende vraag PvdD: Als de wethouder bij het Veldhuizerpark gaat kijken en constateert dat de omheining kapot is, is hij dan bereid om die te repareren?

Ik heb bij de beantwoording van de tweede vraag al gezegd wie de verantwoordelijkheid draagt voor het beheer en het onderhoud van de omheining. Dat is de gemeente. Wij nemen deze verantwoordelijkheid serieus. Als er sprake is van een cesuur in de omheining, zullen wij die uiteraard opheffen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Stekkergeld tegen laadpaalklevers

Lees verder

Mondelinge Vragen Zwemmen in de Nedereindse Plas?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer